HERNE/HERFELINGEN – Wat aanvangen met het burgerbudget van 65.000 euro?

C21

HERNE/HERFELINGEN – Wat aanvangen met het burgerbudget van 65.000 euro?

Burgerbugder_herfelingen___1_
HERNE/HERFELINGEN – Wat aanvangen met het burgerbudget van 65.000 euro? - © Deschuyffeleer
 
Burgerbugder_herfelingen___2_
HERNE/HERFELINGEN – Wat aanvangen met het burgerbudget van 65.000 euro? - © Deschuyffeleer
 
Burgerbugder_herfelingen___3_
HERNE/HERFELINGEN – Wat aanvangen met het burgerbudget van 65.000 euro? - © Deschuyffeleer
 
Burgerbugder_herfelingen___4_
HERNE/HERFELINGEN – Wat aanvangen met het burgerbudget van 65.000 euro? - © Deschuyffeleer
 
Burgerbugder_herfelingen___6_
HERNE/HERFELINGEN – Wat aanvangen met het burgerbudget van 65.000 euro? - De mooie maar torenloze kerk van Herfelingen - © Deschuyffeleer
 

Herfelingen is de eerste deelgemeente waar het project burgerbudget aan de hand van een infovergadering werd gelanceerd. Een burgerbudget is een subsidie waarmee het lokaal bestuur zijn inwoners, verenigingen of organisaties in de gelegenheid stelt actief te kunnen participeren aan het beleid. Binnen een burgerbegroting kunnen burgers zelf beslissen hoe zij een gemeentelijk budget, of een deel ervan, willen besteden. Dat impliceert dat projectvoorstellen door de inwoners zullen kunnen worden ingediend en uitgevoerd met die voorziene subsidie. Voor de 4 woonkernen in de gemeente voorziet het lokaal bestuur ieder 65.000 euro.  De vergadering kon de aandacht trekken van zo’n twintigtal aanwezigen waaronder ook Peter Van Cutsem, gemeenteraadslid in Pepingen, die eveneens kwam poolshoogte nemen.

Recent verleden en nabije toekomst

Burgemeester Kris Poelaert gaf een toelichting mee over wat de jongste jaren het leven, het wonen en het  werken in Herfelingen heeft veranderd en wat er in de nabije toekomst nog staat te gebeuren.

Over de schouder keek de burgemeester terug op de uitbreiding van het scholencomplex met twee  volwaardige en hedendaagse klaslokalen om zo de aangroei van het leerlingenbestand te kunnen schragen zonder dat daarbij de speelplaats moest aan ruimte inboeten. Ook de afvaleilanden voor restafval, glas, papier en karton van Introdura en de pakjesautomaat van Bpost, beide ingeplant in de buurt van het kerkhof, wist hij naar waarde te promoten.

Verder ging ook de aandacht naar het parkeren van voertuigen in de buurt van de kerk met een eventuele vergroening van de omgeving, een optimalisering van de parkeermogelijkheden en een mogelijks nieuw verkeerstracé. Ook het herstel van betonvakken en de heraanleg van delen van een vijftal gemeentelijke wegen werd te berde gebracht.

Met een blik in de toekomst en mede op vraag van het oudercomité van de gemeentelijke basisschool De Regenboog vestigde de burgemeester ook de aandacht op de noodzaak van ‘een veiligere schoolomgeving’. Dat project behelst een aanpak van de Steenweg Asse ter hoogte van de school. Een gevleugelde oversteekplaats met middeneiland, een verbeterde opstelruimte voor wachtende ouders ter hoogte van de oversteekplaats evenals zwanenhalzen en accentverlichting gericht op de oversteekplaats maken onder meer deel uit van een totaal concept waar een uitvoering door het Agentschap Wegen en Verkeer in 2023 voorzien is.

Een tweede groot concept waar de burgemeester de aandacht voor vroeg was het volwaardig gebruiken van het tot nu niet benutte deel van de grond die aangekocht werd voor de uitbreiding van het kerkhof. Na de inrichting van dat nieuw gedeelte blijft er een oppervlakte van zo’n 20 aren op overschot die op een invulling wacht. Waarom er dan geen speeltuin van maken al dan niet in combinatie met een geboortebos mits uiteraard een duidelijke scheiding tussen enerzijds het kerkhof als bezinningsplaats en anderzijds de speeltuin als recreatieplaats. Voor dit project heeft het lokaal bestuur in zijn begroting overigens al 40.000 euro voorzien. Vanuit het publiek kon opgemaakt worden dat dit ontwerp in sé beantwoordt aan een nood maar dat er moet voor gezorgd worden dat de twee locaties goed afgebakend en afgescheiden worden.

Projectvoorstellen en modaliteiten

Na de toch wel uitgebreide introductie was het de voorzitter van de gemeenteraad Frank Nevens die de aanwezigen op sleeptouw nam en duiding verschafte over het reglement dat de aanwending van een burgerbudget 2020-2025 inhoudt. In dat reglement dat uitgebreid te lezen is op deze pagina van de gemeentelijke website draaien de voorwaarden rond de kernwoorden ‘realiseerbaar, participatie, co-creatie, gemeenschapsgevoel, samenwerking en duurzaamheid’.

Projectvoorstellen met impact op Herfelingen kunnen worden ingediend vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023. Het inschrijfformulier zal vanaf 1 januari 2023 beschikbaar zijn op deze pagina.

Na de inzamelperiode van drie maanden zal het college van burgemeester en schepenen een ontvankelijkheidstoets uitvoeren om na te gaan of de ingediende projecten voldoen aan de vooropgestelde reglementering. Daarna krijgen de indieners de kans tijdens ‘een deliberatiedag’ met elkaar in gesprek te gaan en samen te beslissen over welk project of welke projecten, weliswaar binnen de perken van het budget, vanuit het lokaal bestuur financieel zullen ondersteund en daadwerkelijk uitgevoerd worden.

Vanuit het publiek

Vanuit het publiek gingen de stemmen in de richting van onder meer een kleinschalig waterstation in het centrum, een waterbuffering om zo droge zomers beter te kunnen doorstaan, een sobere maar elegante kerktoren, bijkomende infrastructuur die het vooropgesteld speelplein te goede zou komen evenals een geboortebos als aanvulling van het speelplein.

Op de vergadering werden verder nog de mailadressen opgevraagd van de personen die zich verder willen inzetten voor de coördinatie en de ondersteuning bij het uitwerken van de weerhouden projecten.

De zitting werd ook bijgewoond door de schepenen en raadsleden Carina Ricour, Lieven Snoeks, Kris Degroote, Lieven Van den Broeck en Paul Beyl die zich trouwens ook – samen met hun collega’s – ter beschikking houden voor raad, steun en hulp. 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
08 dec 2022
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief