Wegenwerken maken DILBEEK “klaar voor morgen”

C21

Wegenwerken maken DILBEEK “klaar voor morgen”

Scherm__afbeelding_2023-08-25_om_10
Fietssuggestiestroken in het centrum van Dilbeek
 
Scherm__afbeelding_2023-08-25_om_10
Visualisatie van de nieuwe Baron de Vironlaan
 

Het einde van de zomer komt met rasse schreden dichterbij. Hoog tijd dus om het bilan op te maken van de wegenwerken voor de eerste helft van dit jaar en vooruit te blikken op wat de rest van het jaar nog in petto heeft.

Gemeente Dilbeek is ook de eerste helft van dit jaar blijven investeren in haar openbare ruimte. Hiermee wil Dilbeek onder andere de verkeersveiligheid in het algemeen en in het bijzonder aan schoolomgevingen verhogen en duurzame mobiliteit stimuleren. Bepaalde projecten krijgen ook vorm dankzij de inbreng en participatie van de burgers.

In de tweede helft van dit jaar gaat Dilbeek op dit elan verder en zitten er nog heel wat projecten in de pijplijn, zoals de start van autodelen en de heraanleg van de Baron de Vironlaan. Met al deze projecten wil de gemeente het welzijn van haar burgers verhogen en Dilbeek “klaarmaken voor morgen”. 

Veilig naar school

“Voor de start van het nieuwe schooljaar zijn er in de zomermaanden initiatieven genomen om twee schoolomgevingen verkeersveiliger te maken, en dit vooral voor jonge fietsertjes. Dit gebeurde uiteraard in nauw overleg met de betrokken scholen,” zegt bevoegd schepen Stijn Quaghebeur, “Daarnaast werd er ook werk gemaakt van fietssuggestiestroken om de zichtbaarheid van fietsers te verhogen in het centrum van Dilbeek en Sint-Martens-Bodegem.”

School Jongslag

Zo is de gemeente momenteel volop aan de slag op het Marktplein in het centrum van Dilbeek met de aanleg van een volledig afgebakende fietsweg die gaat tot aan de nieuwe fietsenstalling die gemaakt werd voor de school. Dit zal de veiligheid van de jonge fietsertjes aanzienlijk verhogen! Bovendien wordt er ook onthard en wordt er een groene buffer voorzien tussen de fietsers en de auto’s. Ook zal de circulatie van het Marktplein aangepast worden, waardoor het autoverkeer verder van de school van de parking wordt geleid. De werken zullen afgerond zijn vóór de start van het nieuwe schooljaar! 

Scholen De Vlinder en Impuls

Om de verkeerssituatie in de d’Arconatistraat veiliger te maken, werden er parkeervakken ingericht. Er mag – behoudens uiteraard in de parkeervakken - niet meer geparkeerd worden in de straat. Door de geschrankte, gebundelde parkeerplaatsen stroomt het verkeer makkelijker, doch vertraagd, door in een straat waar twee scholen gevestigd zijn. 
Intussen zet Dilbeek de voorbereidingen verder voor de (gefaseerde) aanleg van een dubbelrichtingsfietspad aan deze scholen.

Kaudenaardewijk

In deze wijk voorziet de gemeente een aantal ingrepen om de circulatie niet alleen vlotter te maken, maar ook letterlijk meer ruimte te geven aan voetgangers en fietsers. Op veel plaatsen wordt er immers nog op de stoep geparkeerd en op bepaalde momenten verloopt het verkeer er zeer chaotisch. Ook hier voert Dilbeek, in nauw overleg met de wijkraad, de komende maanden een aantal maatregelen in om stapsgewijs de verkeersveiligheid en leefbaarheid voor de buurt te verbeteren. 

Fietssuggestiestroken

In centrum Dilbeek en Sint-Martens-Bodegem werden in het voorjaar fietssuggestiestroken aangebracht op schoolroutes waar er geen plaats is voor een fietspad en er gemengd verkeer is. Fietssuggestiestroken verhogen de zichtbaarheid van de fietsers voor automobilisten en dragen aldus bij tot een verhoogde veiligheid voor de fietsers. De okergele stroken werden aangelegd met strooisteentjes, waardoor de markering bij nat weer niet glad is voor de fietsers.

Projecten in samenspraak

De Dilbekenaar vindt het niet alleen belangrijk om inspraak te hebben in projecten, maar ook dat er voldoende informatie wordt teruggekoppeld,” zegt bevoegd schepen Stijn Quaghebeur. “Daarom betrekt Dilbeek de bewoners waar mogelijk en werden er dit voorjaar twee grote participatieve trajecten afgerond, namelijk (1) Leefbuurt Palokewijk en (2) het masterplan van de kern van Groot-Bijgaarden. Initiatieven van de gemeente, waarin de burger inspraak heeft, worden vanaf nu ook gedeeld op het platform doemee.dilbeek.be. Hier kan de geïnteresseerde burger zijn mening delen.”

Vernieuwing Palokewijk

In dit project is er een sterke participatieve inbreng van de buurt met veel burgerpanels en infomomenten. Zo werd er samen met de bewoners een circulatieplan uitgewerkt via testfasen en werd dit ook samen met hen definitief afgeklopt. Daarnaast werden er tijdens de burgerpanels enkele zogenaamde “quickwins” in de wijk vastgelegd die in de komende maanden aangepakt en gerealiseerd zullen worden door de gemeente. Tot slot werd een toekomstplan afgerond waarbij de wijk gefaseerd zal vernieuwd worden met aandacht voor fietsers en voetgangers, voldoende parkeerplaatsen en een meer groene en klimaatrobuuste inrichting.

