Federale regering moet nieuwe vliegroutes vastleggen van rechter

C21

Federale regering moet nieuwe vliegroutes vastleggen van rechter

Ben-weyts_0
 
Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet moet uiterlijk binnen 6 maanden nieuwe vliegroutes uitwerken van en naar Brussels Airport. Dat heeft de rechtbank van eerste aanleg van Brussel beslist. De rechter geeft de Vlaamse Overheid en de Noordrandgemeenten zo over de hele lijn gelijk. Een aanpassing van de vliegroutes heeft immers overlast verschoven naar Vlaanderen, ten voordele van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Uit radarplots en geluidsmetingen is duidelijk gebleken dat met name het noorden en noordwesten van de Vlaamse Rand nu (nog maar eens) harder getroffen worden.  Naast een verschuiving is er nu ook een sterkere concentratie van vluchten boven minder mensen, waardoor de situatie van deze burgers quasi onleefbaar wordt. Dit gebeurde bovendien zonder enig overleg en ging lijnrecht in tegen een eerdere veroordeling. Nu is de federale regering dus opnieuw veroordeeld. “Er zijn veel mensen en regio’s die genieten van de lusten van de luchthaven, dus moet je ook de lasten billijk verdelen”, zegt minister van Vlaamse Rand Ben Weyts. “Het is belangrijk dat de rechter nu bevestigt dat je geluidsoverlast niet slinks verder mag afwentelen op onze Vlaamse Rand”.
 
Sinds oktober 2023 gelden er nieuwe procedures voor opstijgen en landen op Brussels Airport. Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet liet uitschijnen dat deze aanpassing geen echte gevolgen zou hebben voor de spreiding van de vliegroutes. De Vlaamse Regering liet het Departement Omgeving echter nagaan of er in realiteit geen verschuiving is van geluidsoverlast. Het Departement stelde vast dat de vliegroutes sinds de aanpassingen nog maar eens verschoven werden richting Vlaanderen. Met name het noorden en het noordwesten van de Vlaamse Rand worden nu nog sterker getroffen, ten voordele van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De vliegbewegingen worden bovendien nog sterker geconcentreerd, zodat dezelfde gemeenten en mensen in Vlaanderen nog meer last ondervinden. Je ziet de verschuiving en de sterkere concentratie ook niet alleen bij de dagvluchten, maar ook bij de nachtvluchten. Minister van Vlaamse Rand kaartte de kwestie aan op het Overlegcomité én bij de rechtbank van eerste aanleg.
 
De rechtbank van eerste aanleg in Brussel heeft nu geoordeeld dat de federale regering uiterlijk binnen 6 maanden nieuwe vliegroutes moet vastleggen van en naar Brussels Airport. De Vlaamse Overheid en de Noordrandgemeenten die de zaak bij de rechtbank ondersteunden krijgen zo over de hele lijn gelijk, op basis van de radarplots en geluidsmetingen die Vlaanderen kon voorleggen.  Vlaanderen wordt ernstig benadeeld door de sluipende verschuiving van steeds meer overlast. De geluidsoverlast komt nog meer terecht bij de gemeenten en de inwoners van de Vlaamse Rand. Dit gebeurde allemaal zonder overleg tussen de verschillende overheden. De verdere verschuiving van de vliegroutes gaat ook lijnrecht in tegen een eerdere veroordeling, waardoor de federale regering nu al dwangsommen moet betalen aan de Noordrandgemeenten Grimbergen, Machelen, Meise, Wemmel en Vilvoorde. Minister Gilkinet kan beroep aantekenen tegen de beslissing van de rechter, maar zo’n beroep heeft geen schorsende werking.
 
“De federale regering moet nu werk maken van een billijke verdeling van de lasten die verbonden zijn aan de luchthaven in Zaventem”, zegt minister van Vlaamse Rand Ben Weyts. “Als de federale regering dit vonnis naast zich neerlegt, dan zal Vlaanderen extra dwangsommen eisen per dag dat de Vlaamse Rand getroffen blijft door deze buitensporige hinder. De federale regering speelt hier een gevaarlijk spel. Altijd maar meer lasten doorschuiven naar Vlaanderen ondergraaft het noodzakelijke draagvlak voor de luchthaven. Wij kunnen en zullen ons nooit neerleggen bij ingrepen die van Brussel een soort no-fly-zone willen maken, en alles op Vlaanderen afwentelen”.
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
09 feb 2024
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Devogeleer Emile | 28 jun 2024

archief