TERNAT - Opening nieuwe scoutslokalen

C21

TERNAT - Opening nieuwe scoutslokalen

9ca463fb-8fa8-4c76-a2d1-7221d2ab9a77
 
4a53025a-5b79-4104-9685-1fda70269814
 
35911290-389e-4c68-8161-a24a8ba34295
 
9ecaa0e2-30a0-4331-a7e2-f9130809c377
 
119b0ba3-8d46-4de4-b911-4dff4f9ad46c
 

 Nieuwe scoutslokalen goed voor nog eens 47 jaar scouting in Ternat

Beknopte geschiedenis scouts De Geuzen

De scoutsgroep “De Geuzen” hing boven de doopvont in 1975.  Even voordien hield de lokale Chiro-groep er mee op. De familie Vanderstraeten bracht de scouts-kennis mee van de groep van Koekelberg, waar hun 5 kinderen scouts waren.  Samen met de families Bayens, Boudry, Van den Abbeel, Meert en De Vits zetten zij hun schouders onder deze nieuwe Ternatse jeugdbeweging.

De scouts vonden onderdak in demonstratie-chalets in een bos in de Steenvoordestraat.  De chalets waren eigendom geweest van een failliet gegaan bedrijf, die deze plaats gebruikte voor promotie van hun chalets tijdens de wereldtentoonstelling van 1958. Het bos is eigendom van de families R. en L. Bayens, maar in Ternat is het bosje intussen alom bekend als “den bos van de skoeten”.  Een fantastische locatie om in te spelen en te ravotten.

De groep die indertijd startte met een 100-tal leden.

Gaandeweg verving het oudercomité (de naam van de originele stichters) de oude chalets door nieuwe lokalen in ofwel snelbouw-cementstenen of grotere houten chalets. De gemeente Ternat schonk indertijd ook een oud houten klaslokaal van de gemeenteschool.

Verloop van de plannen

Het nieuwe ruimtelijk Structuurplan van 2004 gooide danig roet in het eten.  De scoutsbos werd onderdeel van een VEN gebied (Vlaams Ecologisch Netwerk) en de lokalen werden “zonevreemd” verklaard.

Dit hield in dat er slechts beperkt herstellingen mochten doorgevoerd worden aan de lokalen; vervangen of nieuwbouwvan lokalen was helemaal uit den boze.

Bovendien was het verre van zeker dat de scouts verder konden blijven spelen in hun geliefde bos.

De gemeente Ternat zat ook danig verveeld met deze situatie.

In februari 2008 luidde groepsleider Tim Stoelzaet de alarmklok.  Een aantal lokalen moeten dringend vervangen worden.  Maar dit kon niet.  Hoe verder?

Er werd een werkgroep opgericht met oud-leiding en sympathisanten; de jeugdconsulente van Ternat maakte de brug naar de lokale politiek.

De gemeente maakte een RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan)op, wat toeliet dat het bosje verder zou mogen gebruikt worden voor zonevreemde recreatie.  Een eerste stap: de scouts mochten blijven in ‘hun bos”.  Maar daarmee waren er nog geen nieuwe lokalen.

In november 2012 sloeg het noodlot toe: koperdieven hadden een houtkachel in een lokaal iets te hard laten branden om plastiek van de koperdraad af te smelten: 2 van de beste lokalen gingen in rook op.

Naast te oude lokalen, was er nu ook een lokalentekort om alle takken onderdak te bieden.

De werkgroep “behoud van de scouts in den bos” werd omgevormd in werkgroep “nieuwe lokalen”.

 

De inzet van het gemeentebestuur

De werkgroep “nieuw lokalen” onder leiding van Lode Verdoodt, -voorzitter van de vzw en drijvende kracht achter het nieuwbouwproject, - bekeek alle opties. Zo werden in het begin ook andere locaties onderzocht: park Kruikenburg, de Horizon, bij het sportcentrum.  Maar een meerderheid verkoos toch om liefst in “den bos” te blijven.

