REGIO - Open brief van enkele inwoners tegen de naam Pajottegen werd naar de gemeenten gestuurd

C21

REGIO - Open brief van enkele inwoners tegen de naam Pajottegen werd naar de gemeenten gestuurd

20231214_211729__kopie_
Heel wat mensen zijn niet te spreken over de naam Pajottegem.- Foto Marc Colpaert
 

Als inwoners van Galmaarden, Gooik en Herne wensen wij ons nadrukkelijk te distantiëren van de naam Pajottegem als naam voor de toekomstige fusie van onze drie gemeenten. Wij betreuren het gebrek aan inzicht bij de medeinwoners van onze drie gemeenten die deze naam aan het vereiste aantal stemmen hebben geholpen. Zo gaat de openbrief gericht aan de drie gemeenten van start,een initiatief van Jan Heyvaert. Ondertussen komen er van verschillende kanten reacties van mensen, organisaties en gemeenten(Lennik, Roosdaal) die niet akkoord zijn met de naam. 

Dat de keuze voor Pajottegem de mensen niet onberoerd laat, is duidelijk. Maar er treedt intussen ook al berusting op. Bij sommigen is dat niet het geval, zoals blijkt uit een open brief die vandaag op initiatief van Jan Heyvaert uit Tollembeek naar de gemeentebesturen van Galmaarden, Gooik en Herne werd gestuurd.

Jan Heyvaert: "Ik kon niet leven met het idee dat mensen uit andere Pajotse gemeenten van mij zouden denken dat ik als inwoner van de nieuwe fusiegemeente stilzwijgend instem met deze onverantwoorde keuze en wilde openlijk tonen dat dit absoluut niet zo is. Ik heb andere mensen de mogelijkheid geboden hierin mee te gaan, helaas zonder te beschikken over grootscheepse middelen om alle inwoners te bereiken, zoals de drie gemeentebesturen."

 

De ondertekenaars betreuren dat geopteerd werd voor een sympathieke schijn van basisdemocratie. "Twee enorme fouten zijn hierbij begaan", aldus nog Jan Heyvaert. "Uiteraard kon men bij de bevolking peilen naar ideeën, maar het was niet verstandig van bij het begin te stellen dat uit die ideeën de definitieve naam moest komen. Wat als er geen goed idee bij was? (Wat effectief is gebleken, als we mogen veronderstellen dat de vijf voorgelegde namen de beste zouden geweest zijn.) De gemeentebesturen hadden zich moeten beroepen op hun beslissingsrecht als democratisch verkozen instantie. Dat hebben ze tenslotte ook gedaan door zonder de bevolking te raadplegen het fusieproces in gang te zetten."

 

Dat de naam Pajottegem een uiting is van de wens van de bevolking lacht de initiatiefnemer voor de open brief weg: "De tweede kapitale fout was dat bij de stemming alleen kon worden gekozen voor een van de vijf namen. De mogelijkheid ‘ik kan mij niet vinden in een van deze vijf’ werd niet geboden. De enige manier om dat te laten blijken was: niet deelnemen. Dat is precies wat 70% van de stemgerechtigden hebben gedaan! Nog geen 38% van 5.225 geldige deelnames stemde voor Pajottegem, ongeveer 1.900 van de zowat 21.000 inwoners van de fusiegemeente. Dat is 9% van de bevolking. Met zo'n cijfer kun je moeilijk spreken van een meerderheid!"

De open brief, een ingekorte versie

Aan de gemeentebesturen van Galmaarden, Gooik, en Herne,

Als inwoners van Galmaarden, Gooik en Herne wensen wij ons nadrukkelijk te distantiëren van de naam Pajottegem als naam voor de toekomstige fusie van onze drie gemeenten. Wij betreuren het gebrek aan inzicht bij de medeinwoners van onze drie gemeenten die deze naam aan het vereiste aantal stemmen hebben geholpen. Veel meer nog betreuren wij de halsstarrigheid waarmee de drie gemeentebesturen, in weerwil van gefundeerd, al dan niet officieel protest uit de rest van het eigenlijke Pajottenland, deze keuze hebben willen bekrachtigen. 

Het enige wat onze schaamte enigszins tempert is de uiterst geringe representativiteit van het resultaat. Namens al diegenen die zich in deze gang van zaken niet kunnen vinden, wensen wij ons tegenover de inwoners van de rest van het Pajottenland te verontschuldigen voor de kaakslag die deze ondoordachte keuze voor hen  betekent.

Elie Herregodts (Galmaarden); Jean-Paul De Loecker (Gooik); Marleen Erauw, Maurits van Liedekerke, Nelly Walravens (Herne); Lut De Smet, Daniël Fonteyne, Jan Heyvaert, Catherine Knapen, Willy Schollaert (gew. gemeenteraadslid), Frank Van Laeken, Jean-Pierre Verschueren (Tollembeek).

 

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
19 dec 2023
Marc Colpaert
Marc Colpaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief