HERNE – Uit de afvalkrant

C21

HERNE – Uit de afvalkrant

Afvalkrant_logo
 

Containerpark nu ook open op vrijdagnamiddag
Vanaf 1 april wordt het gemeentelijke containerpark voortaan ook opengesteld op vrijdagnamiddag van 14 tot 18 u. Deze extra openingsuren gelden evenwel enkel tijdens de zomerperiode van 1 april tot 31 oktober.
Op die manier hoopt het gemeentebestuur de grote toeloop tijdens de piekweken beter te spreiden. Verder blijft het park toegankelijk zoals voordien op woensdag van 14 tot 19 u en op zaterdag van 10 tot 12u30 en van 13 tot 18u.

 
Groenafval betalend vanaf 1 april
Gelet op de grote hoeveelheid aangevoerd groenafval en de hoge verwerkingskost hiervan (50 000 euro) is het niet langer verantwoord om deze fractie gratis te houden. Daarom heeft het gemeentebestuur besloten om voor groenafval een kleine bijdrage te vragen volgens het principe “de vervuiler betaalt”.
Een hoeveelheid kleiner dan 0,25 m³ (4 huisvuilzakken 60l) kost 1 euro, een hoeveelheid van 0,25 m³ tot 0,75 m³ kost 2 euro en een hoeveelheid groter dan 0,75 m³ kost 3 euro
De betaling moet gebeuren via een groenkredietkaart die de bezoeker kan kopen in het gemeentehuis of in het containerpark. Er zijn groenkredietkaarten verkrijgbaar van 10 en van 25 euro.
 
Thuisophaling groenafval
Voor alleenstaanden en gezinnen die niet over aangepast vervoer beschikken om het groenafval naar het containerpark te brengen organiseert de gemeente een maandelijkse ophaling tegen betaling.
De ophaling gebeurt tussen 13 en 16u elke laatste maandag van de maanden maart tot en met november. Aanvragen kan op 02/3971150 tot de vrijdagmiddag vóór de dag van ophaling. Het tarief is 3 euro + 1 euro per huisvuilzak van 60 liter of 1,5 euro per kruiwagen.
 
Gebonden asbest
Vanaf 1 april kunnen de inwoners ook met gebonden asbestafval (o.a. asbestgolfplaten en asbestleien)  terecht in het gemeentelijk containerpark.
Een kleine hoeveelheid wordt één keer per jaar gratis aanvaard en behelst maximaal 2 zakken van 25 kg (totaal 50 kg) of  5 cementgolfplaten van 109 x 122 cm.
Voor grotere hoeveelheden wordt een vergoeding tegen kostprijs aangerekend.  
 
KGA in het containerpark
In de maand maart werd een KGA-kluis geïnstalleerd in het gemeentelijk containerpark. Inmiddels hebben de parkwachters ook een speciale opleiding gevolgd om KGA te sorteren.
Klein gevaarlijk afval kan derhalve vanaf 1 april gratis gedeponeerd worden in het park mits de stipte navolging van de richtlijnen van de parkwachters.
De KGA-ophaalrondes worden teruggebracht van vier naar twee per jaar. De stilstandplaatsen van de chemocar blijven onveranderd.
 
Inzameling grof huisvuil – samenwerking met kringwinkel TELEVIL
Dit jaar is er slechts één gratis ophaling van grof huisvuil. Die zal gebeuren op woensdag 23 april. Daarnaast kan men met grof vuil steeds terecht op het gemeentelijk containerpark. Afgedankte elektronische en elektrische apparaten worden gratis aanvaard. Voor ander grof vuil wordt een vergoeding aangerekend van 30 euro/m³.
Het onderscheid tussen gewoon huisvuil en grof huisvuil gebeurt NIET op basis van het materiaal waaruit iets vervaardigd is maar wel op basis van de grootte van het voorwerp. Bijgevolg wordt als grof huisvuil beschouwd het afval dat afkomstig is van een huishouden, te groot is om in een gewone huisvuilzak mee te geven én niet behoort tot de selectief ingezamelde fracties
 
 
Containerpark : wat is gratis, wat is betalend voor particulieren  ?
Gratis  
PMD, papier en karton, glas, vlak glas, inktpatronen, afgedankte elektrische en elektronische apparaten, dierlijke en plantaardige keukenoliën en vetten, dierlijke en plantaardige harde keukenvetten, motorolie, oude metalen, zachte plastiek, harde plastiek, piepschuim, autobanden(max. 4 stuks), textiel, droge batterijen en KGA (klein gevaarlijk afval).
Betalend  
bouw- en sloopafval (1€/zak of 15€/aanhangwagen met 1 as of 40€/aanhangwagen met 2 assen)  -  grof huisvuil ( 2€/zak 60l of 30 €/m³ )  -  asbestafval (0,2€/kg of 2€/golfplaat )  -  groenafval (1€, 2€ of 3€).
 
Afval voortkomend uit een beroepsactiviteit van zelfstandigen.
Betalend tegen kostprijs
Gazon en snoeihout : 20 €/m³  -  motorolie : 0,40 €/liter  -  plastiek : 20 €/m³  -  piepschuim : 7 €/m³  -  voor bouw- en sloopafval, grof huisvuil en asbestafval gelden dezelfde tarieven als voor particulieren.
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
24 mrt 2008
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Colpaert | 13 jul 2024
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief