PAJOTTENLAND+ maakt werk van een nieuw actieprogramma

C21

PAJOTTENLAND+ maakt werk van een nieuw actieprogramma

Actieprogramma_2023_2027_pajottenland___1_
PAJOTTENLAND+ maakt werk van een nieuw actieprogramma - © Deschuyffeleer
 
Actieprogramma_2023_2027_pajottenland___2a_
PAJOTTENLAND+ maakt werk van een nieuw actieprogramma - Burgemeester Kristof Cattie (Bever) - © Deschuyffeleer
 
Actieprogramma_2023_2027_pajottenland___2b_
PAJOTTENLAND+ maakt werk van een nieuw actieprogramma - Willy De Ville Kaashoeve Bever - © Deschuyffeleer
 
Actieprogramma_2023_2027_pajottenland___3_
PAJOTTENLAND+ maakt werk van een nieuw actieprogramma - Frank Nevens, voorzitter Pajottenland+ - © Deschuyffeleer
 
Actieprogramma_2023_2027_pajottenland___4_
PAJOTTENLAND+ maakt werk van een nieuw actieprogramma - Robrecht Geeroms, coördinator Pajottenland+ - © Deschuyffeleer
 
Actieprogramma_2023_2027_pajottenland___6_
PAJOTTENLAND+ maakt werk van een nieuw actieprogramma - © Deschuyffeleer
 
Actieprogramma_2023_2027_pajottenland___7_
PAJOTTENLAND+ maakt werk van een nieuw actieprogramma - © Deschuyffeleer
 
Actieprogramma_2023_2027_pajottenland___8_
PAJOTTENLAND+ maakt werk van een nieuw actieprogramma - © Deschuyffeleer
 

In de Kaashoeve in Bever mochten voorzitter Frank Nevens en coördinator Robrecht Geeroms de hoekstenen bekendmaken van het actieprogramma van het LEADERgebied Pajottenland+ voor de periode 2023-2027. Voor het welkom zorgde burgemeester Kristof Cattie. Naast de uitnodigende insteek ‘Geef mee vorm aan mooi en duurzaam Pajottenland’ konden zij ook meedelen dat Pajottenland+ zich voortaan uitstrekt over negen in de plaats van zeven gemeenten. Bever, Galmaarden, Gooik, Herne,  Lennik, Pepingen en Roosdaal krijgen er immers het gezelschap bij van Ternat en Sint-Pieters-Leeuw daar ook in Wambeek, Vlezenbeek, Sint-Laureins-Berchem en Oudenaken het typisch Pajottenland immers duidelijk te (h)erkennen valt en de plattelandstypologie overeenstemt. In zijn nieuwe structuur omsluit Pajottenland+ dan een gebied met 104.000 inwoners. Ook Dilbeek werd aangezocht maar bleek niet geïnteresseerd te zijn.

In hoofdzaak wil Pajottenland+ de plattelandsregio Pajottenland versterken met financiële ondersteuning voor projecten die in de lijn liggen van de lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) en waarbij de verbetering van de leefkwaliteit van het gebied en het stimuleren van duurzame samenwerkingsprojecten en netwerkvorming centraal staan. Aanmoedigen, goedkeuren en begeleiden zijn daarbij de pijlers. Die financiële steun ontvangt Pajottenland+ sinds 2002 grotendeels vanuit het Europees plattelandsproject LEADER.

Nieuwe Lokale Ontwikkelingsstrategie

Voorzitter Nevens: “Streekorganisatie Pajottenland+ is al even in stilte bezig met het voorbereiden van een nieuwe ‘Lokale Ontwikkelingsstrategie’ die de vierde LEADERperiode inluidt. Samenwerking van onderuit stimuleren is daarbij een basisprincipe van de aanpak. Momenteel denken gemeenten, middenveldorganisaties en regio-organisaties na over welke uitdagingen en noden in onze streek het beste worden aangepakt. Dat is goed maar ook initiatieven laten opborrelen vanuit mensen die er rechtstreeks bij betrokken zijn is heel zeker niet minder goed. Hun ideeën dan verder vertalen in concrete realisaties op het terrein is een uitdaging die beslist de moeite loont. Daarom is Pajottenland+ op zoek naar geëngageerde, creatieve en positieve Pajotten om zoveel als mogelijk ideeën te verzamelen. Daartoe zetten wij in december dan ook drie Plus-avonden op”.

