NINOVE - Heel wat wegenwerken in Ninove en de deelgemeenten

C21

NINOVE - Heel wat wegenwerken in Ninove en de deelgemeenten

Editie_ninove_brakelsesteenweg_2__kopie_
Tal van wegenwerken in Ninove.- foto Marc Colpaert
 
De volgende dagen en weken gaan er tal van wegenwerken uitgevoerd worden in Ninove en de deelgemeenten. Zoals asfalteringswerken in de verschillende straten van het stadscentrum en de deelgemeenten
 
Waar wordt er gewerkt?
Windekeveldweg Denderwindeke. Voor het gedeelte vanaf de Edingsesteenweg tot voorbij de parking zal men de toplaag frezen waar nodig en een nieuwe KWS-toplaag aanbrengen van 4 centimeter dikte.
 
Omer Van Trimpontstraat Ninove
 
In de Omer Van Trimpontstraat zal men de toplaag frezen en een nieuwe KWS-toplaag aanbrengen van 4  centimeter dikte. Verder zal de ter plaatse gegoten watergreppel vervangen worden door een 30 centimeter brede betonkantstrook. Als laatste zullen de markeringen herschilderd worden, hoofdzakelijk de parkeervakken.
 
Oude Kaai Ninove
 
Ter hoogte van de Oude Kaai zal de KWS-verharding vanaf de Denderbrug tot de Kaaischoolstraat gefreesd worden tot de betonfundering en zal er een nieuwe KWS-profileerlaag en toplaag aangelegd worden van 4 centimeter dik.
 
Halfstraat Aspelare
 
In de Halfstraat zullen de watergreppels opgebroken worden om er nieuwe watergreppels te plaatsen met een breedte van 50 centimeter. Ook zal er nieuwe KWS-verharding aangebracht worden vanaf de Cyriel Prieelsstraat tot de betonverharding, meer bepaald een profileerlaag met een gemiddelde dikte 4-5 centimeter en een toplaag van 4 centimeter.
 
Ook de bestaande roosters zullen opgebroken worden en er zullen 3 nieuwe straatkolken geplaatst worden.
 
Kloosterweg-deel (tussen Abdijstraat en spoorwegbrug) Ninove
 
In de Kloosterweg zal de asfaltverharding gefreesd worden. Ook wordt een nieuwe KWS-toplaag aangebracht met een dikte van 4 centimeter.
Verder zullen de parkings verhard worden met waterpasserende betonstraatstenen. Hierdoor wordt de waterdoorlaatbaarheid verbeterd ten opzichte van de huidige steenslag waarop water stagneert. De borduren langs de parkeerstrook zijn nog in goede staat en vergen enkel lokale aanpassingen. 
 
Schoneveldstraat  Neigem/Denderwindeke
 
Aan de Schoneveldstraatis de asfaltverharding enorm vervormd. Om deze reden zal er tussen Kerkveld en Varenberg in Denderwindeke zowel een profileer- als een toplaag aangelegd worden met een totale dikte van 8 à 10 centimeter. Vanaf het kruispunt Varenberg zal enkel nog een toplaag aangelegd worden. Omdat het kruispunt met Kerkveld het laagste punt is, zal hier een straatkolk geplaatst worden die zal aansluiten op de waterloop.
 
Krommekeer Meerbeke
 
Krommekeer is een voor wagens doodlopend weggedeelte van 200 meter lengte waarlangs zich een 5-tal woningen bevinden. De weg is uitgerust met een 3 meter brede versleten asfaltverharding. Daarom zal een KWS-toplaag met een gemiddelde dikte van 4 centimeter aangelegd worden. Ook worden de wegbermen en opritverhardingen ter plaatse van de woningen aangepast.
 
Vande Perrekaai - Okegemdorp Okegem
 
Gezien het zeer drukke verkeer en bochtig traject zijn er vandaag nogal wat verzakkingen en  vervormingen in de wegverharding hoofdzakelijk ter plekke van de bochten. Het heraanleggen met betonstraatstenen van de betrokken delen is een arbeidsintensief werk en heeft tot gevolg dat ook in de toekomst op regelmatige basis herstellingen zullen nodig zijn. Het vervangen van de betonstraatstenen door asfalt (2 profileerlagen van 5 centimeter en een toplaag van 4 centimeter) is dan ook een technisch duurzamere oplossing. De KWS-verharding wordt aangelegd op de bestaande te behouden schraal betonfundering van de betonstraatstenen. Omdat deze werken ook een belangrijke omleiding noodzakelijk maken wordt de uitvoering op een zo kort mogelijke termijn voorzien (normaliter 4-15 juli).
 
