TERNAT – Begroting goedgekeurd door gemeenteraad

C21

TERNAT – Begroting goedgekeurd door gemeenteraad

Gemeenteraad_img_2191
Foto archief
 

Donderdag heeft de gemeenteraad de begroting en meerjarenplanning van de gemeente goedgekeurd. Naast de meerderheidspartijen stemden ook Open VLD en sp.aGroenXL – net als vorig jaar -  voor de goedkeuring. «In de voorgestelde financiële planningen bouwt men dan ook voort op het beleid dat wij in de vorige zes jaar hebben gevoerd. Wij willen dan ook geen politieke spelletjes spelen zoals dat in het verleden door andere partijen werd gedaan», zegt gewezen schepen Guido Van Cauwelaert.  «Er wordt nu eigenlijk zwart op wit aangetoond dat de jarenlange kritiek van de oppositie tijdens onze bestuursperiode dus onterecht was en louter politiek spel aangezien we met de reeds door ons gecreëerde financiële ruimte thans 30 miljoen kunnen investeren zonder dat daar een belastingverhoging voor nodig was.  De paniekvoetbal en ondoordachte beslissing tot het sluiten van een school, die de huidige ploeg aanvankelijk had voorgesteld was dus totaal onnodig en zorgde vorig jaar voor totaal onnodige sociale onrust. Gelukkig is daar, mede onder onze druk, snel op teruggekomen», sluit collega en ex-schepen Rutger Belsack daarop aan.

«Maar we zijn dus blij met het voortzetten van veel van de door ons opgestarte beleidslijnen. Om er maar enkele te noemen van het door de gemeente gepubliceerde lijstje,

Het voortzetten van het afvalpreventiebeleid, waarbij de vervuiler betaalt via de belasting op de afvalzakken. De gemeente zal de overschotten aan oude huisvuilzakken ook terugkopen, zoals door ons voorgesteld.

Het onderhouden van onze trage wegen of wandelwegen en voetpaden. Het promoten van fietswegen en uitbouwen van het fietspadennetwerk. 

Het verder uitwerken van het klimaatplan en promoten van energiebewust renoveren of «benoveren» bij de inwoners. Duurzaam onderhoud openbare ruimte met borstelmachines. 

Er wordt verder gewerkt aan de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen of RUP’s bebouwde en open ruimte, die we hadden opgestart», besluiten de twee gewezen schepenen van de gemeenteraadsfractie sp.aGroenXL.

Hieronder het door het gemeentebestuur gepubliceerde overzicht onder de titel «Aangepast meerjarenplan 2020-2025 zet in op een leefbare toekomst»

De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van Ternat keurden op donderdag 17 december 2020 de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed. In dat meerjarenplan blijven de doelstellingen en krachtlijnen dezelfde, maar er wordt nog extra geïnvesteerd om Ternat nog leefbaarder te maken. De begroting blijft ondanks die investeringen in evenwicht. In 2025 zal er zelfs nog overschot zijn. En dat zonder de belastingen te verhogen.

De doelstellingen en krachtlijnen van het meerjarenplan blijven dezelfde:

·         De leefomgeving kwaliteitsvol en duurzaam ordenen en organiseren

·         Bouwen aan een warme gemeente met een zorgzaam, solidair, bruisend en lerend leefklimaat

·         Uitgroeien tot een daadkrachtige, efficiënte en transparante organisatie

De voornaamste nieuwe zaken voor 2021 zijn de volgende:

·         De prijs van de restafvalzakken wordt met 10% verlaagd. Een grote zak kost voortaan 2 euro i.p.v. 2,2 euro. De oude zakken blijven bruikbaar tot 1 juli. Nadien koopt de gemeente de resterende stock over aan dezelfde prijs die de inwoners hiervoor betaalden. Er wordt hiervoor 10.000 euro uitgetrokken. Vanaf 1 januari mogen de inwoners ook heel wat meer materialen in de goedkopere PMD-zakken (15 cent per zak) deponeren, waaronder harde plastics. Dit betekent dat voor goede sorteerders de huisvuilfactuur nog verder kan dalen.

·         Het mobiliteitsplan, trage wegenplan en fietsplan worden afgerond en omgezet in een actieprogramma.

·         De gemeente maakt in 2021 in samenwerking met de provincie een nieuw klimaatactieplan op. Er worden bijkomende middelen voorzien om benovaties van woningen te stimuleren. Verschillende bos- en natuurprojecten worden uitgerold, waaronder een speelzone aan Hertigembos, een bos aan de gemeentelijke terreinen op het vroegere SK Lombeek en een natuurbegraafplaats in Lombeek. Er wordt via een sociale economieproject één extra arbeidskracht ingezet voor het groenonderhoud. Er wordt verder gewerkt aan de RUP’s bebouwde en open ruimte. De fietsbib opent na corona de deuren. We maken verder werk van goede fietsenstallingen, onder meer bij verenigingen, en verbeteren de halte-infrastructuur van De Lijn.

·         Agentschap Wegen en Verkeer plant in samenwerking met de gemeente de aanleg van fietspaden op de Assesteenweg in 2021-2022 vanaf de Fossebaan tot aan het op- en afrittencomplex. Er worden studies opgestart om een langetermijnvisie op de Assesteenweg te ontwikkelen.

·         In 2021 wordt na ruime participatie een nieuwe visie voor Lombeek-centrum en het cultuurcentrum De Ploter ontwikkeld. Dit zal zich vertalen in een nieuw ontwerp voor de dorpskern.

