BEERSEL Toekomst “De Grote Sleutel” ziet er rooskleurig uit

C21

BEERSEL Toekomst “De Grote Sleutel” ziet er rooskleurig uit

Editiepajot_bart_devill___grote_sleutel
foto Bart Devillé
 

Op de jongste gemeenteraad kregen de raadsleden de kans zich uit te spreken over de PPS-overeenkomst- PPS staat voor Publiek- private samenwerking) betreffende de aangepaste herbestemming van de beschermde erfgoedsite “De Grote Sleutel” te Alsemberg, met de verplichting tot restauratie van buitenzijde van de lokalen van de muziekacademie Orfeus tussen de gemeente Beersel en Dyls nv. Dit agenda punt werd uitvoerig toegelicht door schepen van Patrimonium, Eddy Deknopper(Lijst Burgemeester). “Zeven jaar nadat de gemeente haar intentie bekend had gemaakt om de Grote Sleutel te verkopen, is er een koopovereenkomst met een projectontwikkelaar, die 1,25 miljoen euro betaalt om een veertigtal woongelegenheden te realiseren in en deels op het beschermde gebouwencomplex in de schaduw van de kerk. “

De verenigingen die hier hun thuisbasis hadden, hebben elders onderdak gevonden. Kunstacademie Orfeus blijft, zoals eerder afgesproken maar verliest de auditiezaal. Er werd wel afgesproken dat de werking van de academie geen hinder mag ondervinden. De ramen worden tijdens een zomervakantie geplaatst. De kosten van die restauratie neemt de gemeente op zich. Eddy Deknopper: “Er komt een parking op twee niveaus. Die is te bereiken met een parkeerlift en is enkel toegankelijk via de Pastoor Bolsstraat en niet via de Witteweg, de toegangsweg van de academie. “De schepen was ook verheugd te kunnen mee geven dat de site eindelijk wordt opgewaardeerd en  een en ander gebeurt volgens een bestek goedgekeurd door Erfgoed. Raadslid Eva Fonteyn(Groen) was ook blij dat de site wordt opgewaardeerd en dat er rekening gehouden werd met opmerkingen en voorstellen van Groen in het verleden. Ze stelde zich wil vragen bij een erfgoedpremie en omgevingsvergunning. Klaas Slootmans(Vlaams Belang) vroeg er over te waken dat de geplande woongelegenheden betaalbaar zouden blijven en geen aanleiding zouden zijn voor sociale verdringing. Hij vroeg zich ook af waarom er geen kinderopvang werd voorzien. Ook wees hij neer de N-VA, deze legislatuur deel uitmakend van de meerderheid, die het ooit had over “Beersel verdient beter”. Hier werd hij van antwoord gediend door Ingrid Verschueren, fractieleidster van N-VA: “ Wij hebben eerder inderdaad ernstige bezwaren geformuleerd omtrent het project zoals het toen werd voorgesteld. Onze bezwaren hadden vooral betrekking op de onduidelijkheid die er heerste over de toekomst van de muziekacademie Orfeus en de verenigingen, zoals dansschool Pirouette, die er gehuisvest waren, er was een totaal gebrek aan informatiedoorstroming, verenigingen zouden buitengezet worden en dat hebben wij aangekaart. Intussen werd aan deze bezwaren tegemoet gekomen, verenigingen hebben nieuw onderdak gevonden met hulp van de gemeente en de muziekacademie gaat na restauratie nog steeds een prominente plaats innemen op deze site. “  Het agendapunt werd uiteindelijk unaniem goedgekeurd.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
29 apr 2021
Hugo Devillé
Bart Devillé
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Hugo Devillé | 07 mei 2021
Hugo Devillé | 03 mei 2021

archief