Meerjarenplan in LENNIK werd aangepast.

C21

Meerjarenplan in LENNIK werd aangepast.

Lennik-logo
 

De gemeenteraad keurde op 21 december de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed. Ondanks de moeilijke opgave van deze begroting, te wijten aan de vele externe factoren, wordt het meerjarenplan gerealiseerd zonder belastingverhoging en met het behoud van logistieke en financiële ondersteuning voor de verenigingen.

 

Na de Corona- en Oekraïnecrisis, en in een volle energie- en inflatiestorm neemt Lennik haar verantwoordelijkheid op om voor haar burgers te zorgen en zelf te besparen op zowel korte als (middel)lange termijn. Dankzij deze inspanningen wordt het meerjarenplan gerealiseerd zonder belastingverhoging en met het behoud van logistieke en financiële ondersteuning voor de verenigingen.

 

Lennik streeft daarbij ook naar een kritische autofinancieringsmarge van 200 000 euro, met het oog op het opvangen van eventuele schommelingen in de uitgaven en ontvangsten die louter het gevolg zijn van economische omstandigheden. Zo blijft het bestuur vasthouden aan een voorzichtig beleid. 

 

Investeringen worden uitgerold zoals voorzien

Het lokaal bestuur Lennik blijft inzetten op investeringen. Zo zullen alle reeds ingecalculeerde investeringen uitgevoerd worden zoals voorzien. Er wordt wel verschoven in functie van haalbaarheid en financieel evenwicht.

 

Een inkijk in de grootste investeringen per beleidsdoelstelling

 

Lennik voert een sociaal beleid dat mensen verbindt

Dankzij de sociale ontmoetingsplaatsen RecyKleer, Babytheek, praatcafé ’t Steentje, VONK en de opstart van het VONK loket in het centrum begin volgend jaar, zet Lennik in op het verbinden van mensen, het bevorderen van de cohesie en het bestrijden van armoede. Dankzij het project Warme William wordt vanaf 2023 extra aandacht besteed aan het mentaal welzijn van jongeren. 

 

Met het BOA-decreet werken we aan de speelmogelijkheden en ontplooiingskansen van kinderen terwijl ouders werk, opleiding en gezin vlot kunnen combineren alsook het toegankelijk en betaalbaar maken van het aanbod voor alle kinderen. 

 

Lennik is een landelijke gemeente die onderneemt en bruist met een aangename woonkwaliteit

De grootste investering vinden we hier ongetwijfeld in het optimaliseren en rationaliseren van het gemeentelijk patrimonium. Zo wordt de bouw van GBS ’t Rakkertje verdergezet en maken we o.a. de gebouwen van de academie en het LOI energiezuiniger door extra te isoleren en het plaatsen van zonnepanelen.

 

Ook in 2023 blijven we investeren in het duurzaam onderhoud, herstel en vernieuwing van onze wegen en wordt het rioleringsproject Hunsel-Tuitenberg opgestart. 

 

Daarnaast verbeteren we de sport/ jeugdinfrastructuur waarbij we inzetten op het verder ontwikkelen van de sportsite voor buitenbalsporten, het verfraaien van het jeugdhuis en het bestendigen van de lokale clubs in deelgemeenten.

 

We ondersteunen de landbouw verder door het promoten van de korte keten alsook door het subsidiëren van erosiemaatregelen.

Tot slot zet lokaal bestuur Lennik verder in op de groene kernontwikkeling in het centrum met de uitbouw van het Groen Hoefijzer. De ontplooiing van natuurpark Slagvijver, een rolstoeltoegankelijk wandelpad, het speelbos en een akkernatuurwandeling staan hierbij aan de basis.

 

We zetten in op een proper, groen en duurzaam Lennik

Het verder uitbouwen van veilige fietsverbindingen en schoolomgevingen, hoppinpunten en laadinfrastructuur, alsook het verhogen van trajectcontroles en tonnagebeperkingen maken dat ook de investeringen in verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit één van de prioriteiten blijft. 

 

Op vraag van gemeente Lennik kunnen we met trots melden dat onze burgers vanaf 1 januari niet langer in slechts 1, maar 3 recyclageparken terecht kunnen. Deze samenwerking met Roosdaal en Ternat, naast de reeds bestaande samenwerking met Pepingen maakt dit tot een verhoogde dienstverlening voor de inwoners, en zorgt tegelijk ook voor een impact op de CO2-uitstoot. 

 

 

We zorgen voor een veilig Lennik en zetten in op een performante, klantgerichte organisatie

Het veiligheidsgevoel verhogen we door de investering in bijkomende camera’s op de Markt en aan de sporthal alsook het aanpassen van het politiereglement i.k.v. de GAS4 en GAS5 boetes. 

 

Met de inzet van bijkomende (wild)camera’s om sluikstorters op heterdaad te betrappen en de nieuwe bijkomende dienstverlening die toegang biedt tot 3 recyclageparken willen we overlast en zwerfvuil verder bestrijden. 

 

Investeringen op vlak van een nieuwe huisstijl voor de integratie van gemeente en OCMW, het aanpassen van de website, het herlocaliseren van onze technische dienst en het versterken van het #wijlennik gevoel maken dat onze burger centraal staat en klantvriendelijk geholpen wordt door elk van onze medewerkers. 

 

Lennik is een participatiegemeente

Lennik zet verder in op het betrekken van burgers bij het voeren van het lokaal beleid en laat zich hierbij ondersteunen door denk- en doegroepen die zeer praktisch aan de slag gaan rond een vooropgesteld(e) thema/ activiteit en advies-schrijfgroepen die dieper in de materie duiken en op eigen initiatief of op vraag van het bestuur aanbevelingen en conclusies neerpennen. 

 

Mooie realisaties op vlak van participatie zijn de vele nieuwe ontmoetingsplekken van ‘In Lennik zit je goed’, de versterking van buurten waarbij Sint-Elooi de aftrap gaf, het ontstaan van het praatcafé ’t Steentje en het heroprichten van de werkgroep rond amateurkunsten. 

 

Verder zet Lennik in op een zuinig beleid en besparingen waar mogelijk.

We zetten in op energiebesparende maatregelen en we investeren in het energiezuiniger maken van onze gebouwen door het plaatsen van zonnepanelen, bijkomende isolatie, vernieuwen stookketels, …

Daarenboven doven we de straatverlichting elke dag, behalve in het weekend, tussen 23u en 5u. Ook de aangepaste dienstverlening en het permanent verlagen van de temperatuur in gemeentelijke gebouwen zorgt voor een fikse besparing. 

 

Verder wordt de buitenschoolse opvang en de poetsdienst geoptimaliseerd. Zo zal de voorschoolse opvang van het IBO in één locatie worden onder gebracht en zal de poetsdienst een natuurlijke afbouw ondergaan gezien de dalende vraag en het feit niet langer concurrentieel te zijn met de prijs van de dienstencheques.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
22 dec 2022
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys/Marc Colpaert | 23 mrt 2023
Marc Sluys | 22 mrt 2023

archief