Maar dan moest het bos “ontVENd” worden.  Na langdurige gesprekken onder de leiding van een vrijwilliger-planoloog en met de hulp van de gemeente slaagden we er in: Agentschap Natuur & Bos aanvaardde dat de zone een andere bestemming zou krijgen voor zachte recreatie en dat er jeugdlokalen mochten gebouwd worden, mits het naleven van een aantal voorwaarden om de biodiversiteit aan dieren en planten te bewaren. En de gemeente moest de gewijzigde VEN-ruimte op een andere plaats in de gemeente compenseren.

In 2013 werd een grote enquête gehouden onder leden en ex-leden: onder iederzijngedacht.be kon elk zijn/haar wensen en suggesties kwijt voor de nieuwbouwplannen.

Het Ternatse gemeentebestuur engageerde zich in 2014 ook tot 49% inbreng voor de kosten van een nieuwbouw tot een maximum van 200.000€ , op voorwaarde dat de scouts het contract met de eigenaars herzagen en voor een lange duur verzekerd waren dat zij de locatie verder mochten gebruiken.

Het contract met de eigenaars

Met de eigenaars van het bos,- intussen de erfgenamen R.Bayens en Linda Van der Elst, werd snel een nieuwe overeenkomst bereikt: de familie zijn de scouts zeergoedgezind van bij het ontstaan en zijn dit nog steeds!  Er werd een erfpachtovereenkomst afgesloten voor de duur van vijftig jaar, daarna automatisch verlengbaar met nog eens dertig jaar.

Het resultaat

Ontelbare bouwvergaderingen concretiseerden de plannen.  Er werd een budget opgemaakt van 500.000€: 200.000€ inbreng van de gemeente, ruwweg 100.000€ was in kas (o.a. via de brandverzekering van de afgebrande lokalen). De vzw van de scouts moest nog 200.000 € zien bij elkaar te vinden, zowel in cash als in sponsoring (gratis verleende diensten tijdens de bouw).

De werkgroep kwam 2 belangrijke principes overeen :

- De bouw mocht het financieel plaatje voor de reguliere werking van de groep, - lees de groepskas, - niet verstoren.
- Alhoewel een lening aangaan 1 jaar geleden weinig intrest kostte, wilden we toch niet lenen.  Geleend geld moet vroeg of laat terug betaald worden en zo leg je een beslag op de toekomst van de groep: dit wilde de werkgroepniet.

Menig actie werd op poten gezet om inkomsten te genereren. De belangrijkste waren 2 maal de organisatie van de jaarmarkt van Ternat met winst bestemd voor de scoutsgroep.  Er werd ook scoutsbier verkocht en een drankstand bij de doortocht van de 2019 Tour de France in Lennik kende veel bijval.

Enkele bouwconcepten passeerden de revue en kregen veel of weinig bijval bij de achterban.

Uiteindelijk werd gekozen voor een Ardeens concept van zeer stevige blokhouten in geïmpregneerde dennenstammen van een doormeter van 15 tot 20 cm.  De blokhutten komen rond een ovalen open speelruimte in de bos.

De bouwvergunning werd in augustus 2021 verleend.

De effectieve bouw startte in september 2021 en verliep in 2 fasen: in het najaar 2021 werden 9 kleinere lokalen gebouwd; in mei-juni 2022 werd het hoofdlokaal opgesteld.

 

 

Momenteel werkt de technische werkploeg bestaande uit ouders-vrijwilligers nog de elektriciteit en het sanitair af.

Huidige werking scouts en aantal leden

De scoutsgroep De Geuzen telt ongeveer 300 leden onderverdeeld in 9 takken: de kapoenen, de welpen, de kabouters, de jonggidsen, de jongverkenners, de AKABE (voor mentaal minder validen), de gidsen, verkenners en de JIN.  Ze worden begeleid door een 35-tal leidsters en leiders.  Het triumviraat van groepsleiding leidt alles in goede banen. 

De leden worden 3 maal per maand uitgenodigd voor een boeiende bijeenkomst: alles speelt zich zoveel mogelijk buiten af in de gezonde en frisse buitenlucht.  Je eigen potje leren koken op een gesjord houtvuur is een van de belangrijkste vaardigheden die de oudere takken aanleren.  Samen-werkenen samen-leven bij de scouts is ook een academie voor het leven!  Nergens anders leer je zoveel bij.

