Verhuis eindelijk in zicht voor de politie PAJOTTENLAND

C21

Verhuis eindelijk in zicht voor de politie PAJOTTENLAND

Verhuis_politie_pajottenland_in_zicht__1_
Verhuis eindelijk in zicht voor de politie PAJOTTENLAND - © Deschuyffeleer
 
Verhuis_politie_pajottenland_in_zicht__2_
Verhuis eindelijk in zicht voor de politie PAJOTTENLAND - © Deschuyffeleer
 
Verhuis_politie_pajottenland_in_zicht__3_
Verhuis eindelijk in zicht voor de politie PAJOTTENLAND - © Deschuyffeleer
 
Verhuis_politie_pajottenland_in_zicht__4_
Verhuis eindelijk in zicht voor de politie PAJOTTENLAND - © Deschuyffeleer
 
Verhuis_politie_pajottenland_in_zicht__5_
Verhuis eindelijk in zicht voor de politie PAJOTTENLAND - Burgemeester Michel Doomst, voorzitter politieraad - © Deschuyffeleer
 

Als alles verder volgens plan verloopt wordt de politie Pajottenland voor Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen operationeel vanuit het nieuw politiehuis langs de Edingsesteenweg in Kester vanaf het komend voorjaar. Momenteel wordt door bouwheer nv Peremans de laatste hand gelegd aan de nieuwbouw. De verhuis van de verschillende diensten naar hun nieuwe werkstek zou moeten kunnen starten met nieuwjaar. Het in gebruik nemen van de nieuwbouw, waar alle diensten gecentraliseerd worden, zou de efficiëntie van de politiewerking in de zone verder moeten optimaliseren ten bate van de bevolking. Als voorzitter van de politieraad heeft Michel Doomst er alvast een goed oog in.

Opstalrecht  

“Voor het bouwen van het nieuw politiehuis werd door de politiezone een opstalrecht verleend aan het bouwbedrijf nv Peremans, die verder optrad als bouwheer, voor een termijn van 30 jaar”, zegt de Gooikse burgemeester Michel Doomst, die tevens de voorzitter is van de politieraad. “Dat betekent dat gedurende die jaren de politiezone het gebouw wel mag betrekken maar er alsnog geen volwaardige eigenaar van is. Die overdracht gebeurt pas als alle jaarlijkse afbetalingen vanuit de zone aan de nv Peremans gebeurd zijn. Het totaal kostenplaatje ligt tussen de 5,4 à 5,5 miljoen euro. Jaarlijks dient de zone dan een bedrag van zo’n 140.000 euro over te dragen. Dat is wel een enorme investering maar wij durven te hopen dat door de nieuwe mogelijkheden de werking naar de bevolking toe een boost meekrijgt”.

Voldoende ruim

“De bouwplannen werden energetisch tegen het licht gehouden zodat wij ook van een duurzaam gebouw mogen spreken. Volgens de plannen moet het gebouw zo’n 67 medewerkers kunnen herbergen. Dat moet voldoende zijn om reden bepaalde diensten zoals de interventie continudiensten zijn met een shiftensysteem en het nu, nog meer dan in het verleden, de betrachting is de verschillende operationele diensten zoals ook het wijkteam meer op terrein zichtbaar te krijgen. Meer blauw op straat dus. Ook krijgen de politiemensen meer en meer toegang tot mobiele werkstations zodat zij al tal van zaken van op het terrein kunnen afhandelen en wordt er ook meer en meer op afspraak gewerkt”, vervolgt de voorzitter.

Inmiddels werd met het lokaal bestuur van Lennik een akkoord bereikt voor het verwerven van het  politiegebouw in de A. Algoetstraat. Voor het creëren van parkeermogelijkheden voor de voertuigen van de politiemensen wordt, eens de diensten het huidig politiegebouw in de Bruneaustraat in Kester hebben verlaten, werk gemaakt van het afbreken van dit gebouw. “Dit is echter maar een tussenoplossing want het blijft de bedoeling om, eens een definitief alternatief gevonden, ook die bouwgrond te verkopen om de opbrengst ervan dan mee in te brengen bij de jaarlijkse aflossingen aan de nv Peremans”, weet de Gooikse burgemeester nog.

Het ruim algemeen parkeerverbod aan weerszijden van de Edingsesteenweg ter hoogte van het nieuw politiehuis fronst bij velen wel enige wenkbrauwen maar Michel Doomst onderstreept de noodzaak ervan “om het in- en uitrijden van de politievoertuigen op de drukke gewestweg in alle veiligheid te kunnen laten verlopen en het achterlaten van verdachte voertuigen onder meer in het kader van de strijd tegen het terrorisme te voorkomen. Voor de ganse site en het gebouw zelf is veiligheid overigens primordiaal. Voor de bezoekers zijn altijd nog 6 parkeerplaatsen voorzien vooraan het gebouw”.

Desnoods de tering naar de nering

Budgettair blijft de politiezone ook de komende drie jaren binnen de vastgelegde gemeentelijke dotaties. Michel Doomst: “Alhoewel de federale bijdragen almaar minderen houden wij vast aan onze afspraken met de lokale besturen en blijven wij binnen de uitgetekende budgettaire krijtlijnen. Desnoods zal de tering wel naar de nering dienen gezet te worden”. Ook het op peil houden van de personeelsbezetting in het uitgebreid kader blijkt alsnog geen probleem te zijn. “Wij trekken zowel mensen aan van uit de streek als ‘overkomers’ vanuit het Brusselse. Ook trekken wij naar de politiescholen om de leerlingen ook daar al warm te maken voor een overkomst naar onze landelijke politiezone”. Of de nieuwbouw ook een positieve aantrekkingskracht op nieuwkomers zou kunnen hebben betwijfelt de voorzitter: “Het is zeker een goed uithangbord en zeker geen minpunt maar de politiemensen blijken meer een keuze te maken tussen enerzijds een zone met spectaculaire en bijzondere aspecten en liefst ook nog met bijkomende vergoedingen zoals in de Brusselse zones en anderzijds een eerder rustige landelijke zone met een grote betrokkenheid met de bevolking. De binnenkant blijft voor ons steeds belangrijker dan de buitenkant. Ik heb niet de indruk dat wij een overgangszone zijn”.

De eigenheid van een landelijke zone bewaren 

Naar de toekomst toe stelt de Gooikse burgemeester alleszins dat “een landelijke zone zoals het Pajottenland geenszins haar eigenheid mag verliezen. Belangrijk daarbij blijft het aspect nabijheidspolitie. De politie dient naar de bevolking toe nog meer als ‘voelbaar blauw’ over te komen niet alleen in het straatbeeld maar ook inzake openheid, efficiëntie, betrokkenheid en probleemoplossend”.     

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
14 sep 2021
Deschuyffeleer Godelieve
Deschuyffeleer Godelieve
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Redactie Editiepajot | 30 okt 2023

archief