HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en raad maatschappelijk welzijn van 26 april

C21

HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en raad maatschappelijk welzijn van 26 april

Gemeenteraad_herne_2021
HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en raad maatschappelijk welzijn van 26 april - © Deschuyffeleer
 

Transitiemanager

In het kader van de principiële beslissing tot vrijwillige fusie van Galmaarden, Gooik en Herne dienden zich nu ook de raadsleden van Herne te buigen over het aanstellen van een transitiemanager om de mogelijke fusie tussen de drie lokale besturen in kaart te brengen. Na de selectieprocedure waarbij een voorkeur uitging naar organisaties die ervaring en affiniteit met lokale besturen konden voorleggen en bijkomend ook al een fusieonderzoek begeleid hadden werd uiteindelijk gekozen voor het consultancybedrijf Probis. Dat geeft in zijn algemene opzet aan samen te willen bouwen aan toekomstbestendige organisaties in de publieke sector evenals in de zorg- en welzijnssector. De kosten worden geraamd op in totaal 144.787€ (excl. BTW). De kosten worden wel verdeeld onder de drie lokale besturen op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2023. Voor Galmaarden is dat 35,54%, voor Gooik 37,58% en voor Herne 26,88%.

Bij de stemming onthielden de raadsleden van de fractie Kwadrant Plus (Paul Beyl en Ludo Tiels) zich.

Veldkruis Manhovestraat/Halvemaanstraat

De raadsleden vonden elkaar voor het verwerven van een perceel grond met een oppervlakte van 30 ca aan het kruispunt van de Manhovestraat met de Halvemaanstraat in Sint-Pieters-Kapelle. Dat perceel bevat het welbekende veldkruis met bijhorende taxusplanten dat in de inventaris van het agentschap Onroerend Erfgoed opgenomen werd als landschappelijk element met erfgoedwaarde. Aangezien de eigenares het veldkruis niet langer kan onderhouden wenst ze het perceel grond kosteloos over te dragen aan de gemeente. Het ontwerp van authentieke akte werd dan ook goedgekeurd. Raadslid Paul Beyl betreurde wel dat op het openbaar domein aan dat perceel twee kastjes van nutsmaatschappijen staan ingeplant. Hij suggereerde het bestuur naar de toekomst toe hieraan aandacht te willen besteden.

Landschapspark Pajottenland

Samen met onder meer zes andere Pajotse gemeenten maakte ook Herne deel uit van een coalitie onder de leiding van de provincie Vlaams Brabant als penhouder om erkend te worden als een van de drie mogelijke landschapsparken die Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir zinnens was te erkennen en verder te steunen. Zo behoorde het project Landschapspark Boerenlandschap Pajottenland als een van de 13 ingediende projecten tot de 7 weerhouden kandidaturen voor de tweede evaluatieronde en kreeg het ook een projectsubsidie toegekend voor het ondersteunen van de opmaak voor een finaal kandidaatsdossier. Het kwam er nu op aan dat de coalitiepartners de uiteindelijke samenwerkingsovereenkomst zouden goedkeuren om reden dat finaal kandidaatsdossier uiterlijk 31 mei 2023 diende ingediend te worden.

Op lokaal vlak had de bestuursploeg van burgemeester Kris Poelaert zich voorgenomen en ook toegezegd dat er bij alle partners voldoende draagkracht zou moeten zijn om het finaal kandidaatsdossier in te dienen. En dat blijkt nu niet het geval te zijn. Vanuit de landbouwsector, die goed is voor het beheren van 80% van het Herns grondgebied, rezen immers bezwaren die ondanks vele overlegmomenten en sussende stellingnames van de Vlaamse overheid niet konden opgevangen worden. Onder de landbouwers heerst overigens een uitgesproken wantrouwen tegenover de Vlaamse overheid omdat die in het verleden al geregeld gemaakte afspraken wijzigde. Raadslid Paulette Debock reikte hierbij het voorbeeld aan van de langs perceelsgrenzen ingerichte gelegen faunastroken die nu door de Vlaamse overheid verder als weideland worden bestempeld.  Om reden er geen consensus kon bereikt worden zag het lokaal bestuur zich thans dan ook genoodzaakt het voorstel van samenwerkingsovereenkomst in de projectcoalitie in te trekken. Dat zou overigens ook al het geval zijn in Galmaarden en Gooik. Burgemeester Kris Poelaert gaf aan dat zijn ploeg zich aan de eerder gemaakte afspraken wenste te houden. Toch zouden, steeds volgens hem, vele punten uit het projectmasterplan, dat toch ook een aantal positieve punten voor de landbouw bevat, verder kunnen meegenomen worden. Gelet op het belang van het onderwerp stelde Paul Beyl nog voor het overleg nog enige respijttermijn te gunnen doch dat had volgens de burgemeester geen zin meer om reden de landbouwsector op zijn standpunt bleef staan evenals de gestelde limietdatum voor het indienen van het finaal kandidaatsdossier.

De raadslieden waren unaniem akkoord om de samenwerkingsovereenkomst dan ook in te trekken en van de agenda af te voeren. Vanuit Herns oogpunt zal het kandidaatsdossier voor erkenning dan ook niet worden ingediend.

Skatepark

Groen licht was er ook voor het bestek ‘Ontwerp en aanleg skatepark’ en het mandateren van het lokaal bestuur Galmaarden als aankoopcentrale daarbij. De goedkeuring kadert in de beslissing van de besturen van Galmaarden, Herne en Bever intergemeentelijk een skatepark in te richten op een grasveld naast het voetbalterrein op het sportcomplex van Tollembeek. Met de opdracht zou voor de drie gemeenten samen een kostenplaatje gemoeid zijn van 82.600€ (excl. BTW). Raadslid Paul Beyl vond dat in het huidig algemeen bezuinigingskader een dergelijk initiatief niet zou mogen behoren tot de prioriteiten van een bestuur en dat er ook al veel andere recreatiemogelijkheden zijn. Hij evenals zijn fractiegenoot Ludo Tiels gaven dan ook aan zich in de huidige omstandigheden niet te kunnen vinden in het project.

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
28 apr 2023
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 12 apr 2024

archief