Het hoogtepunt is het jaarlijks kamp begin augustus, dat dit jaar in Adinkerke door ging. Op de groepsfoto kun je 242 deelnemers tellen.

Groot Feest in den bos op 17 en 18 september 2022

Op zaterdag 17 september worden de nieuwe lokalen passend ingefeest.

Vanaf 16u is er een leuke affiche met straffe muzikanten, leuke groepen en fijne activiteiten.  Muziek in de straat met MUSATE, dansen in het bos met RHYTHM NATION, een onnavolgbare TIMOTAAR (Timo SCHOUKENS), een straffe madammengroep KIJIKAMA, een fantastische coverband THE VIP PARTY BAND en DJ Maarten VANCOILLIE (Q music) om er een spetterend feest van te maken.

De burgemeester en schepen voor jeugd van Ternat knippenrond 18 u officieel het lintje door.

Op 18 september houden de scouts hun jaarlijkse opening van het nieuwe scoutsjaar met de “overgang”: kinderen die een jaartje ouder zijn geworden gaan over van de ene naar de andere tak met een ludieke ceremonie. Ouders en sympathisanten kunnen in de latere namiddag een bord spaghetti komen eten. De spaghetti wordt bereid door de ‘mappies’, een frisse naam voor wat vroeger het oudercomité noemde.

Hoe kun je de nieuwe lokalen verder steunen?

Het feest dient ook om nog wat geld bij elkaar te krijgen. Alhoewel het vooropgesteld budget is gerespecteerd zoekenwe nog wat eurootjes om de bouwprojectkas volledig sluitend te krijgen.

Daarom rekenen we op jullie.  Er zijn 3 manieren om te steunen.

1. Koop ingangs- (of steun)kaarten aan 10€ het stuk.

 

Je kan kaarten van 10€  bestellen door overschrijving op rekening nummer SCOUTS DE GEUZEN TERNAT BE15 0018 4567 0530.

De kaarten worden dan opgestuurd of klaargelegd aan de inkom.

 

2. Sponsor het feest.

We hebben een zeer eenvoudige ‘sponsoring’ opgezet. Er zijn twee opties:

-​150€ : dan ontvang je 5 inkomkaarten, een fles champagne en je naam op het grote lichtbord. 

-​500€ : dan wordt je peter of meter van een lokaal naar keuze. Je naam komt dan met een gedenkplaatje op het lokaal. Je krijgt dan 10 inkomkaarten en een fles champagne. Je naam komt ook op het grote lichtbord. En er wacht je eeuwige roem.

Uiteraard krijg je van ons ‘een kwijting’. 

Gelden mogen gestort worden op SCOUTS DE GEUZEN TERNAT BE 15 0018 4567 0530.

 

3. Doe een gift die recht geeft op een fiscaal attest.

Mocht je onverhoopt op 17/09 niet kunnen aanwezig zijn, kun je nog altijd jouw bijdrage storten op de bouwrekening.  Elke gift groter of gelijk aan 40€ geeft recht op een fiscaal attest, dat je per mail ontvangt in de loop van maart-april volgend jaar van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Stort jouw bijdrage op het speciaal rekeningnummer BE55 4096 5041 4144. 

VERGEET ZEKER NIET TE VERMELDEN 

“Gift voor project FAG 5-417 Nieuwbouw lokalen De Geuzen, je mailadres”

zodat men bij Scouts en Gidsen Vlaanderen weet dat jouw gift voor het project van de scouts in Ternat is.  (wie zijn/haar mail adres op de vermelding plaatst na de komma, krijgt het fiscaal attest volgend jaar per mail opgestuurd)

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
12 sep 2022
Guido van Cauwelaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 01 dec 2022
Guido van Cauwelaert | 28 nov 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Guido van Cauwelaert | 24 nov 2022
Guido van Cauwelaert | 12 nov 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 08 nov 2022
Guido van Cauwelaert | 29 okt 2022

archief