HERNE – Dankzij de Okkernoot is er nu ook op de Wippeweide een insectenhotel

C21

HERNE – Dankzij de Okkernoot is er nu ook op de Wippeweide een insectenhotel

Insectenhotel_wippeweide_spk__ep
HERNE – Dankzij de Okkernoot is er nu ook op de Wippeweide een insectenhotel - Foto ingezonden
 
Insectenhotel_wippeweide_spk__ep_2
HERNE – Dankzij de Okkernoot is er nu ook op de Wippeweide een insectenhotel - Foto ingezonden
 

Op de Wippeweide in de Manhovestraat in Sint-Pieters-Kapelle werd ruimte gemaakt voor een insectenhotel. Dat kreeg er een vaste stek middenin een ruime bloemenweide en omgeven door takkenrils, bomen en een 64 m lange streekeigen haag. Samen met de cliënten van de Okkernoot, een vzw die zich bekommert om het welzijn van vooral personen met een beperking uit Vollezele en het personeel van de gemeentelijke technische dienst mocht schepen Kris Degroote die insectenvriendelijke realisatie inhuldigen.

Met het creatief groen project 'Natuur in je buurt – Herne kiest het oasenpad' wil het lokaal bestuur mee de Pajotse natuur opwaarderen en ontsluiten. Samen wil het met buurtbewoners, lokale verenigingen en mensen met een beperking en met behulp van een versterkte sociale cohesie een bereikbare en toegankelijke natuur creëren. De kern van het project bestaat in het herstellen en het onderhouden van de agrobiodiversiteit en de plattelandsnatuur en die te ontsluiten als gezondheidsplek. Die realisaties kaderen in de projectoproep ‘Natuur in je Buurt 2019 - Natuurlijk Goed’ van het Agentschap Natuur en Bos waarvoor Herne geselecteerd en betoelaagd wordt.

De cliënten van vzw De Okkernoot hebben zo 12 modules gebouwd waarvan er telkens 2 à 3  werden gecombineerd om te komen tot een insectenhotel. In de gemeente zijn er tot op vandaag nog 4 andere locaties waar zo’n insectenhotel werd ingeplant. Dat is aan het station, in de Markstraat, In de Lookaitse en in de Kwatemstraat. De laatste vond nu haar stek op de Wippeweide. In de onmiddellijke omgeving van de  nieuwe verblijfplaatsen zijn er telkens ook bloemenborders, -weiden en diverse aanplantingen en inrichtingen aangelegd. Niet alleen hebben de mensen van De Okkernoot veel kennis en passie gestoken in het maken van de insectenhuisjes, zij dragen hiermee ook een steentje bij in het groeien van de insectenpopulatie. 

Het is volgens de schepen niet de bedoeling dat het enkel blijft bij het plaatsen van insectenhotels op openbaar domein: “Waarom ook dan geen dergelijk hotel inplanten in je eigen tuin? De insecten krijgen het almaar moeilijker om goede schuilplaatsen en nestplaatsen te vinden. En dat is jammer want insecten zijn van onschatbare waarde voor de natuur. Door het plaatsen van een insectenhotel help je de natuur een handje en help je mee om het ecosysteem op natuurlijke wijze in stand te houden. Daarnaast heb je er zelf ook profijt van want insecten helpen in je tuin ongedierte te bestrijden (bladluizen, rupsen, huisvliegen, …) en de gewassen goed te bestuiven (fruit, groenten, ….) zodat je oogst zal toenemen en het is leuk om het gedrag van insecten te bestuderen en je kennis ook nog eens op een leuke manier te delen”.

Voor de uitvoering van het project werd er ook samen gewerkt met het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei.

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
05 jun 2023
Godelieve Deschuyffeleer
Ingezonden
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 23 mei 2024

archief