HERNE – Zuster Marie-Thérèse - één van de drie laatste zusters Dominicanessen - is overleden

C21

HERNE – Zuster Marie-Thérèse - één van de drie laatste zusters Dominicanessen - is overleden

Simone_decock_2010
HERNE – Zuster Marie-Thérèse - één van de drie laatste zusters Dominicanessen - is overleden - (rechts op de foto) © Deschuyffeleer
 

In het woonzorgcentrum Engelendale in Brugge overleed op 20 november Simonne Decock. Zij werd 88 jaar. Tot de sluiting in 2010 was zij samen met zuster Arlette en zuster Ann één van drie laatste bewoners van het Dominicanessenklooster.  In die kloostermiddens was zij gekend als zuster Marie-Thérèse. De uitvaart ging door in de Sint-Gilleskerk in Brugge op vrijdag 25 november. Zij werd begraven in de concessie van de zusters van Engelendale te Brugge.

Dominicanessen Herne tekst en interviews uit 2009

In 1926 belandt een groep van 10 Dominicanessen in de gebouwen aan de H. Geeststraat op de grens met Edingen. Zij nemen het pand met bijgebouwen over van de zusters Karmelitessen, die net verhuisden naar Tourcoing. Zij stichten er het "Monasterium Maria Mediatrix". De zusters noemen zich dominicanessen naar de stichter van hun orde de heilige Dominicus de Guzman. Deze zusters zijn monialen of slotzusters wat betekent dat zij een sober leven leiden, gericht op een sterke relatie met de levende en onnoembare God.  Hun contacten met de buitenwereld zijn getekend door deze ingesteldheid.

Het leven van een dominicanes rust op 4 pijlers; in volgorde van belangrijkheid: leven in gemeenschap, gebed, studie, arbeid. Dat is de kern en dat is al meer dan 800 jaar zo. De franjes van de tijd komen en verdwijnen weer zoals bijvoorbeeld hekkens en tralies, sloten en grendels, die in de meeste monialen-kloosters verdwenen zijn na het tweede Vaticaans concilie.

1974-2009

In de geschiedenis van het monasterium is 1974 een belangrijk jaar. Pater Van Wijnsberghe, die tevoren verantwoordelijke functies bekleedde in de dominicanerorde in België,  kreeg het voor mekaar om in een gedeelte van het monasterium een bezinningshuis in te richten. Hij bleef er geestelijk leider tot aan zijn overlijden in 1996. In 2007 werd het bezinningshuis gesloten.
Intussen waren er enkele zusters overleden en gingen er enkelen weg terwijl er slechts 2 intredes waren.  In 2006 kwam zuster Ann; zij was ingetreden in de Vlaamse provincie van de dominicanessen. De gemeenschap telt nu 5 leden. Zr. Marie-Dominique is de oudste en omwille van zorgbehoevendheid is zij thans opgenomen in een rusthuis voor religieuzen. Zr. Barbara verblijft in Frankrijk. In Herne wordt thans het monasterium nog bewoond door slechts 3 dominicanessen.

Zuster Arlette (Arlette Everaerts)

Sinds 1972 was Zuster Arlette werkzaam als sociale assistente bij de actieve congregatie van de zusters van Barmhartigheid in Ronse. In 1995 koos zij voor de contemplatieve orde van de Dominicanessen en vervoegde zij de zusters in Herne. “De laatste 14 jaar kloosterleven betekenen voor mij een heel andere beleving van het zuster zijn. Zowel de accenten als het levensritme liggen totaal anders”. Zuster Arlette is lid van de vzw Cartusiana, het  studiecentrum rond het kartuizererfgoed..

Zuster Ann (Anna-Maria Halwyn)

Zuster Ann, geboren in Roeselare en tot aan haar intrede in 1983 werkzaam als verpleegkundige in het ziekenhuis, legde haar plechtige geloften af in 1987 in het monasterium Corpus Christi in Zelem.  De oude kloostergebouwen waren totaal onaangepast voor ouder wordende zusters en daarom verhuisde haar gemeenschap in 1993 naar Kontich waar een deel van het vroegere rusthuis gerenoveerd werd tot een mooi en functioneel kloostertje. Daar woonden de zusters tot 2005: teveel zusters waren zorgafhankelijk geworden en vonden gelukkig een nieuwe thuis in een klooster-bejaardenoord. Zuster Ann is met haar 62 jaar de jongste moniale-dominicanes in de Benelux.

Zuster Marie-Thérèse (Simonne Decock)

Op 31 augustus 1980 trad zuster Marie-Thérèse in als slotzuster. “Met mijn 45 jaar was ik een late roeping. Voor mijn intrede was ik boekhouder en als dusdanig werkzaam in een bedrijf. Na een postulaat van 6 maanden, gevolgd door 12 maanden noviciaat deed ik in 1981 mijn tijdelijke geloften en in 1984 legde ik mijn plechtige geloften af”. Tot haar laatste dag in Herne bleef ze priorin van het monasterium.

Als klooster en gebedshuis ging het Dominicanessencomplex in november 2010 dicht. Dankzij de aankoop door de gemeente Herne kreeg het een waardevolle maatschappelijke herbestemming. 

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
07 dec 2022
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief