Vijf lokale besturen bundelen hun krachten met VDAB en Haviland

C21

Vijf lokale besturen bundelen hun krachten met VDAB en Haviland

0dd8d6ed-3dab-16bd-2a9d-1d1ecedf0ca4_2
 

De gemeenten Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Lennik, Steenokkerzeel en Zemst ondertekenen in GC De Melkerij een samenwerkingsovereenkomst met VDAB en Haviland. Als regiegebied ‘Tewerkstellingsloket H5’ versterken ze structureel de samenwerking om de uitdagingen op de lokale arbeidsmarkt aan te pakken en zo nog meer mensen aan het werk te helpen.

Het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024 ambieert een werkzaamheidsgraad van 80%. Onze arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door een structurele krapte en door een groot aantal mensen die om diverse redenen niet actief (kunnen) participeren op de arbeidsmarkt. Dit zorgt voor een stijgend aantal niet ingevulde vacatures. Om die ambitie toch te bereiken, is er o.a. een versterkte samenwerking nodig tussen VDAB en de lokale besturen. Daarnaast erkent deze samenwerking het belang van de sociale economie en de vele voordelen die deze sector biedt.
 
Vlaams minister van Werk Jo Brouns: “We hebben vanuit Vlaanderen de ambitie om tussen alle lokale besturen en VDAB een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten. Met zo’n overeenkomst willen we samen met de lokale besturen meer mensen aan de slag krijgen, maar ook groepen bereiken die VDAB minder goed kent. Het is positief dat deze 5 gemeenten zich hiervoor vandaag engageren. Er zal data uitgewisseld worden met elkaar, kennis gedeeld worden over elkaars aanbod en de bestaande netwerken van partners zullen uitgebreid worden. Ook is er ruimte om opportuniteiten te zoeken op vlak van mobiliteit, kinderopvang en taalbegeleiding op en via de werkvloeren. Dergelijke doorgedreven samenwerking op lokaal niveau is cruciaal om elk talent op maat te ondersteunen in zijn of haar traject naar werk.”
Drie grote doelstellingen
De lokale besturen Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Lennik, Steenokkerzeel en Zemst sluiten een samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en Haviland rond drie grote doelstellingen: 
Meer mensen aan de slag (waarbij elk talent telt - met extra aandacht voor de OCMW-klanten en NBA)
Een versterkte werkgeversbenadering 
Levenslang leren voor sterke loopbanen
De overeenkomst loopt tot en met 31 december 2025. 
 
Door de versterkte samenwerking willen de partners breder kijken naar de arbeidsmarkt en veel meer mensen op beroepsactieve leeftijd bereiken. Het gaat met andere woorden veel ruimer dan enkel het bereiken van werkzoekenden. VDAB en de lokale besturen bundelen hun krachten en vertrekken op deze manier vanuit de lokale noden op de arbeidsmarkt. Samen met lokale ondernemers, de sociale economie, opleidingspartners en middenveldorganisaties ligt de focus op het dichten van de kloof tussen het aantal mensen dat vandaag niet aan het werk zijn en de openstaande, moeilijk in te vullen vacatures. Drempels worden zoveel mogelijk weggewerkt.
 
De samenwerking is een mooi voorbeeld van hoe VDAB als centrale arbeidsmarktregisseur inspeelt op de lokale context om iedereen die werk zoekt, werk heeft en/of werk geeft maximaal te ondersteunen. VDAB en de lokale besturen engageren zich om bij te dragen aan deze gezamenlijke ambities. Intercommunale Haviland werd aangesteld als regisseur Werk en Sociale Economie en samen met hen werd een concreet en meetbaar actieplan ter zake opgemaakt. 
Actiedomeinen
De partners hebben samen actiedomeinen en acties vastgelegd waarmee ze drie ambities nastreven. 
Kathleen Goovaerts, schepen in Zemst en voorzitter van Tewerkstellingsloket H5: “Activering van werkzoekenden blijft heel belangrijk. Een job geeft burgers de beste kans om volwaardig deel te nemen aan de samenleving, eigenwaarde op te bouwen en zich te beschermen tegen armoede. De impact die lokale besturen en ocmw’s hebben op tewerkstelling mag niet onderschat worden. Door de samenwerking binnen de ILV H5 en met VDAB staan we sterker. We voeren samen beleid ter ondersteuning van de sociale economie, introduceren meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt terug in het arbeidscircuit en slaan tegelijk de brug naar de reguliere economie. Zo willen we die 80% tewerkstellingsgraad ook in deze uitdagende arbeidsmarkt halen in deze regio.”
 
Sander Herbosch, regisseurs Werk en Sociale Economie: “Met deze acties dragen we bij tot een actieve samenleving waarin alle inwoners een inclusieve plaats op de arbeidsmarkt kunnen innemen. Samen helpen we meer mensen aan het werk, want een job is vaak een hefboom voor maatschappelijke participatie. We bundelen de krachten om onder meer drempels weg te werken zoals kinderopvang, taal en mobiliteit. We kijken hier dan ook met een open blik en trachten inventief nieuwe horizonten te bereiken.”
 
Johan Viaene, provinciaal directeur van VDAB Vlaams-Brabant: “Als je inzet op meer participatie op de arbeidsmarkt, moet je het ook hebben over o.a. huisvesting, mobiliteit, onderwijs, welzijn, … Met deze samenwerkingsovereenkomst  bundelen we alle krachten en expertise op het lokale niveau. Het lokale netwerk is dan een hefboom om de werkzaamheidsgraad in het ‘regiegebied H5’ duurzaam te verhogen. Het is een directe vertaling van de leuze van VDAB ‘samen sterk voor werk’! We werken vanuit een gezamenlijke arbeidsmarktstrategie en we stemmen onze acties op elkaar af. 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
16 mrt 2024
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Sluys | 20 mei 2024
Commerciƫle partners, advertenties en vacatures

archief