Masterplan Groot-Bijgaarden

Ook in het masterplan van de kern van Groot-Bijgaarden staat de stem van de burger centraal. De gemeente ging met een gele participatiebus rond om zo het gesprek met de buurtbewoners aan te knopen. Ook de handelaars werden niet uit het oog verloren: voor hen werd er een apart moment georganiseerd. 

Samen met de bewoners werd er een thematische workshop gehouden om de centrale principes van het project vast te leggen. Op basis van deze principes ging het studiebureau dan aan de slag. De finale visie van het masterplan werd vervolgens via een tentoonstelling en rondleiding getoond aan alle geïnteresseerden. Momenteel worden de uitvoeringsplannen opgemaakt en nadien zal er nogmaals teruggekoppeld worden naar de buurtbewoners.

Kleinere projecten

Maar ook voor kleinere projecten wordt er naar de burger geluisterd en informatie teruggekoppeld. Zo zal er dit najaar in de Bosstraat een speel- en ontmoetingsterrein ingericht worden voor jong en oud. Hierbij kon uiteraard een infomoment met de omliggende bewoners niet ontbreken: de gekregen feedback werd uiteraard verwerkt in het finale plan. 

Fietssnelweg 

Samen met De Werkvennootschap zijn in Sint-Martens-Bodegem de werken aan een volwaardige fietssnelweg van het station van Bodegem tot in Brussel gestart. Dit wordt ook gecombineerd met de vernieuwing van de riolering in een aantal straten. De werken verlopen gefaseerd moeten tegen het einde van volgend jaar (2024) klaar zijn.

Een blik op de toekomst

Ook in tweede helft van het jaar zal de gemeente Dilbeek op hetzelfde elan verder gaan en zitten er heel wat projecten in de pijplijn! 

Duurzame mobiliteit

De gemeente zal volop blijven inzetten op duurzame mobiliteit. In het najaar zal Dilbeek met autodelen starten en dit in samenwerking met Cambio. De eerste zes elektrische deelauto’s zullen geplaatst worden in het centrum van Dilbeek, Groot-Bijgaarden en in de Wolsemwijk.

Ook in het najaar zullen burgers een openbare laadpaal voor elektrische wagens kunnen aanvragen. Dit gebeurt via een concessie van de Vlaamse overheid. De eerste laadpaal geplaatst via deze concessie, is intussen reeds operationeel. De gemeente heeft via deze concessie ook laadpunten aangevraagd op enerzijds de locaties waar de deelauto’s zullen geplaatst worden (Centrum Dilbeek, Groot-Bijgaarden en Wolsemwijk) en anderzijds op de Itterbeeksebaan. Hier komen in de toekomst nog locaties bij, gebaseerd op de vraag van de Dilbekenaar. Bewoners kunnen immers steeds een locatie voorstellen via het participatieplatform doemee.dilbeek.be.

Wegenrenovatieplan

Verder zullen er in het najaar een tiental straten een nieuwe asfaltlaag krijgen in het kader van het wegenrenovatieplan. Straten die zich hiertoe lenen, krijgen zo een langere levensduur. Ook de Bruggeveldstraat in Sint-Ulriks-Kapelle wordt aangepakt met uitwijkstroken zodat de bermen niet meer beschadigd worden.

De Baron de Vironlaan

De Baron de Vironlaan wordt in verschillende fases heraangelegd vanaf begin september. Hierbij wordt aandacht besteed aan álle weggebruikers, ook de actieve en mindervalide. Zo worden er niet alleen volwaardige fietspaden aangelegd met fietsparkeerplaatsen, maar komen er – waar mogelijk – ook verhoogde busperrons. De parkeernood van de bewoners wordt dan weer opgevangen met ingerichte parkeerplaatsen op de middenberm, afgewerkt met verschillende klimaatresistente bomen.

De eerste fase bevat de Baron de Vironlaan vanaf de Sint-Alenalaan tot aan het kruispunt met de Berchemstraat. Het kruispunt zelf wordt in een aparte fase aangepakt om de overlast tot een minimum te beperken. Het stuk vanaf het kruispunt tot aan de Ninoofsesteenweg wordt vervolgens aangepakt (begin volgend jaar).

Tegen de zomer van 2024 zal de Baron de Vironlaan er helemaal anders uitzien en echte volwaardige poort van Dilbeek zijn!,” zegt bevoegd schepen Stijn Quaghebeur. 

Brusselstraat Kapelle

De heraanleg van de Brusselstraat in Kapelle komt nu echt dichtbij. De procedure voor de aanstelling van een aannemer is lopende. Deze werken kunnen dus starten in het najaar of ten laatste in het voorjaar van 2024. Ze moeten beëindigd zijn voor het volgende schooljaar.

Meer info?

Voor meer informatie kunnen steeds de websites dilbeek.be en doemee.dilbeek.be geraadpleegd worden.

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
25 aug 2023
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Sluys | 16 jul 2024
Marc Sluys | 15 jul 2024
Marc Sluys | 15 jul 2024
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 03 jul 2024

archief