Vlaams Belang en boeren voeren in BEERSEL actie tegen bebossingsplannen

C21

Vlaams Belang en boeren voeren in BEERSEL actie tegen bebossingsplannen

Img20240531113506_01
 
Een groep landbouwers en militanten en mandatarissen van het Vlaams Belang voerden vrijdag actie op de Beerselse Meigemheide tegen wat zij de ‘agressieve aankooppolitiek’ en ‘broodroof’ van minister Demir noemen. Ook cd&v, VLD en Vooruit werden op de actie uitgenodigd maar bedankten vriendelijk.
 
Een half jaar na de goedkeuring om via bosverbindingen het Hallerbos, het Zoniënwoud, de Dijlevallei en het Meerdaalwoud om te vormen tot het Nationaal Park Brabantse Wouden is er al 110 hectare vruchtbare landbouwgrond opgekocht door het Agentschap Natuur en Bos (ANB) om te bebossen. De totale grondaankopen kostte de belastingbetaler al 10,4 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-parlementslid Klaas Slootmans opvroeg bij minister voor Omgeving Zuhal Demir (N-VA).  
 
Naast landbouweigendom koopt ANB daarbij ook heel wat pachtgronden op. Niet minder dan 40 procent van de aangekochte gronden werd eerder verpacht aan landbouwers. Gezien het om bebossing gaat, kan de pachtovereenkomst (artikel 10 pachtdecreet) bovendien eenzijdig worden opgezegd en vervalt ook het voorkooprecht van de pachter.
 
10.000 hectare 
De gronden die tot hiertoe verworven zijn, zijn volgens Slootmans bovendien slechts het topje van de ijsberg. “In totaal wil men in de projectzone 10.000 hectare zogenaamd waardevolle natuur creëren, waarvan een aanzienlijk deel landbouwgrond is”, vertelt Slootmans.
 
Om de boeren uit de onzekerheid te halen, vroeg de Vlaams Belanger aan Demir welke landbouwpercelen exact geïmpacteerd zijn. Die duidelijkheid komt er echter niet. In haar antwoord stelt minister Demir dat een dergelijk perceeloverzicht nog niet bestaat en kaatst ze de bal terug naar de landbouwers. “Het zou passend zijn indien de landbouwsector zelf aangeeft welke gronden het meest geschikt zijn voor het behalen van de oppervlaktedoelstellingen”, aldus Demir.  
 
“Hallucinant en vooral arrogant”, reageert Slootmans. “Dit getuigt van een totaal misprijzen voor onze boeren. Het spreekt voor zich dat geen enkel weldenkende landbouwer vrijwillig zijn broodwinning zal opgeven. Die gronden zijn voor hen van onschatbare waarde. Maar ook voor de bevolking, want ze staan garant voor onze voedselvoorziening.”
 
Volgens Slootmans is het zonneklaar dat de minister bewust vaag blijft over welke gronden men wil verwerven om zo de beslissing geruisloos over de verkiezingen te tillen. “Na de stembusslag kan ze de molensteen rond de nek van de landbouwers dan genadeloos doen vallen door grootschalige pachtopzeggingen en onteigeningen. Ze heeft wat dat betreft haar huiswerk gemaakt. Zowel het door haar gewijzigde pachtdecreet als het bosdecreet bieden haar alle instrumenten om haar slag te slaan.”
 
Die redenering komt niet uit de lucht gevallen. Eerder antwoordde de minister al in een schriftelijk antwoord aan Slootmans dat men zal overgegaan tot onteigening “als alle andere instrumenten niet hebben geleid tot het verwerven van de nodige gronden”.
 
Het Vlaams Belang-parlementslid waarschuwt dan ook voor de partij van Demir. “Als Demir aan zet blijft, is het game over voor onze boeren. Een stem voor de N-VA is een stem voor Demir en dus een stem tegen de boeren en tegen onze voedselvoorziening.”  
 
“Regeerakkoord moet opkopen van landbouwgrond met belastinggeld verbieden”
Slootmans eist daarom dat het volgende regeerakkoord vastlegt dat er geen belastinggeld meer wordt aangewend om landbouwgronden op te kopen om te bebossen. Wij willen een brede pro-boerencoalitie op de rails zetten om daar een prioriteit van te maken.  
 
In februari bedongen de landbouworganisaties een dergelijk verbod al bij de Vlaamse regering, maar die regeling loopt af in oktober 2024. Slootmans wil die tijdelijke overeenkomst permanent in de wet verankeren en ook uitbreiden naar gesubsidieerde vzw’s zoals Natuurpunt, “die eveneens met subsidiegelden massaal landbouwgronden opkopen, en zo de toekomst van tal van landbouwbedrijven in gevaar brengen”.
  Klaas Slootmans “ Volgende regering moet verbod opleggen om met belastinggeld landbouwgronden op te kopen om te bebossen. Zij staan garant voor voedselvoorziening en de toekomst van onze boeren"
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
01 jun 2024
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Hugo Devillé | 13 jul 2024
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Hugo Deville Marc Sluys | 03 jul 2024
Hugo Devillé | 01 jul 2024
Hugo Devillé | 28 jun 2024
Hugo Devillé | 28 jun 2024
Hugo Devillé | 28 jun 2024

archief