PAJOTTENLAND - Jagers dienen patrijzenpopulatie te tellen en starten steunpetitie op

C21

PAJOTTENLAND - Jagers dienen patrijzenpopulatie te tellen en starten steunpetitie op

Patrijzen_tellen
PAJOTTENLAND - Jagers dienen patrijzenpopulatie te tellen en starten steunpetitie op - © Deschuyffeleer
 

Het gaat niet goed met de patrijs, een vogel van akkers en open landbouwlandschappen dat eeuwenlang hand in hand ging met ons typisch Vlaams landschap. Steeds minder vaak krijgen we nog patrijzen te zien in onze akkers en velden. Dat stelde Vlaams minister Zuhal Demir in een facebookbericht de afgelopen herfst. En omdat de soort ook nog eens terechtgekomen is op de Vlaamse Rode Lijst in de categorie ‘Kwetsbaar’ wil ze nu op basis van wetenschappelijke monitoring de bejaagbaarheid van de patrijs desnoods bijstellen. Naast jarenlange wetenschappelijke tellingen heeft ze nu ook de jagersverenigingen, die de correctheid van die tellingen betwisten, daarbij willen betrekken door hen een sluitend telprotocol op te leggen. Kernvraag bij dit alles is of de jacht op die bedreigde soort al dan niet dient verboden te worden en/of dat er alsnog andere maatregelen kunnen getroffen worden om het bestandspeil van de patrijs aan te zwengelen.

Welles-nietes discussie sluiten

De minister stelt verder dat de patrijs volgens wetenschappers 56% is achteruitgegaan in Vlaanderen in de periode 2007-2016. Net daarom kwam de soort terecht op de Rode Lijst. Jagersorganisaties van hun kant stellen dan weer dat de cijfers niet correct zijn, dat tellingen elk hun methodiek hebben en daardoor niet vergelijkbaar zijn en dat een verbod niet heiligmakend is. Die welles-nietes discussie wil Zuhal Demir als bevoegd minister nu sluiten door de jagersverenigingen na enig overleg dit voorjaar al een sluitend en wetenschappelijk onderbouwd telprotocol op te leggen om hun cijfers te staven. Door onafhankelijke wetenschappers zal dan op die vergaarde gegevens met behulp van hetzelfde telprotocol een zogenaamde dubbele controle worden uitgevoerd op de cijfers. Het ligt overigens in de intentie van de minister de bejaagbaarheid van de patrijs mogelijks al vanaf komend jachtseizoen op basis van de wetenschappelijke monitoring bij te stellen. De minister wil ook nog via genetisch onderzoek van de populatie op hun gezondheid en op illegale uitzettingen evenals het vastleggen van criteria waaraan een duurzaam jachtgebied op een patrijs dient te voldoen de soort beter beschermen.

Petitie

De jachtsector heeft geen principiële maar eerder praktische bezwaren zoals het snel-snel gebeuren en het tijdstip tegen het nieuw telprotocol patrijzen. Dat staat te lezen in de februari-editie van De Vlaamse Jager, het orgaan van de representatieve jagersvereniging Hubertus Vereniging Vlaanderen. Die vereniging stelt daarbij ook dat een correcte telling aangepast aan het typisch gedrag van het dier ook de jachtsector ten goede kan komen zeker omdat in het verleden al meermaals is gebleken dat waar jachtrevieren actief inzetten op biotoopverbetering de populaties lokaal stagneren of zelfs lichtjes stijgen. Hubertus Vereniging Vlaanderen blijft de patrijs alleszins genegen en schuift daartoe ook een openbare online en uitgebreid gemotiveerde petitie ‘Steun de jacht op de patrijs’ naar voren (https://hvv.be/news/petitie-jacht-op-patrijs ). Daarin zegt de vereniging dat er in het buitengebied geen enkele groep is die zich zo hard inzet voor de patrijs als de jagers.

WBE Terrijst en Holland 

Als vertegenwoordiger van de plaatselijke wildbeheerseenheid Terrijst en Holland is Jo Timmermans nauw betrokken bij het ganse gebeuren en de opgelegde teloperatie: “Voor de jagers en de wildbeheerseenheden die de telplots digitaal indienen is de deadline ingesteld op 1 mei. Bij niet digitaal indienen is dit al 10 april. Het ganse procedé is wel tijdrovend en niet correct of onvoldoende telplots worden niet in aanmerking genomen”. Jo en de wildbeheerseenheid scharen zich achter het standpunt van Hubertus Vereniging Vlaanderen en verlenen dan ook hun volledige medewerking aan de teloperatie Dat tellen is  gebaseerd op het afspelen van het geluid van de patrijs.  “Praktisch gezien geven wij toch ook wel graag een aantal elementen mee die de neerwaartse spiraal van de patrijzenpopulatie en aanverwanten mogelijks verklaren. De enen wijten die trend aan de toegenomen aanwezigheid van de vos die een gevaar uitmaakt voor de grondbroeders. Ook het succes van de roofvogelpopulatie het laatste decennia dient volgens Jo mee als verantwoordelijk te worden genomen gezien roofvogels zelfs de aanval inzetten bij het afspelen van het patrijzengeluid welk wordt gebruikt voor het uitvoeren van de telling.  Anderen dan wijzen in de richting van biotoopverschraling en landschapsvernietiging, van het zoek zijn van een evenwicht tussen landbouw en natuur, van te intensieve landbouw en van een gebrek aan afdoende open ruimte. Dit vindt Jo echter een makkelijke zondebok gezien ook in onze streek reeds landbouwers beheersovereenkomsten hebben en dit de soort net ten goede zou moeten komen ”. 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
19 mrt 2021
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 03 mei 2021
Hugo Devillé | 03 mei 2021
Devogeleer Emile | 21 apr 2021
roger swalens | 16 apr 2021

archief