Steenberg Pollare
 
Het gedeelte Steenberg tussen Echel en de grens met Denderwindeke wordt aangepakt, goed voor zo’n 660 meter. De asfaltstroken naast de rijweg in beton zijn er in slechte staat met verbrokkeling van asfalt tot gevolg alsook veelvuldige putten. Bijgevolg zal de toplaag van de KWS-verharding afgefreesd worden en wordt er een nieuwe toplaag aangelegd met een dikte van 4 centimeter.
 
Acaciastraat Ninove
 
Hier betreft het het weggedeelte tot voor de Hulststraat, goed voor een lengte van 270 meter waar langs de linkerzijde van de weg in het verleden de kantstroken en borduren reeds vernieuwd werden. Naar aanleiding van de eerdere werken is het opportuun om ook langs de rechterkant van de rijweg een nieuwe kantstrook-trottoirband te construeren, tevens de KWS-toplaag af te frezen en een nieuwe toplaag aan te leggen.
 
Beukendreef Pollare
 
De verharding van Beukendreef en Sint-Kristoffelstraat bestaat uit beton die op een aantal plaatsen gebroken en deels verzakt is. De herstellingen situeren zich ter plaatse van Beukendreef nr 32, nummer 37 en ter hoogte van de Sint Kristoffelstraat nummers 3-5. Het herstel gebeurt met asfalt op dezelfde wijze als de herstellingen uitgevoerd een 4-tal jaar terug.De gedeeltes die reeds hersteld werden met betonstraatstenen of met te grote verzakkingen worden opgebroken en gefundeerd op schraal beton.
 
A De Riemaeckerstraat Ninove
 
In de Armand De Riemaeckerstraat zijn de straatstenen van de rijweg verzakt en veelvuldig gebroken. De voorgestelde werken zijn het vervangen van de betonstraatstenen door asfalt (profileerlaag en toplaag van 4 centimeter dikte) met behoud van de kantstroken. De KWS-verharding wordt aangelegd op de bestaande te behouden schraal betonfundering van de straatstenen. Voor de verbinding naar de Geraardsbergsestraat wordt voorgesteld de straatstenen ter plekke van de herstelde sleuf her aan te leggen.
 
Windschof Neigem/Lieferinge
 
Ter hoogte van Windschof wordt het behuisd weggedeelte tot de laatste woning aangepakt, goed voor een lengte van 270 meter. De 3 meter brede asfaltverharding is gebroken (vooral in de rijsporen). Ook zijn er putten in de verharding. Omdat er geen lijnvormige elementen zijn wordt een overlaging (4 centimeter dikke toplaag) op de bestaande verharding aangelegd. Tevens worden de bermverhardingen (asfalt of grind) ter plaatse van de woningen aangepast.
 
Volckaert Denderwindeke
 
Nadat begin dit jaar reeds een deel van Volckaert geasfalteerd werd, wordt nu het gedeelte vanaf het kruispunt tot voorbij het erf nummer 10 (170 meter lengte) verbeterd. De werken omvatten het overlagen van de bestaande asfaltverharding met een asfalt dikte van 4 centimeter. Waar nodig wordt bovendien een asfalt onderlaag voorzien. Ter plaatse van het erf worden ook watergreppels geplaatst.
 
Timing
Voor het bouwverlof (vanaf 15 juli) worden nog volgende werken uitgevoerd: Rospijkstraat, Omer Van Trimpontstraat, Oude Kaai, Krommekeer, Halfstraat, Kloosterweg, Steenberg en de Van de Perrekaai. De resterende werken worden na het bouwverlof voorzien. Onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld slecht weer kunnen uiteraard impact hebben op deze timing.
 
De bewoners binnen de werfzone worden enkele dagen voor de start der werken middels een infobrief ingelicht over de periode van uitvoering, omleiding, bereikbaarheid, huisvuilophalingen, …
 
Vragen tijdens de werken?
Contacteer de stad (dienst openbare werken) via 054 50 50 50.
 

 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
30 jun 2022
Marc Colpaert
Marc Colpaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciƫle partners, advertenties en vacatures

archief