REGIO - “Wij zoeken uw ideeën…” om ze samen uit te werken

C21

REGIO - “Wij zoeken uw ideeën…” om ze samen uit te werken

Leaderpajottenland
 

 

Projectoproep Leader in het Pajottenland

 

 
Leader 2007-2013:
Blijven werken aan een leefbaar platteland
 
Bijna 1,5 miljoen euro beschikbaar om nieuwe plattelandsontwikkelingsprojecten uit te voeren
Onze oproep:
“Wij zoeken uw ideeën…”
om ze samen uit te werken
Pajottenland+ werkt de komende jaren opnieuw met middelen voor plattelandsontwikkeling en -vernieuwing. Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal werden door Europa, Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant erkend als Leadergebied tot 2013. Op vrijdag 27 juni hield Pajottenland+ het startmoment van de nieuwe beleidsperiode. Wij zijn nu op zoek naar jullie ideeën, naar voorstellen om de regio vooruit te helpen. Misschien hebt u een voorstel in uw kast liggen, of kent u een buur of dorpsgenoot die op een idee ‘broedt’. Laat het ons zeker weten. Wij luisteren naar uw voorstel. Past dit in onze strategie, dan bekijken we samen hoe we er een project van maken. Contacteer ons voor eind augustus.
 
Om deze projectoproep kenbaar te maken in de zeven gemeenten, heeft Pajottenland+ meer dan 2000 folders verspreid in de regio: op de gemeentehuizen, de socio-culturele diensten, bij de bakkers of in kleinere gemeenten in de buurtwinkels. Naar aanleiding van de oproep heeft Pajottenland+ een boekje van de afgelopen Leaderperiode uitgegeven. Hierin zijn de meer dan twintig projecten, dus voorbeelden uit de praktijk, uit de vorige jaren opgenomen.
 
In praktijk betekent de goedkeuring voor Pajottenland+, dat er projecten kunnen worden uitgevoerd tot midden 2015. Er is een kleine 1,9 miljoen euro beschikbaar om projecten uit te voeren en een secretariaatswerking uit te bouwen. De voorbije vijf jaar hebben wij met Pajottenland+ in de regio veel geleerd. Deze conclusies nemen we mee naar de toekomst. Zo is het duidelijk dat de krachten moeten worden gebundeld, samenwerking is nodig. Overleg is een noodzaak, net als selecties maken in de ontwikkeling van de regio.
 
Plattelandsvernieuwing kan je niet op vijf jaar afronden. Na de afgelopen werkperiode hebben wij zicht op de grootste noden voor de komende jaren, zoals
-          de verdere recreatieve ontwikkeling van het Pajottenland,
-          ontwikkeling van en in de dorpskernen, met zorg voor wonen en een betere dienstverlening,
-          werken aan de uitbouw van landbouw en natuur,
-          kansen creëren voor de tewerkstelling,
-          streven naar meer samenwerking, voor o.a. mobiliteit, senioren of ruimtelijke ordening,
-          de zwakste groepen actief betrekken bij de plaatselijke samenleving.
 
Belangrijke normen om als plattelandsgebied in aanmerking te komen zijn: maximum 300 inwoners per km² en hoogstens 15% bebouwing. Voor de nieuwe projectperiode 2007-2013 is de gemeente Roosdaal in het werkingsgebied opgenomen. Roosdaal haalt deze normen niet, maar via bijkomende criteria kon Pajottenland+ deze gemeente als plattelandsgemeente opnemen in het nieuwe werkingsgebied.
 
De komende Leaderperiode wordt een scharniermoment voor het landelijke Pajottenland. Op de fundering van de afgelopen jaren wensen wij verder te bouwen aan de leefbaarheid, en dit met de volgende drie hoofddoelstellingen en de bijhorende acties:
 
A.   de landelijke economie versterken ‘…waar onze mensen beter van worden’
-      versterken van de streekidentiteit
-      aanmoedigen en ondersteunen van landelijk ondernemen
-      verder uitbouwen van duurzame familiale landbouw
-      verruimen van de kansen voor sociale economie
-      inspelen op de actuele problematiek/opportuniteit ivm klimaat en energie
 
  1. wonen en verblijven in een sterke regio ‘…waar mensen een (t)huis vinden’
-      initiatieven aanmoedigen/ondersteunen die meer mensen toelaten comfortabel en betaalbaar te wonen in het Pajottenland
-      actief beleid en actie voeren voor woon –en zorgfaciliteiten voor ouderen
-      lokale identiteit van de streek expliciet inzetten in het kader van het woon – en leefbeleid
-      mobiliteit en ontsluiting van de regio optimaliseren en anders bekijken waar nodig
 
  1. de landelijke regio een blijvend karakter bezorgen ‘…waar mensen zich Pajot voelen’
-      het basiskapitaal van het Pajotse platteland behouden en waar nodig versterken
-      het typische Pajotse landschap behouden, beheren en op professionele wijze ter beschikking stellen
 
Nieuwe projecten moeten passen binnen een of meerdere van deze doelstellingen. Hierbij zijn ook volgende punten van belang:
-      projectideeën vanuit de bevolking
-      duurzaamheid na de leaderperiode
-      grote betrokkenheid van de Pajotten
-      sector- en gemeentegrensoverschrijdende samenwerking (zorgt voor regiocohesie)
 
Aspecten voor de ontvankelijkheid van de projecten:
-  projecten met meerwaarde voor de streek
-  commerciële initiatieven en individuele projecten komen niet in aanmerking
-  versterken van het platteland en de plattelandsfuncties
-  netwerkvorming en uitwisseling tijdens de samenwerking
-  duurzaamheid van het project na de leaderperiode
-  nieuwe producten of diensten, methoden en samenwerkingsverbanden
-  originele vormen van organisatie of uitvoering die zorgen voor een meerwaarde
-  mogelijke toepassing van milieuvriendelijke technieken of materialen
-  idee met behoud van werkgelegenheid
-  grote betrokkenheid van de plaatselijke bevolking
-  zich richten naar doelgroepen
 - uitvoering van het project gebeurt binnen de 7 Pajottenland+gemeenten
-   het project bevat geen milieubelastende aspecten
-  opgedane kennis en resultaten ter beschikking stellen van P+ en andere plattelandsgebieden
-  zeer belangrijk: sector- en gemeentegrensoverschrijdende samenwerking
 
De Leader-methodiek
-       bottom up, innovatief, duurzaam, gebiedsgericht, actieve betrokkenheid van de bewolking, inspraak,…
-       samenwerking: sectoroverschrijdend, gemeentegrensoverschrijdend, werken aan regiocohesie
-       doelgroepen: landbouwers, vrouwen, jongeren, slecht gehuisveste huishoudens, sociale groepen en individuelen, …
 
Van projectoproep tot start nieuw project
-      projectoproep loopt van 27 juni tot 31 augustus 2008
-      idee of voorstel op maximum één blad tegen 31 augustus naar secretariaat Pajottenland+
-      bestuur plaatselijke groep overlegt midden september
-      indienen projectfiches tegen 31 oktober 2008
-      beslissing goedkeuring in november
-      persvoorstelling en voorstelling op algemene vergadering Pajottenland+: midden december
-      aanvang projecten kan vanaf 1 november (op eigen risico in geval van niet goedkeuring)
Nieuwe projectoproep in het voorjaar van 2009.
 
Meer informatie op  www.pajottenland.be  in de rubriek Pajottenland+ en Leader 2007-2013 bij Jos Huwaert (coördinator Pajottenland+).
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
30 jun 2008
Willy Appelmans
Willy Appelmans
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Sluys | 20 mei 2024
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief