HERNE – Interesse in de exploitatie van een food hub in het Dominicanessenklooster?

C21

HERNE – Interesse in de exploitatie van een food hub in het Dominicanessenklooster?

Dsc08096
HERNE – Interesse in de exploitatie van een food hub in het Dominicanessenklooster? - © Deschuyffeleer
 
Dsc079891
HERNE – Interesse in de exploitatie van een food hub in het Dominicanessenklooster? - © Deschuyffeleer
 

Het lokaal bestuur Herne zoekt een kandidaat concessienemer voor de inrichting en de exploitatie van een food hub in het Dominicanessenklooster. Hiertoe zal het een concessie verlenen tot exploitatie van een gedeelte van het klooster in de Heilige Geeststraat 22. De kandidaat-concessienemer dient de volledige aanbieding met alle stavingstukken ten laatste maandag 29 augustus 2022 om 11 uur te laten aankomen op het gemeentehuis. De uitbating van de food hub wordt mede mogelijk gemaakt door het bekomen van een ruime subsidie in het kader van Vlaams-Brabantse plattelandsprojecten. Na drie jaar is men vanuit het lokaal bestuur klaar voor het zetten van de laatste stap in de procedure.

Toelichting: https://www.editiepajot.com/regios/13/articles/64957 HERNE – Project ’t Goed Eten mag rekenen op 159.168,75 euro subsidie.

Voor het verlenen van de domeinconcessie foodhub in een deel van de gebouwen van het oude gedeelte van het Dominicanessenklooster werden de contractvoorwaarden vastgesteld door de gemeenteraad van juni laatstleden.  Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de desbetreffende voorgenomen beleidsdoelstelling uit het meerjarenplan 2020-2025. Als bruisende gemeente wil Herne immers iedere inwoner volwaardig kunnen laten deelnemen aan de samenleving, de lokale economie stimuleren en de korteketenproductie ondersteunen door middel van een knooppunt voor lokale voeding of foodhub. De duur van de concessie werd bepaald op 30 jaar. Het behoort nu tot de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen de concessie te verlenen conform de contractvoorwaarden bepaald door die gemeenteraad.

De verbouwingen en renovatiewerken voor rekening van het lokaal bestuur zijn thans volop aan de gang.

Het indienen van de kandidaturen kan door afgifte tegen ontvangstbewijs in het gemeentehuis (Centrum 17, 1540 Herne) of via mail naar lokaal.bestuur@herne.be of door het opsturen via bpost met inachtneming van de voorschriften opgenomen in de concessieleidraad food hub. De kandidaturen per post dienen eveneens ten laatste maandag 29 augustus 2022 om 11 uur op het gemeentehuis toe te komen.

Kandidaten of belangstellenden kunnen het document 'concessieleidraad food hub met de bijhorende bijlagen' consulteren via deze link.

Nadere info:  Xan De Maesschalck via xan.demaesschalck@herne.be

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
14 aug 2022
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 28 sep 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 28 sep 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 26 sep 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 24 sep 2022

archief