HERNE/BEVER – Vaccinatiecentrum Koornmolen komt stilaan op kruissnelheid

C21

HERNE/BEVER – Vaccinatiecentrum Koornmolen komt stilaan op kruissnelheid

Naamloos
HERNE/BEVER – Vaccinatiecentrum Koornmolen komt stilaan op kruissnelheid - © Deschuyffeleer
 

Er lijkt nu toch eindelijk schot te komen in de broodnodige vaccinatiestroom in de strijd tegen het coronavirus. En daar speelt binnen de eerstelijnszone Pajottenland het vaccinatiecentrum Koornmolen in Gooik een belangrijke rol in ook voor de inwoners van Herne en die van Bever. Daar waar de voorbije dagen nog enorm veel onduidelijkheden uit diverse hoeken de kop opstaken blijkt men nu toch vanuit Vlaanderen in geslaagd te zijn de actie te stroomlijnen.

Bevestigen absoluut noodzakelijk

Komende maandag 15 maart wordt begonnen met het inenten van de personen geboren in de periode 1925-1932.  De personen geboren in de periode 1933-1937 dan weer zullen eveneens vanaf maandag 15 maart hun uitnodiging met de vooropgestelde datum voor hun vaccinatie toegestuurd krijgen. Om geen dosissen te laten verloren gaan is het evenwel van het allergrootste belang dat de uitgenodigde personen zelf of via een vertrouwenspersoon meedelen dat zij zich op de afspraak kunnen aanbieden en die dan ook te bevestigen of te laten weten op de vooropgestelde datum niet aanwezig te kunnen zijn. In dit laatstgenoemd geval kan er dan een andere afspraak geregeld worden of bij absolute onmogelijkheid voor zwaar zorgbehoevenden ingevolge onder meer een palliatieve toestand, een permanente bedlegerigheid of een zware dementie een alternatieve regeling getroffen worden voor een latere thuisinenting door de huisarts of op termijn een mobiel vaccinatiecentrum. De uitnodigingen bevatten daartoe de nodige instructies. Deze oplossing kan slechts worden aangereikt in uiterste nood. Patiënten met mobiliteitsproblemen en rolstoelgebruikers komen hiervoor niet in aanmerking. Het vaccinatiecentrum is hierop voorzien. Het zou overigens ook kunnen zijn dat door omstandigheden de uitgenodigde personen eerder al ingeënt werden en zich dan ook niet meer dienen aan te bieden.

Rol huisartsen nu duidelijk

“Vooral voor de huisartsen was het alsnog koffiedik kijken welke rol hen zou voorbehouden zijn bij de vaccinaties. Daarover werd nu ook klaarheid geschapen. Om reden van de tijd die ingeschat wordt voor een thuisinenting door de huisarts en die mag berekend worden op een half uur, de duur van de noodzakelijke aanwezigheid voor de controle van eventuele reacties inbegrepen, werd een maximum van 20 patiënten per huisarts vastgelegd. De huisartsen zouden hierover vandaag nog de nodige informatie toegestuurd krijgen”, zegt Carina Ricour, de Hernse schepen voor gezondheid.   

Het was inderdaad zo dat er de voorbije dagen enorm veel onduidelijkheden zaten in wat de rol van een huisarts was in de vaccinatiecampagne. Om deze onduidelijkheid weg te werken, werden er gisterennamiddag duidelijke richtlijnen afgesproken vanuit Vlaanderen en ook een Webinar voorzien.

In grote lijnen :

De inwoners die er niet geraken omwille van zware zorgbehoevendheid zoals palliatief/ permanent bedlegerig/zware dementie...... dienen zelf of via een derde het centrum en hun  huisarts op de hoogte te brengen. In dat uitzonderlijk geval dient de patiënt/familielid wel zijn afspraak in het vaccinatiecentrum telefonisch of elektronisch te annuleren (deze richtlijnen worden meegegeven in de brief die ze ontvingen)

De huisarts beslist of hijzelf de prik toedient of verkiest dat de prik door mobiel centrum wordt toegediend.

Mobiel vaccinatiecentrum is momenteel nog niet operatief maar wordt uitgerold in de maand mei.

De huisartsen die behoren door de huisartsenkring Pajottenland worden hier vandaag schriftelijk van op de hoogte gebracht door ELZ Pajottenland.

“Om ondanks alle maatregelen toch geen vaccins laten verloren te gaan wordt er in samenspraak met de lokale besturen door de eerstelijnszone een reservelijst van doelgroepen die in de eerstelijnszorg werkzaam zijn opgesteld”, weet Cindy Durieux, de schepen voor gezondheid in Bever. “Er dient wel ook rekening gehouden te worden dat bepaalde afspraken kunnen afwijken afhankelijk van waar een huisarts gevestigd is en de patiënt gedomicilieerd is. In grote lijnen zouden de afspraken die genomen zijn vanuit Vlaanderen overal dezelfde moeten zijn maar iedere eerstelijnszone en haar vaccinatiecentra kunnen wel enkele organisatorische verschillen toepassen in hun dagelijkse werking”.

Zowel het gemeentebestuur van Herne als dit van Bever hebben inmiddels al maatregelen genomen om het vervoer naar het vaccinatiecentrum Koornmolen in Gooik te verzekeren van personen die geen vervoer ter beschikking hebben of die minder mobiel zijn. De OCMW-diensten van beide gemeenten kunnen hiervoor aangesproken worden.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
12 mrt 2021
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 13 apr 2021

archief