Plus-avonden

Tijdens die Plus-avonden op donderdag 1, maandag 5 en maandag 12 december, telkens vanaf 20 u, krijgen inwoners, verenigingen en lokale bedrijven alvast de gelegenheid hun suggesties de vrije loop te laten: welke thema’s vinden zij belangrijk om mee te nemen voor een duurzame toekomst van onze streek? welke initiatieven en projecten zouden een echte meerwaarde opleveren? wie kan actief betrokken worden in de concrete realisatie van ideeën? Daarbij kunnen dan heel diverse thema’s aan bod komen zoals landbouw, circulaire plattelandseconomie, leefbare & levendige dorpen, biodiversiteit en landschapskwaliteit. “We zijn er alleszins van overtuigd dat we midden volgend jaar vanuit Europa opnieuw een go zullen krijgen om in het najaar het nieuw programma op te starten met zichtbare en relevante realisaties voor een mooi en duurzaam Pajottenland. Na die Plus-avonden  worden de aangeleverde projecten dan zowel inhoudelijk als technisch onder de loep genomen om dan tegen eind mei officieel te kunnen worden ingediend en in het najaar te kunnen van start te gaan”, aldus nog voorzitter Frank Nevens.

Praktisch

Donderdag 1 december om 20u in het Dominicanessenklooster, Heilige Geeststraat 22 in Herne (voor inwoners uit Bever, Galmaarden en Herne).

Maandag 5 december om 20u in  het Provinciaal Plattelandscentrum Peerenbosch, Molenstraat 26 in Roosdaal, de thuishaven van Pajottenland+  (voor de inwoners uit Gooik, Ternat en Roosdaal).

Maandag 12 december om 20u in Zonnig Leven, Jan Vanderstraetenstraat 198 in Sint-Pieters-Leeuw (voor inwoners uit Pepingen, Lennik en Sint-Pieters-Leeuw).

LEADER

LEADER staat voor ‘Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale’, vrij vertaald 'samenwerken voor plattelandsontwikkeling'. Lokale actoren zoals gemeentebesturen, provincies, vzw's, middenveldorganisaties,… kunnen hierbij subsidies aanvragen voor projecten ter ondersteuning van de noden van de eigen plattelandsregio. In Vlaanderen zijn er in die zin twaalf regio's erkend als LEADER-gebied. Dat zijn in Antwerpen: MarkAante Kempen+, Kempen Oost en Kempen Zuid, in Limburg: Haspengouw en Kempen & Maasland, in Oost-Vlaanderen: Meetjesland, Vlaamse Ardennen en Grensregio Waasland, in West-Vlaanderen: Midden-West-Vlaanderen en Westhoek en ten slotte in Vlaams-Brabant: Hageland+ en de benjamin onder hen Pajottenland+. Voor de komende LEADER-periode zal dit aantal wellicht stijgen van 12 naar 14 of 15.

LEADER wordt met vooral Europese (50%) maar ook met Vlaamse (25%) en provinciale middelen (25%) gefinancierd. Voor de nieuwe periode wordt voor Pajottenland+ een subsidie vooropgesteld van 2 miljoen euro waarvan na aftrek van de werkingskosten zo’n 1,5 miljoen euro zal gespendeerd worden aan het realiseren van projecten.

Pajottenland+

Pajottenland+ dan weer  is de vzw die voor het Pajottenland de subsidies vanuit Europa, het Vlaams gewest en de provincie Vlaams-Brabant beheert en dan ook verdeelt. Met die middelen ondersteunt Pajottenland+ dan de plattelandsinitiatieven in zijn gebied ten belope van maximaal 65%.  Pajottenland+ werkt ook nauw samen met Toerisme Vlaams-Brabant, Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei en het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. Naast voorzitter Frank Nevens zijn de overige bestuursleden bij Pajottenland+ Hilke Arijs, Greta Cochez, Michel Doomst en Lien Vandebroeck. De coördinator is Robrecht Geeroms en de contactpersoon Katrien Meersseman.

Na de uiteenzetting was het gastheer Willy De Ville die de aanwezigen trakteerde op een woordje uitleg over hoe een belangrijk deel van de verse melk op zijn landbouwbedrijf wordt verwerkt tot kaas. Na de rondgang kon dan ook het ‘proeven’ en het ‘genieten’ niet uitblijven.

Op de voorstelling waren ook nog burgemeester Kris Poelaert (Herne), Katrien Meersseman (Pajottenland+), Ludo Van Paepegem (Galmaarden), Joris  Claeys (Lennik), Marleen De Kegel (Sint-Pieters-Leeuw), Werner Godfroid (Bever) en Michel Doomst (Gooik) aanwezig. 

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
08 nov 2022
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 23 mei 2024
Marc Colpaert | 06 mei 2024

archief