·         CC De Ploter en het sportcentrum werken samen met alle stakeholders aan een duurzame visie voor de uitbating van beide horecazaken voor de start van het nieuwe seizoen.

·         Ternat, ‘culturele hoofdstad’ van 2025, de cultuurraad wordt heropgestart met open vizier en breed draagvlak om onze gemeente (nog meer) op de ‘culturele’ kaart te zetten.

·         Het communicatie- en participatiebeleid wordt versterkt, met de uitrol van de Ternat-app, het buurtplatform en het participatieplatform.

·         De communicatie van de gemeente wordt uitgebreid met een duidelijk huisstijlhandboek dat de communicatie moet versterken. Online zorgt de uitrol van ‘Ternat TV’ voor een nieuw kanaal.

·         Sport- en speelaccommodatie wordt hersteld en participatief, duurzaam en met natuurlijke speelelementen verder uitgebreid.

·         De bouw van sporthal Kruikenburg, een project in samenwerking met de school, de volleybal en de gemeente, wordt in 2021 afgerond.

·         De gemeente koopt een extra borstelmachine aan om het openbaar domein nog properder te houden.

·         Het detailhandelsplan wordt afgerond en omgezet in een actieprogramma.

·         Er wordt extra budget voorzien om de verkeersveiligheid te verhogen door automatische snelheidscontroles in te voeren.

·         We voorzien 1 miljoen euro voor de aankoop van een nieuw terrein voor basisschool De Kiem Lombeek. In 2021 wordt in nauwe samenwerking met de werkgroep onderwijs, de scholen en de ouders gestart met het ontwerp van de nieuwe gemeenteschool voor De Kiem Lombeek en van de renovatie van De Kiem Wambeek.

·         We hopen de normale gemeentelijke evenementen en activiteiten zo veel mogelijk terug te kunnen opstarten. De alleenstaanden die 65+ zijn en dit wensen, krijgen in de tweede helft van januari een diner thuis geleverd ter vervanging van het kersfeest van dit jaar.

·         Het OCMW ontvangt 190.000 euro Vlaamse subsidies voor de bouw van twee doorgangswoningen in 2021.

·         In 2021 wordt het ontwerp voor een verkeersveilige Fossebaan met voetpaden, fietspaden en deels nieuwe riolering opgemaakt. De budgetten worden verhoogd met 1,2 miljoen euro tot 2,3 miljoen. De ontwerpen voor fietspaden op de Bodegemstraat, Weverstraat-Van Cauwelaertstraat, Sluisvijverstraat-Nieuwbaan worden afgewerkt. De intergemeentelijke fietspadendossiers Essenestraat en Langestraat schuiven enkele jaren op. Op de fietssnelweg F209 komt er verlichting.

·         Er wordt 755.000 euro extra geïnvesteerd in voetpaden, in 2021 op de Heidestraat en de Affligemstraat en later onder meer op de Langestraat. Voor het onderhoud van de wegen wordt 415.000 euro extra uitgetrokken. In het voorjaar wordt er beslist over de definitieve afbakening van de zone 30 in het centrum van Ternat, er worden hier ook vaste snelheidsinformatieborden voorzien. De hoofdwegen worden voorrangswegen.

Financieel in evenwicht

Koken kost natuurlijk geld. De grondige oefening die we in het begin van de legislatuur maakten, rendeert. We doen maar liefst 32,6 miljoen duurzame investeringen in de toekomst, waarbij onze schulden enkel met 7,5 miljoen euro toenemen. Ook de Vlaamse Regering roept in het lokaal relanceplan de besturen op om extra te investeren en daarvoor eventueel leningen aan te gaan, en desnoods zelfs enkele jaren onder nul te gaan. Voor alle duidelijkheid, dat doen we niet: we verbeteren onze cijfers zelfs t.o.v. het originele meerjarenplan en bouwen extra marges op voor de toekomst.

Resultaat:

·         Elk jaar positieve autofinancieringsmarge (enkel verplicht in 2025): in 2025 nog 474.336 euro beschikbaar om jaarlijks nieuwe leningen voor nieuwe investeringen te betalen (origineel 243.046 euro)

·         Budgettair resultaat (“overschot”) in 2025: 1,6 miljoen euro (origineel: 0,7 miljoen)

·         Exploitatiesaldo (“overschot zonder investeringen”): stijgt naar 2,2 miljoen euro in 2025 (origineel: 1,5 miljoen euro).

We behouden onze lage belastingen.

PERSONENBELASTING:

·         Ongewijzigd op 6,9%

·         Vlaamse gemiddelde (2020): 7,2%

·         Ternat is 61ste goedkoopste gemeente van Vlaanderen (300 gemeenten)

ONROERENDE VOORHEFFING

·         Ongewijzigd op 802,9

·         Vlaamse gemiddelde (2020): 895,9

·         Ternat is 88ste goedkoopste gemeente van Vlaanderen (300 gemeenten)

EERDER VERSCHENEN

Gemeenteraad stemt extra middelen voor verenigingen

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
19 dec 2020
Guido Van Cauwelaert
Guido Van Cauwelaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Guido van Cauwelaert | 22 feb 2024
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 16 feb 2024
Ingezonden | 14 feb 2024
Guido van Cauwelaert | 13 feb 2024
Guido van Cauwelaert | 09 feb 2024
Guido van Cauwelaert | 07 feb 2024
Guido van Cauwelaert | 07 feb 2024
Guido van Cauwelaert | 05 feb 2024
Guido van Cauwelaert | 04 feb 2024
Redactie Editiepajot | 03 feb 2024
Guido van Cauwelaert | 30 jan 2024

archief