BEVER – Gouverneur schorst beslissing schepencollege voor mogelijke belangenvermenging

BEVER – Gouverneur schorst beslissing schepencollege voor mogelijke belangenvermenging

Lodewijk_de_witte_gouverneur_vl_bt
Gouverneur schorst beslissing schepencollege voor mogelijke belangenvermenging

Ten gevolge van een klacht van Open voor de Mens, de minderheidsfractie in de gemeenteraad, bij de provinciegouverneur voor mogelijke belangenvermenging in hoofde van schepen Dirk Willem bij het toekennen van een opdracht door het college van burgemeester en schepenen aan een aannemer voor het herstellen van een landweg die onder meer leidde naar de eigendom van zijn dochter heeft de gouverneur die beslissing nu in haar uitvoering geschorst. De gemeenteoverheid kan het geschorste besluit nu intrekken of gemotiveerd rechtvaardigen of aanpassen binnen een termijn van 60 dagen. Met de opdracht was een kostprijs van 10.672€ (BTW incl) ten laste van de gemeente gemoeid.

Herstel van een landweg
In zitting van 27 februari besliste het college van burgemeester en schepenen met daarin ook schepen Dirk Willem de opdracht voor het herstellen van een landweg die onder meer leidt naar de woning Burght 43 toe te wijzen aan een aannemer. “Als fractie in de gemeenteraad meenden wij dat die beslissing niet rechtsgeldig is gezien ook de deelname aan de beraadslaging en de stemming over dit punt door schepen Dirk Willem”, laat Open voor de Mens woordvoerder Werner Godfroid het licht schijnen op de zaak namens zijn fractie. “De dochter van schepen Willem is immers samen met haar echtgenoot eigenaar van het stuk grond gelegen te Burght 43. Het echtpaar heeft recent een bouwvergunning gekregen voor de sloop van het huidig gebouw op die grond en voor een nieuwbouw. Wij menen dan ook dat er belangenvermenging is in hoofde van schepen Willem aangezien zijn dochter een rechtstreeks en persoonlijk belang heeft bij de herstelling van de landweg die naar haar perceel leidt. Dit is overigens de enige toegangsweg tot haar perceel”.
Een persoonlijk en rechtstreeks belang
Het gemeentedecreet schrijft ter zake voor dat “het voor een lid van het schepencollege verboden is deel te nemen aan de bespreking en de stemming over een aangelegenheid waarbij een bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang heeft”. Het gemeentebestuur argumenteerde dan weer dat de landweg ook nog langs andere percelen loopt en dat de weg niet rechtsreeks aan het betrokken perceel grenst maar dat er ook nog een stuk private landweg overblijft tot aan dit perceel.
Voor het uitvaardigen van het schorsingsbesluit beriepen de diensten van de gouverneur zich op het significant belang van de zaak voor de dochter van schepen Dirk Willem zeker ook gezien de bouwvergunning die recent bekomen werd. Ook de naamgeving van het agendapunt met een duidelijke verwijzing naar het perceel Burght 43 werd in aanmerking genomen. “Door het onmiskenbaar grote persoonlijke en rechtstreekse belang voor de dochter van schepen Dirk Willem en haar echtgenoot is een schijn van eigenbelang ontstaan in hoofde van de schepen waardoor niet langer met redelijke zekerheid kan worden aangenomen dat hij deze belangen niet zou laten prevaleren op die van de gemeente en haar inwoners. Om die reden heeft er, door de deelname aan de beraadslaging en de stemming over dit agendapunt door schepen Willem, een schending plaatsgevonden van het gemeentedecreet”, vonden de diensten van de gouverneur verder.
“Kent de heer Willem het gemeentedecreet niet of vindt hij dat hij dat dit niet op hem van toepassing is? Hij wil zich nochtans profileren als de komende burgemeester van de gemeente Bever maar houdt zich dus niet aan deontologische regels”, luidt het nog binnen de rangen van de fractie Open voor de Mens.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
05 jun 2018
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 16 jan 2019
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Sam Herremans | 01 jan 2019
Godelieve Deschuyffeleer | 05 dec 2018

archief