PAJOTTENLAND – Het vaccinatiecentrum Koornmolen is er volledig klaar voor

C21 Css

PAJOTTENLAND – Het vaccinatiecentrum Koornmolen is er volledig klaar voor

1_vaccinatiecentrum_koornmolen_gereed_ep___1_
PAJOTTENLAND – Het vaccinatiecentrum Koornmolen is er volledig klaar voor - © Deschuyffeleer
 
2_vaccinatiecentrum_koornmolen_gereed_ep___2_
PAJOTTENLAND – Het vaccinatiecentrum Koornmolen is er volledig klaar voor - © Deschuyffeleer
 
3_vaccinatiecentrum_koornmolen_gereed_ep___9_
PAJOTTENLAND – Het vaccinatiecentrum Koornmolen is er volledig klaar voor - © Deschuyffeleer
 
3a_vaccinatiecentrum_koornmolen_gereed_ep___8_
PAJOTTENLAND – Het vaccinatiecentrum Koornmolen is er volledig klaar voor - © Deschuyffeleer
 
4_vaccinatiecentrum_koornmolen_gereed_ep___7_
PAJOTTENLAND – Het vaccinatiecentrum Koornmolen is er volledig klaar voor - © Deschuyffeleer
 
5_vaccinatiecentrum_koornmolen_gereed_ep___4_
PAJOTTENLAND – Het vaccinatiecentrum Koornmolen is er volledig klaar voor - © Deschuyffeleer
 
6_vaccinatiecentrum_koornmolen_gereed_ep___5_
PAJOTTENLAND – Het vaccinatiecentrum Koornmolen is er volledig klaar voor - © Deschuyffeleer
 
7_vaccinatiecentrum_koornmolen_gereed_ep___6_
PAJOTTENLAND – Het vaccinatiecentrum Koornmolen is er volledig klaar voor - © Deschuyffeleer
 
8_vaccinatiecentrum_koornmolen_gereed_ep___3_
PAJOTTENLAND – Het vaccinatiecentrum Koornmolen is er volledig klaar voor - Burgemeester Kris Poelaert en centrumverantwoordelijke Gaëlle Saelens - © Deschuyffeleer
 

Op uitnodiging van de burgemeesters Dirk Willem (Bever), Kris Poelaert (Herne), Patrick Decat (Galmaarden), Michel Doomst (Gooik), Irina De Knop (Lennik) en Wim Goossens (Roosdaal) was de pers welkom op een voorlichtingsmoment in het vaccinatiecentrum Koornmolen aan de Processiestraat 15 in Gooik. Het centrum is nog niet actief, maar wel volledig ingericht en gebruiksklaar.

Eerstelijnszone

In januari werd voor de Eerstelijnszone (ELZ) Pajottenland in onderling overleg tussen de acht gemeenten (Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Roosdaal en Ternat) en onder de koepel van de Zorgraad ELZ (Eerstelijnszone) Pajottenland beslist twee vaccinatiecentra te openen. Het geografisch aspect en de mobiliteitsproblematiek in het Pajottenland gaven daarbij de doorslag. Voor de inwoners van Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Roosdaal werd gekozen voor het sportcentrum De Koornmolen in Gooik als dé locatie die het best voldeed aan de gestelde voorwaarden van de Vlaamse en de federale overheid. Het gaat hierbij over een samenwerkingsakkoord voor een gebied met 47.445 inwoners.

Dankzij het harde werk van velen werd De Koornmolen de voorbije weken dan ook omgevormd tot een heus vaccinatiecentrum. Zoals in alle 94 andere vaccinatiecentra in heel Vlaanderen heeft een werkteam er ook hier  voor gezorgd dat alles netjes en op tijd in gereedheid kon worden gebracht. Hierbij ging een bijzondere aandacht aan de ene kant hoofdzakelijk naar de parkingruimte, de inrichting van de binnenruimte, de bewaking, het onderhoud, de ICT en het vervoer van minder mobiele mensen en aan de andere kant naar het noodzakelijk personeel. Dit alles werd verwezenlijkt in samenspraak en in samenwerking met de zes betrokken gemeentebesturen Door de lokale verankering met de lokale besturen, zorgaanbieders, welzijnsactoren en verenigingen van personen met een zorg- en ondersteuningsvraag bekleden de zorgraden in hun materie een unieke positie om een coördinerende rol op te nemen.

Het vaccinatiecentrum

Het vaccinatiecentrum Koornmolen is voorzien op vier vaccinatielijnen. In eerste instantie zullen er twee in werking treden. Elke vaccinatielijn is goed voor 20 inentingen per uur. Eens op volle toeren is het centrum goed voor 640 inentingen per dag. De opgeroepene komt binnen bij het onthaal. Een onthaalmedewerker checkt de identiteitsgegevens en brengt of verwijst de bezoeker naar de registratie. Daar verstrekt een verpleegkundige informatie over het vaccin en wordt de medische voorgeschiedenis en de gezondheidstoestand van de opgeroepene bondig overlopen. Ook wordt een afspraak vastgelegd voor de tweede inenting. Het tijdstip van het toebrengen van de tweede inenting is afhankelijk van het merk van het eerste vaccin. Daarna krijgt de bezoeker groen licht om zich naar de vaccinatieruimte te begeven waar de spuit wordt toegediend. Na de vaccinatie mag de pas gevaccineerde dan een kwartiertje rusten in de wachtruimte onder toezicht van een arts. Voor de registratie (3’) , de administratie (3’), de vaccinatie (6’) en de rustperiode (5’) wordt zo’n kleine 20 minuten vooropgesteld.

