AFFLIGEM - Belgische politiedotatie voor politiezone TARL ruim ontoereikend

C21

AFFLIGEM - Belgische politiedotatie voor politiezone TARL ruim ontoereikend

Editiepajot_affligem_guy_uyttersprot_foto_steven_walravens

Uit een grondige analyse van N-VA-politieraadslid Guy Uyttersprot van de jaarlijkse politiedotaties, blijkt dat de politiezone TARL al jaren erg karig bedeeld wordt door de Belgische overheid. Om de armlastige overheidsdotaties te compenseren, moet de Affligemnaar steeds dieper in de eigen geldbeugel tasten.

De financiering van een politiezone bestaat uit drie dotaties: de federale basistoelage, de dotatie uit het federale Verkeersveiligheidsfonds en de gemeentelijke dotaties.

De zone TARL ontvangt dit jaar slechts 42 euro per inwoner van de Belgische Staat (+ 4% tov 2007), terwijl het Belgisch gemiddelde op 69 euro per inwoner ligt. Wallonië ontvangt zelfs een dotatie van maar liefst 78 euro per inwoner. De ordehandhaving in Wallonië is met andere woorden bijna dubbel zoveel waard voor de Belgische staat, als de ordehandhaving in Affligem en omstreken. Van een transfer gesproken…

Daarenboven krijgt de politiezone TARL dit jaar maar liefst 62.578 euro of 16% minder uit het federale Verkeersveiligheidsfonds. En ook hier is de communautaire scheeftrekking frappant : niettegenstaande het Vlaams Gewest veel meer inkomsten genereert (83% van alle flits/verkeersboetes), ontvangen de Vlaamse zones in verhouding veel minder (slechts 58%). Wanneer een correcte verdeelsleutel zou worden toegepast, dus enkel en alleen op basis van de boete-inkomsten in elke deelstaat, dan zouden de Vlaamse gemeenten substantieel meer moeten krijgen. Inkomsten die we nu mislopen door de typisch Belgische wafelijzerpolitiek.

Om deze gebrekkige Belgische dotaties enigszins te compenseren moet de Vlaming steeds dieper in de eigen geldbeugel tasten, en dit via de gemeentelijke belastingen. Want om de federale put te dichten, moeten de gemeenten noodzakelijkerwijs jaar na jaar hun dotatie aan de politiezone verhogen. Zo zijn ook de vier gemeenten die behoren tot de politiezone TARL (Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke), de dupe van deze federale strategie. Terwijl de gemeentelijke bijdrage in 2005 67 euro bedroeg per Affligemenaar, kostte dit dit jaar al 74 euro, een groei van 10%. Toch volstaat deze groei lang niet om het korps op volle getalsterkte te houden. Het gemeentebestuur van Affligem voorziet immers voor 2009 nog maar eens in een stijging van het politiebudget met 100.000 euro, of 11% op één jaar tijd! In totaal betaalt elke Affligemnaar volgend jaar 82 euro aan gemeentebelastingen voor zijn veiligheid. Ook de andere TARL-gemeenten moeten dit bedrag ophoesten. Het totale extra bedrag (400.000 euro) zou ruimte moeten scheppen om het korps trapsgewijs tegen eind 2009 op 82 effectieven te brengen. Op dit ogenblik telt het TARL-korps slechts 75 politieagenten, terwijl de minimale veiligheidsnorm voor de zone eigenlijk op 80 ligt…

N-VA-politieraadslid Guy Uyttersprot stelt:Veel kleine politiezones zitten in financiële ademnood, ook de onze. Een groot deel, tot 85%, van het budget gaat naar de stijgende loonkosten. In de beginperiode na de grote politiehervorming deelde de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, Antoine Duquesne, heel wat extra toelagen uit om de factuur te helpen betalen. Nu merken we dat deze Sinterklaaspolitiek beetje bij beetje teruggeschroefd wordt. Door haar vetzucht en inefficiëntie kan de Belgische Staat niet meer instaan voor de financiering van één van haar kerntaken, de openbare veiligheid.  Vandaag stellen we dan ook vast dat elke gemeente met steeds meer geld over de brug moet komen om het gat in de politiebegroting te dichten, en dit op kosten van de hardwerkende Vlaming. Nochtans verzekerde minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael, op 15 oktober 2001, dat er géén extra politiekosten zouden doorgerekend worden aan de gemeenten.

Om deze situatie aan te klagen, zal ik tijdens de budgetbespreking in de gemeenteraad van december een motie voorleggen om er bij de federale minister van Binnenlandse Zaken op aan te dringen zo snel mogelijk te remediëren aan de oneerlijke scheeftrekking tussen de Gewesten inzake de verdeling van de federale politiedotaties.

Ik zal ook een brief sturen naar de drie andere gemeenten met het verzoek een gelijkaardige motie te stemmen. Deze nefaste federale politiek moet ophouden.”

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
26 nov 2008
Steven Walravens
Steven Walravens
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Guido van Cauwelaert | 01 mrt 2024
Guido van Cauwelaert | 29 feb 2024
Commerciƫle partners, advertenties en vacatures
Guido van Cauwelaert | 28 feb 2024
Guido van Cauwelaert | 27 feb 2024
Guido van Cauwelaert | 27 feb 2024
Guido van Cauwelaert | 22 feb 2024
Marc Sluys | 16 feb 2024
Ingezonden | 14 feb 2024
Guido van Cauwelaert | 13 feb 2024

archief