Nieuw handhavingsplan ruimtelijke ordening in DILBEEK

C21

Nieuw handhavingsplan ruimtelijke ordening in DILBEEK

Logo_dilbeek_

Een maand geleden werd het handhavingsplan ruimtelijke ordening goedgekeurd door de Dilbeekse gemeenteraad. Dilbeek wil een actievere handhavingsrol gaan spelen op het vlak van ruimtelijke ordening. Het nieuwe plan vormt hiervoor de rode draad.
Drie pijlers
Naast (1) het opmaken van ruimtelijke plannen en (2) het behandelen van vergunningsaanvragen is 
(3) het handhaven op het vlak van stedenbouwkundige inbreuken en misdrijven een derde noodzakelijke pijler voor een behoorlijk gemeentelijk ruimtelijk beleid. 
“Handhaving vormt namelijk het sluitstuk van een slagkrachtig omgevingsbeleid. Zij draagt bij aan een kwaliteitsvolle leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties,” zegt schepen Luc Deleu.
Extra slagkracht
Om de slagkracht van de gemeente te vergroten om een actief handhavingsbeleid te voeren, werd een samenwerking met de intercommunale Haviland aangegaan. Zo kan de gemeente beroep doen op 2 extra personen die de rol vervullen van verbalisant ruimtelijke ordening en stedenbouwkundig inspecteur.
Prioriteitenkader 
Het nieuwe plan bevat ook een prioriteitenkader. Dit vat de accenten samen die het Dilbeekse bestuur wil liggen op het vlak van ruimtelijke ordening.
“Bijzondere aandacht wordt gegeven aan overtredingen die het groene karakter en de klimaatbestendigheid van de gemeente aantasten. Zo zijn bijvoorbeeld de overtredingen in natuurgebieden en openruimtegebieden, het onvergund vellen van bomen en het aanleggen van verhardingen zonder de nodige omgevingsvergunning in het prioriteitenkader opgenomen,” zegt schepen Luc Deleu.

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
30 jan 2023
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Colpaert | 28 feb 2024
Commerciƫle partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 01 feb 2024

archief