BEERSEL Fractie Groen vindt ruimtelijke planning in Beersel maar zo en zo

C21

BEERSEL Fractie Groen vindt ruimtelijke planning in Beersel maar zo en zo

Editiepajot_bart_devill___jos_savenberg
Schepen Jos Savenberg / ingezonden foto
 

 Gemeenteraadslid Jan Steyaert(Groen) stelde aan het einde van de jongste gemeenteraad van Beersel een mondelinge vraag met betrekking tot de ruimtelijke planning in Beersel, dit gezien volgens hem “de vele problemen met de ruimtelijke ordening die recent kwamen bovendrijven”.

Bij het begin van zijn betoog verwees hij naar een verkiezingsslogan “Beersel is vol”, waarbij de NV-A naar de kiezer ging en het feit dat burgemeester Hugo Vandaele deze onliner volmondig over nam. En hij vervolgde: “Spijtig genoeg verander je de wereld niet met slogans. Vandaag is het op de diensten van ruimtelijke ordening nog steeds business as usual. Op basis van de huidige gewestplannen en plannen van aanleg zijn er in Beersel op dit ogenblik meer dan 2.000 onbebouwde percelen die conform de huidige regelgeving meteen bebouwd kunnen worden. “
 
Hij verwees ook naar een aantal dossiers – waar heel wat rond te doen was – die betrekking hebben tot de goede ruimtelijke ordening op het grondgebied van Beersel: een nieuwe feestzaal in Huizingen, een uitbreiding van het DHL distributiecentrum in Lot en een grootkeuken in de Vaucampslaan in Huizingen. Steyaert: “In alle gevallen kwam er protest van de buurtbewoners, nochtans wensen de betrokken ondernemers gewoon nieuwe activiteiten te ontwikkelen, conform de verouderde gewestplannen, BPAs en/of verkavelingsvoorschriften.” Hij vroeg dan welke nieuwe gemeentelijke RUPs er op dit ogenblik in voorbereiding zijn en op welke zones deze RUPs betrekking hebben. In een twee vraag vroeg hij welke BPA’s en APA’s op het grondgebied van de gemeente Beersel het gemeentebestuur beschouwt als verouderd en welke initiatieven het schepencollege nam om de betreffende stedenbouwkundige voorschriften te herzien of op te heffen?
 
Jos Savenberg(Open VLD), schepen van Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw: “Momenteel is er de opmaak van het RUP “ ’t Groen Blaffeturke’ opgestart. Dit gaat slechts over een kleine zone  in Huizingen voor de realisatie van een woonproject van Woonpunt Zennevallei en hieraan gekoppeld de bouw van enkele klaslokalen van de GBS Huizingen. De RUP van DHL werd in de vorige legislatuur goedgekeurd. We zijn ons bewust van het probleem van de verouderde BPA’s, de opmerking is niet geheel onterecht. De bedoeling van de dienst Ruimtelijke Ordening is om acties daaromtrent te ondernemen, op basis van de bouwmeesterscan en van het Beleidsplan Ruimte Vlaams Brabant, omdat de visies van de gemeente toch moeten trachten in lijn te blijven met die van de provincie. De eventuele mogelijkheid tot opheffen van BPA’s moeten we verder bekijken, maar het is de bedoeling om meer duidelijkheid en rechtszekerheid te hebben voor de eigenaars in Beersel in de toekomst. “ 
 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
02 okt 2020
Hugo Devillé
Bart Devillé
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Hugo Devillé | 27 jul 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Hugo Devillé | 19 jul 2021

archief