HERNE – Laat uw knallen de pret niet vergallen

C21

HERNE – Laat uw knallen de pret niet vergallen

Vuurwerk_2022
HERNE – Laat uw knallen de pret niet vergallen - © Deschuyffeleer
 

De eindejaarsperiode heeft zo zijn tradities. Vuurwerk is daar één van. Op het college van burgemeester en schepenen van 21 november werd beslist dat ingevolge het Algemeen Politiereglement Politiezone Pajottenland tijdens de eindejaarsperiode het lokaal bestuur enkel een vergunning zal afleveren voor het gebruik van geluidsarm vuurwerk en dan nog voor uitzonderlijke gebeurtenissen en onder bepaalde voorwaarden. Het verplichten van het gebruik van geluidsarm vuurwerk is voor het lokaal bestuur ook één van de  voorwaarden om drager te zijn van het label ‘Diervriendelijke gemeente’.

Uit het politiereglement

Art 36. Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden, zowel op de openbare plaats als op private domeinen, binnenplaatsen en op alle plaatsen die palen aan de openbare weg, om het even welk vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knallende rookbussen of andere zaken te laten ontploffen en wensballonnen op te laten.  De burgemeester is ertoe gemachtigd toestemming te verlenen om feestvuurwerk af te steken.

Art 51. Het is verboden in openbare plaatsen, in voor het publiek toegankelijke plaatsen en in private domeinen, behoudens vergunning van de bevoegde overheid, over te gaan tot een activiteit die de openbare veiligheid of de veilige en vlotte doorgang in het gedrang kan brengen, zoals gebruik maken van vuurwerk en vreugdeschoten.

Verder moet er rekening gehouden worden met volgende voorwaarden :

 • Enkel het gebruik van geluidsarm vuurwerk is  - mits vergunning - toegelaten 

 • Na het verkrijgen van de vergunning dient ten laatste 48u voor het afsteken van het vuurwerk per mail een bewijs van aankoop overgemaakt te worden aan milieu@herne.be 

 • Bij een eventuele politiecontrole moet de verpakking van het gebruikte materiaal kunnen voorgelegd worden

 • Met een vergunning is het afsteken van vuurwerk geldig tussen 23u55u – 00u10. 

 • Het gemeentebestuur kan nooit ten gevolge van de verleende vergunning aansprakelijk worden gesteld uit hoofde van mogelijke vorderingen in schadeloosstelling. Het gemeentebestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.

 • Schiet geen vuurpijlen af bij sterke wind.

 • Koop enkel wettelijke en veilige producten bij een bekend en betrouwbaar specialist. Bij elk goedgekeurd product zit verplicht een gebruiksaanwijzing in het Nederlands. Let er ook op dat er een CE-markering op staat.  Eenmaal thuis, bewaar je dit op een koele en droge plaats, buiten het bereik van kinderen.

 • Bereid het afsteken van vuurwerk goed voor. Laat dit nooit uitvoeren door kinderen, lees aandachtig de gebruiksaanwijzing. Vuurwerk steek je bovendien af op een open en droge plek. Bewaar dus een veilige afstand tot toeschouwers, woningen en voertuigen. Wil je niet dat het vuurwerk de verkeerde kant uit gaat, zorg dan voor stabiliteit en zet pijlen altijd in een emmer, half gevuld met zand. Blijf voldoende ver achter de vuurpijlen staan en steek ze enkel aan met gestrekte armen.

 • Steek vuurwerk op de juiste manier af. Gebruik hiervoor geen sigaret en steek slechts één pijl per keer af. Lont aangestoken? Verlaat dan zo snel mogelijk de lanceerplaats. Steek een vuurpijl nooit opnieuw aan, als deze niet ontploft is.

 • Voorzie de nodige blusmiddelen. Voorzie voldoende water, een brandblusapparaat en een blusdeken voor moest het fout lopen. Brandwonden? Laat dan gedurende minstens 15 minuten zuiver en lauw water over de verbrande plekken lopen. Smeer geen zalf of een ander product op de wonden. Bel indien nodig de hulpdiensten op het nummer 100 of 112.

 • De aanvrager verplicht er zich toe om alle mogelijke maatregelen te nemen om gebeurlijke ongevallen te voorkomen.

Bijkomende raadgevingen en aandachtspunten

 • Zowel bij het afsteken zélf als bij het oprapen van gebruikt vuurwerk kan je gewond raken. Meest getroffen lichaamsdelen zijn de ogen (32%), het aangezicht (26%) en handen en vingers (30%). Ook blijkt dat de meeste vuurwerkslachtoffers het vuurwerk niet zelf aangestoken hebben. Zij waren enkel toeschouwer.

 • Risico op brand:  Bij het afsteken van vuurwerk is het risico op brand erg groot. Jouw vuurpijl kan op een woning, tuinhuis of brandbaar materiaal terecht komen, waar het heel wat schade kan veroorzaken.

 • Het zorgt voor dierenleed: dieren zijn heel gevoelig voor harde geluiden. Ze schrikken en panikeren. Honden lopen weg, paarden breken uit en komen op de openbare weg terecht.

 • Tevens dienen buurtbewoners binnen een straal van 250 meter, minstens 48u op voorhand, in kennis gesteld te worden van het evenement zodat  zij de nodige maatregelen kunnen treffen ter bescherming van hun huisdieren/dieren.

 • De hulpdiensten blijven beschikbaar. Denk er aan: telkens wanneer de hulpdiensten moeten uitrukken voor problemen rond vuurwerk, zijn ze niet beschikbaar voor andere noodgevallen.

 • De aanvrager is verantwoordelijk voor de naleving van de gestelde voorwaarden. De politiediensten zullen hierop toezien en bij overtreding proces-verbaal opstellen.
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
06 dec 2022
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief