Provincie geeft registratie zorgvragen in HALLE-VILVOORDE een extra duw

C21

Provincie geeft registratie zorgvragen in HALLE-VILVOORDE een extra duw

Editiepajot_zorvragen_foto_merckx
 

In Halle-Vilvoorde is er een achterstand in de voorzieningen voor personen met een handicap. De provincie Vlaams-Brabant werkt aan de bekendmaking van het aanbod van dienstverlening en tegemoetkomingen voor personen met een handicap of beperking.

Bovendien doet ze een oproep om de noden van mensen zichtbaar te maken. Personen met een handicap en hun familie weten vaak niet waar zij terecht kunnen en waar ze recht op hebben. De bestaande voorzieningen en mogelijkheden voor personen met een handicap in Halle-Vilvoorde beter zichtbaar maken is de doelstelling.
Voortaan kan men naar een gratis centraal nummer bellen met vragen over opvang, begeleiding, tewerkstelling, vrije tijd enz.
 
Al een aantal jaar registreert het coördinatiepunt handicap van de provincie op vraag van de Vlaamse overheid alle vragen naar opvang, begeleiding of dagbezigheid in een beveiligde databank, de Centrale Registratie van Zorgvragen (CRZ). Uit de rapporten blijkt dat het aantal vragen nog steeds toeneemt. Maar vanuit het arrondissement Halle-Vilvoorde worden er beduidend minder vragen genoteerd dan in de andere Vlaamse provincies. Op 30 juni 2008 waren er 812 zorgvragen van mensen met hun domicilie in het arrondissement Halle-Vilvoorde, 1446 met domicilie in het arrondissement Leuven en 186 met domicilie in Brussel.
 
Een eenduidig antwoord over de oorzaak van dit lagere aantal is er niet. Onbekendheid van het aanbod is één van de mogelijke verklaringen. Voor personen met een handicap bestaan er heel wat vormen van ondersteuning op het vlak van dienstverlening en financiële tegemoetkomingen. Maar vaak hebben ze onvoldoende zicht op alle mogelijkheden en vernieuwingen die in het aanbod zitten.
 
Start promotiecampagne en gratis centraal telefoonnummer  0800-15045 
De provincie Vlaams-Brabant werkt al geruime tijd aan de bekendmaking van het registratiesysteem. Maar deze bekendmakingcampagne reikt nog een stuk verder, namelijk personen met een handicap de kans bieden het aanbod aan dienstverlening en tegemoetkomingen te leren kennen. De focus ligt op de regio Halle­Vilvoorde. Daarom lanceert de provincie in dit arrondissement het gratis  0800-15045  nummer. Op dit nummer kan men terecht met alle vragen rond ondermeer aangepast wonen, vervoer, vrijetijdsbesteding en financiële tegemoetkomingen voor personen met een handicap of beperking.
Doel van de campagne is om de mensen met een handicap of beperking aan te sporen hun vragen te stellen en zo ervoor te zorgen dat zij het aanbod aan diensten op het vlak van wonen, werken, vrijetijdsbesteding, zorg,. . . leren kennen en er van gebruik kunnen maken. Bovendien zijn er heel wat mensen die niet weten dat zij beroep kunnen doen op bepaalde tegemoetkomingen of dienstverlening.
 
De affiches en folders met het telefoonnummer worden verspreid bij hulpverleningsdiensten in de regio Halle­Vilvoorde. Aan de huisartsen in de regio wordt gevraagd om de affiche en folders in hun wachtkamer te plaatsen en ook om er over te spreken met patiënten. Eerstelijnshulpverleningsdienst als OCMW’s, ziekenfondsen, ziekenhuizen en centra voor algemeen welzijnswerk wordt gevraagd het nummer mee bekend te maken.
 
Tijdig inschrijven via dé Centrale Registratie van Zorgvragen
Voor personen die willen gaan wonen in een tehuis of begeleiding vragen van een dienst erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), is het noodzakelijk om tijdig in te schrijven via de Centrale Registratie van Zorgvragen. Dit is nodig om beroep te kunnen doen op de gevraagde ondersteuning. Ook als een oplossing slechts gezocht wordt op langere termijn, wordt de vraag best geregistreerd in de databank.
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
08 sep 2008
Felix Merckx
Felix Merckx
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 04 jul 2024
Marc Sluys | 29 jun 2024

archief