PAJOTTENLAND – Uitstel van afhandeling rechtszaak een respectloze kaakslag voor de politie

PAJOTTENLAND – Uitstel van afhandeling rechtszaak een respectloze kaakslag voor de politie

Politie_pajottenland_1
PAJOTTENLAND – Uitstel van afhandeling rechtszaak een respectloze kaakslag voor de politie - © Deschuyffeleer
 

Naar aanleiding van een interventie van de politie Pajottenland in Gooik in 2014 waarbij de tegenpartij onder meer weerspannigheid, slagen en verwondingen wordt aangewreven, heeft het Brussels Hof van Beroep recent beslist de afhandeling ten gronde van die zaak uit te stellen tot in juni 2021. Voor waarnemend korpschef Philippe Annys is dit een nieuwe kaakslag aan het adres van de betrokken politiemensen. Hij schreef dan ook zijn terechte verontwaardiging neer in een persmededeling. Daarin pleit hij ook voor het uitrusten van de politiemensen met bodycams.

Traumatiserend
 
Philippe Annys: "In 2014 moesten onze politiemensen tussenkomen in een geschil. Hierbij werden zij het slachtoffer van ernstige slagen en verwondingen en weerspannigheid met lange arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Niet alleen hebben onze politiemensen fysieke letsels opgelopen, maar is de hele situatie ook traumatiserend. Voor een goede verwerking hiervan is het noodzakelijk dat het gerecht klaarheid schept in de verantwoordelijkheden en de daders sancties oplegt. Niet te vergeten dat onze politiemensen al urenlang ondervraagd werden door het comité-P, wat op zich al zéér innemend is. Uiteraard hoort ook het onderzoek van het comité-P tot de geplogenheden om een klacht rechtsgeldig te kunnen onderzoeken, maar de impact daarvan wordt onderschat”.
“Wat hier opvalt is dat de zitting voor het Hof van Beroep te Brussel de zaak ten gronde opnieuw uitstelt tot in juni 2021. Recht spreken heeft in een rechtstaat zijn tijd nodig om het grondig en rechtvaardig te doen. Gelukkig maar. Zeker als de verdachten allerhande procedures instellen die de rechtsgang aanzienlijk vertragen. Maar wat met het recht van onze politiemensen? Welk signaal krijgen zij? Hoe krijgt een korpschef nog uitgelegd dat geweld tegen politie ernstig wordt genomen? Het uitstel is alvast een nieuwe kaakslag voor onze politiemensen die dag in dag uit ten dienste staan van de bevolking en voor alle duidelijkheid niet als geüniformeerde boksbal. Wat we ook leren uit deelse uitspraken, is dat onze politiemensen niet geloofd worden, maar met harde bewijzen hun tussenkomsten moeten staven. Hierdoor is de investering in bodycams bijna onvermijdelijk, wat de rechtsgeldigheid van ons optreden moet staven, maar tegelijk ook de rechten van de burgers waartegen opgetreden wordt zal waarborgen”.
Een oud zeer
“Geweld tegenover politiemensen is een oud zeer dat maar geen sluitende reactie vanuit politieke middens kan opwekken tenzij de gebruikelijke doch nog weinig aansprekende steunbetuigingen aan het adres van de slachtoffers en hun naastbestaanden alsook veelbelovende beloften die echter mettertijd opnieuw wegebben met de zee totdat er zich opnieuw een nieuw feit voordoet”, luidt het alleszins ook bij ingewijden. “Ook de gerechtelijke wereld blijkt bij dit alles niet vrijuit te gaan. Telkenmale verwijzen naar een gebrek aan personeel en middelen is een al te gemakkelijke oplossing. Waarom ook vanuit die hoek alvast geen concrete voorstellen om de gerechtelijke vervolgingsprocedures te vereenvoudigen en het bestraffen van geweld niet alleen tegenover de politiemensen maar ook tegenover alle hulpverleners zoals ambulanciers en brandweermensen op echt scherp in te stellen en te komen tot aanvaardbare termijnen om die rechtszaken af te handelen”.
“Alle hulpverleners, zowel bij politie als brandweermensen als ambulanciers zijn al die zeemzoete, almaar sussende en wereldvreemde reacties vanuit politieke en gerechtelijke hoek alleszins grondig beu”, gaat het commentaar verder. “Wanneer gaan er nu echt eens politici en/of hogere magistraten opstaan om daadwerkelijk juridisch werk te maken én van het zeker stellen van respect voor die hulpverleners én van een lik-op-stuk bestraffing van de daders die niet aarzelen geweld tegenover die mensen te gebruiken”, klinkt het ten slotte nog altijd bijzonder verontwaardigd. 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
19 sep 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Colpaert | 23 jan 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 18 jan 2021
Marc Colpaert | 14 jan 2021

archief