De zorgraad ELZ Pajottenland is de penvoerende organisatie voor het programmamanagement en ontvangt hiervoor een subsidie. Die subsidie moet naast een aantal kleinere uitgaven ook de vergoedingen dekken van de medisch expert, de populatiemanager en de programmamanager. De rol van de medische expert wordt opgenomen door dr. Guy Belsack (gepensioneerde huisarts uit Ternat). Populatiemanager is Patrick De Rycker en de functie van programmamanager is een gedeelde functie toevertrouwd aan Kim De Weveren en de eigen coördinator van het Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg Kathleen Verkest. Naast deze specifieke functies werkt het centrum hoofdzakelijk door toedoen van vrijwilligers. Een oproep in de zes betrokken gemeenten leverde meteen een respons op van honderden kandidaten. Per vaccinatiecentrum wordt ook een forfaitair bedrag voorzien voor medische en farmaceutische expertise. Deze subsidie impliceert een aanwezigheid van een arts en een apotheker. Het agentschap Zorg en Gezondheid voorziet door middel van online webinars en van een helpdeskfunctie in een opleiding en de technische ondersteuning voor het gebruik van de software om de bestelling, de registratie en de afhandeling van de vaccinatie correct uit te voeren.

De werking in het vaccinatiecentrum Koornmolen wordt gesuperviseerd door een kernteam met als drie celverantwoordelijken Gaëlle Saelens, Katrien Neuckermans en Walter Tielemans. Zowel de burgemeesters als de kernmedewerkers zijn het er over eens dat ze “in de aanloop van de opening van het vaccinatiecentrum steeds meer verantwoordelijkheden en meer werk kregen voorgeschoteld. Veel meer dan wat er in het beginstadium voorzien was. Het is te hopen dat wij dat met ons allen toch wel vier maanden zullen kunnen volhouden”.

Het doel van de vaccinatiecampagne is het progressief beschermen van de meest kwetsbare mensen. Dit zijn mensen die door het coronavirus het grootste risico lopen op een hospitalisatie of overlijden. Zo wordt er voor gezorgd dat huisartsen en ziekenhuizen niet overbelast geraken én dat iedere inwoner in België de zorg krijgt waarop hij of zij recht heeft.

Naast de organisatie van het vaccinatiecentrum moet er ook nagedacht worden over hoe de inwoners het centrum gemakkelijk kunnen bereiken. Dit vraagt een mobiliteitsaanpak op maat met oog voor de bereikbaarheid, de (fiets)parkeermogelijkheden, de bewegwijzering en de verkeerssituatie.

Vervoer

Voor mensen zonder eigen vervoermogelijkheden gaan de meeste gemeenten een beroep doen op de huidige mogelijkheden van hun mindermobielencentrale eventueel aangevuld met enkele nieuwe chauffeurs die zich daartoe aangemeld hebben. In Bever geeft men de voorkeur aan een systeem waarbij vanuit het gemeentebestuur vervoer wordt voorzien met eigen middelen. In het algemeen wordt vermoed dat er maar weinig een beroep zal gedaan worden op die extra mogelijkheden. De meeste mensen zullen allicht een oplossing vinden binnen hun eigen netwerk. Het resultaat van een bevraging in Roosdaal en Herne naar de nood voor extra vervoer bij 65+’ers wijst althans in die richting. Ook is er vanuit de overheid een subsidie voorzien voor de organisatie van extra collectief vervoer, maar ook daarvoor blijkt de huidige interesse nog minimaal.

Net zoals de andere vrijwilligers van de vaccinatiecentra kunnen de chauffeurs prioritair gevaccineerd worden, samen met de eerstelijnswerkers. Dit is een aanbod dat ze krijgen, geen verplichting. Verschillende chauffeurs doen ook nu vervoer voor de mindermobielencentrale zonder dat ze reeds gevaccineerd zijn. Probleem is echter dat de vaccins die gaan geleverd worden van AstraZeneca zijn. Het AstraZeneca vaccin zorgt op dit ogenblik voor verwarring. Er zijn nog onvoldoende wetenschappelijke bewijzen over de werkzaamheid van het AstraZeneca vaccin voor personen die ouder zijn dan 56 Jaar. Deze mogen dan ook niet gebruikt worden voor mensen ouder dan 55 jaar, wat de meeste chauffeurs wel zijn. Hiervoor wordt gewacht op een oplossing in de vorm van een levering van andere vaccins of een aanpassing van de leeftijdsgrens van AstraZeneca door de overheid.

De uitnodiging

Twee weken voordat iemand verwacht wordt in het vaccinatiecentrum Koornmolen ontvangt die een brief, mail of sms. Hierbij wordt gevraagd om zich te registreren vóór een bepaalde datum. Dat betekent dat de betrokkene online of telefonisch op het nummer vermeld op de oproepbrief laat weten of hij/zij al dan niet op de vooropgestelde datum zich kan en zal aanbieden. Registreren kan online door te surfen naar de website ‘laatjevaccineren.be’ en daar de persoonlijke code in te vullen of de ontvangen QR-code in te scannen.

Tijdens de vaccinatieperiode voorziet de gemeente Gooik voor de Processiestraat een éénrichtingsverkeer vanuit de Strijlandstraat. Alleen 'Parking 1' is voorbehouden voor de bezoekers van het vaccinatiecentrum. 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
19 feb 2021
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 28 jun 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 24 jun 2022

archief