HERNE - Kris Poelaert aangeduid als nieuwe senator voor cd&v

C21

HERNE - Kris Poelaert aangeduid als nieuwe senator voor cd&v

Kris_poelaert
HERNE - Kris Poelaert aangeduid als nieuwe senator voor cd&v - © Deschuyfffeleer
 

De nationale partijraad van cd&v heeft, op voorstel van voorzitter Sammy Mahdi, Kris Poelaert aangeduid als nieuwe senator voor de cd&v-fractie. Enkele weken terug besloot Maud Vanwalleghem haar mandaat in het Senaat neer te leggen omwille van persoonlijke redenen. Maud was een zogenaamd gecoöpteerd senator, wat betekent dat de partij een opvolger diende aan te duiden. Daarbij viel de keuze van de partijraad op Kris Poelaert, momenteel burgemeester van de Vlaams-Brabantse gemeente Herne. Met Kris Poelaert krijgt het Pajottenland opnieuw een vertegenwoordiger in een bovenlokaal mandaat in Brussel.

Poelaert is ondertussen al meer dan 20 jaar burgervader in Herne, een landelijke gemeente met ongeveer 6.500 inwoners. Hij bouwde als burgervader de afgelopen decennia bijzonder veel geloofwaardigheid en gedragenheid op bij zijn inwoners en wordt gezien als een van de sterkhouders in het Vlaams-Brabantse Pajottenland, boven partijgrenzen heen. Dit omwille van zijn typerende politieke stijl als warme burgervader die dagelijks op een authentieke en oprechte manier luistert naar de bezorgdheden van mensen in de dorpsstraat. Het zijn nét die mensen die vandaag te vaak het gevoel hebben dat politiek Brussel steeds verder af staat van hun eigen leefwereld en vergeten te worden door beleid dat ver weg in Brussel gemaakt wordt. Met een bovenlokaal mandaat voor Kris Poelaert wil cd&v de stem van landelijk Vlaanderen en de dorpsstraat luider laten weerklinken in de Wetstraat. Bovendien kiest de partij met Kris Poelaert voor een nieuw gezicht en wordt zo verdergegaan met de vernieuwingsoperatie die de partij gestart is. Eerder al werden met onder meer Nicole de Moor en Jo Brouns nieuwe gezichten gelanceerd.

“Er moet terug meer respect zijn voor landelijk Vlaanderen en plattelandsgemeenten. De bezorgdheden van mensen die in landelijke gemeenten wonen, verdienen meer aandacht in Brussel. We moeten voorkomen dat belangrijke beslissingen zomaar van bovenaf uit Brussel opgelegd worden, zonder rekening te houden met de realiteit en gevoeligheden op het terrein. Nét daarom is het zo belangrijk dat inwoners van landelijke gemeenten in politiek Brussel vertegenwoordigd worden door grassroots politici die als geen ander weten wat er leeft bij de mensen. Kris Poelaert is als burgemeester van een plattelandsgemeente de geknipte figuur om de stem van landelijk Vlaanderen en het Pajottenland in Brussel te vertolken. Altijd met de voeten op grond, met een flinke portie gezond boerenverstand die het Pajottenland kenmerkt en vertrekkend vanuit een oprecht engagement voor wat mensen ’s nachts wakker houdt”, sluit Sammy Mahdi (voorzitter cd&v) af.

“Zolang de Senaat in haar huidige vorm bestaat, hebben we ook de plicht als politici om er mee aan de slag te gaan en ze zo nuttig mogelijk te gebruiken. Ik wil mijn mandaat in de Senaat dan ook gebruiken als instrument om enkele belangrijke thema’s op de politieke agenda te zetten en er zo publieke aandacht voor te vragen. Denk maar aan bredere problematiek als de basisdienstverlening in landelijke gemeenten of de organisatie van nabije gezondheidszorg op mensenmaat. Als ik in de beperkte tijd die me rest in de Senaat enkele van deze onderwerpen op de agenda kan zetten en zaadjes kan planten voor oplossingen zowel op federaal als Vlaams niveau, dan is mijn mandaat geslaagd”, besluit Kris Poelaert, burgemeester van Herne.

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
16 jun 2023
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 05 jun 2024

archief