REGIO - Sociale Huisvestingsmaatschappijen en 1 Verhuurkantoor in Halle-Vilvoorde gaan de huur (duurzaam) en Ethisch Verantwoord Invorderen

C21

REGIO - Sociale Huisvestingsmaatschappijen en 1 Verhuurkantoor in Halle-Vilvoorde gaan de huur (duurzaam) en Ethisch Verantwoord Invorderen

_cid_image011_jpg_01d23e52
_cid_image012_jpg_01d23e52
_cid_image013_jpg_01d23e52
_cid_image014_jpg_01d23e52_bewerkt-1
 

 Sociale verhuurders worden geconfronteerd met grote huurachterstallen. Door de druk van onze consumptiemaatschappij, de economische crisis, de onzekere tijden, … krijgen steeds meer mensen het moeilijk.

Als een afbetalingsplan niet het gewenste resultaat oplevert, dient de verhuurder doorgaans een advocaat of gerechtsdeurwaarder onder de arm te nemen om de onbetaalde huur alsnog in te vorderen. Want mensen die schulden maken, moeten die ook terugbetalen.

Vaak is de verhuurder echter niet de enige schuldeiser. Mensen met schulden worden daardoor meermaals geconfronteerd met bijkomende gerechts- en uitvoeringskosten. Dit maakt schulden groter en de maandelijkse  terugbetalingscapaciteit kleiner en vaak onmogelijk. Zo loopt bijvoorbeeld een schuldvordering van 100 euro al snel op tot 1.038 euro door de onvermijdelijke dossiers- en gerechtskosten. Er ontstaat een uitzichtloze en  ontmoedigende schuldenspiraal waarbij iedereen verliest. Het klassieke invorderingssysteem biedt immers ook geen garantie tot betaling.

In vele gevallen recupereert de verhuurder/ schuldeiser zijn schuld niet of niet volledig en belandt de schuldenaar vaak in de procedure van collectieve schuldenregeling of komt het tot een uithuiszetting met een onbetaalde huurachterstal tot gevolg. Mensen komen op die manier in een uitzichtloze situatie terecht.

MyTrusto

Het SVK Webra, Woonpunt Zennevallei, de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting en Providentia wensen om die reden, én ook vanuit hun sociale doelstelling én vanuit hun wens om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, een nieuwe dienstverlening aan hun huurders aan te bieden, zijnde MyTrustO.

Deze sociale verhuurders hebben daartoe een gedragscode voor Ethisch Verantwoord Invorderen (EVI) ondertekend.

Met de dienstverlening van MyTrusto wensen deze sociale huisvestingsmaatschappijen en het svk hun huurders een extra en nieuwe manier aan te reiken om hun schulden af te betalen, stap voor stap en zonder bijkomende dagvaarding of vonnis en de daaraan verbonden gerechtskosten.

Hoe werkt MyTrusto concreet?

Indien men financiële problemen kent en naast de huurschuld ook nog andere schulden heeft, en men deze onmogelijk onmiddellijk kan betalen, dan kan men vrijwillig contact opnemen met MyTrustO. Vrijwilligheid en haalbaarheid van afbetalen zijn hier van groot belang. Men kan onder begeleiding van een (sociale) gerechtsdeurwaarder een haalbaar en objectief afbetaalplan laten opstellen ten overstaan van al zijn schuldeisers, waardoor aanzienlijke gerechtskosten kunnen vermeden worden. Men dient wel maandelijks een bedrag ter beschikking te stellen om onder de schuldeiseres te verdelen.

Het SVK Webra, Woonpunt Zennevallei, de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting en Providentia wensen met MyTrusto een win-win situatie te creëren zowel voor de huurder, als voor hen als verhuurder en andere schuldeisers.

Met MyTrusto kunnen mensen zelf terug aan hun toekomst bouwen en op eigen kracht weer uit de schulden geraken.

Men kan MyTrusto bereiken op 03/220.12.00, elke werkdag tussen 9 en 12uur.  Meer informatie kan u ook terugvinden op de website van MyTrustO of via de betrokken sociale verhuurders. 

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
16 nov 2016
Felix Merckx
EP
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Sluys | 01 dec 2023
Marc Sluys | 30 nov 2023
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 14 nov 2023

archief