Ambitiekader ‘Opgewekt PAJOTTENLAND’ engageert zich voor hernieuwbare energie

Ambitiekader ‘Opgewekt PAJOTTENLAND’ engageert zich voor hernieuwbare energie

1_opgewekt_pajottenland___6a_
Ambitiekader ‘Opgewekt PAJOTTENLAND’ engageert zich voor hernieuwbare energie - © Deschuyffeleer
 
Opgewekt_pajottenland___1_
Ambitiekader ‘Opgewekt PAJOTTENLAND’ engageert zich voor hernieuwbare energie - © Deschuyffeleer
 
Opgewekt_pajottenland___2_
Ambitiekader ‘Opgewekt PAJOTTENLAND’ engageert zich voor hernieuwbare energie - Voor Bever Kristof Cattie © Deschuyffeleer
 
Opgewekt_pajottenland___3_
Ambitiekader ‘Opgewekt PAJOTTENLAND’ engageert zich voor hernieuwbare energie - Voor Herne Kris Poelaert -© Deschuyffeleer
 
Opgewekt_pajottenland___4_
Ambitiekader ‘Opgewekt PAJOTTENLAND’ engageert zich voor hernieuwbare energie - Gedeputeerde Ann Schevenels - © Deschuyffeleer
 
Opgewekt_pland_3
Ambitiekader ‘Opgewekt PAJOTTENLAND’ engageert zich voor hernieuwbare energie - © Deschuyffeleer
 

In de gerenoveerde pastorie van Vlezenbeek ondertekenden gedeputeerde Ann Schevenels, burgemeesters en vertegenwoordigers van de tien deelnemende gemeenten evenals de twee partnergroeperingen het ambitiekader 'Opgewekt Pajottenland'. Dat kader wil voor het Pajottenland met zijn grote landschappelijke waarde een gedragen ruimtelijke visie op hernieuwbare energie creëren en meteen ook inspiratie bieden voor concrete projecten. 'Opgewekt Pajottenland' is één van de eerste uitvloeisels van de door de provincie opgezette landschapsstudie in het kader van het strategisch project 'Hernieuwbare energie als hefboom voor een klimaatbestendig Pajottenland' waarvoor de toenmalig bevoegde minister Joke Schauvliege eind december 2017 nog een projectsubsidie van 300.000€ toekende aan de provincie Vlaams-Brabant.

Landschapsstudie
Met die projectsubsidie wenste minister Joke Schauvliege graag bij te dragen tot de realisatie van een klimaatbestendige ruimtelijke ontwikkeling, de verbetering van de leefbaarheid van de dorpen en een versterking van de open ruimte van het Pajottenland als een toch wel bijzonder waardevol gebied. Het was de Hernse burgemeester Kris Poelaert die begin 2017 in de commotie rond de Eoly-plannen om drie windturbines in te planten op de Heyselvlakte in Sint-Pieters-Kapelle de kat de bel aanbond. Hij vond daarbij gehoor bij provinciaal gedeputeerde Ann Schevenels en zijn collega's burgemeesters in de streek. Dit alles leidde dan inmiddels tot het uitvoeren van een landschapsstudie die een gedragen ruimtelijke visie op hernieuwbare energie in het Pajottenland moet opleveren en concrete projecten op het getouw zetten.
Een duurzame energiemix vanuit het landschap
“Bij 'Opgewekt Pajottenland' luidt de centrale vraag wat de ideale duurzame energiemix is voor het Pajottenland vertrekkende vanuit het glooiend landschap dat wij zeker moeten blijven koesteren en dat toch ook mogelijkheden biedt voor het opwekken van hernieuwbare energie”, zette gedeputeerde Ann Schevenels de toon bij de ondertekening. “Om hier een antwoord op te geven loopt er momenteel nog een landschapsstudie die bestaat uit een energiesysteemanalyse, een draagvlakanalyse en een landschapsanalyse. 'Opgewekt Pajottenland' is alleszins ook een participatief project. Het betrekt iedereen die van dicht of van ver iets te maken heeft met het Pajots landschap bij dit toekomstverhaal. Hierbij kijken we niet enkel naar de meest efficiënte invulling van energieproductie, maar ook naar een kwalitatieve landschappelijke integratie en een lokale gedragenheid en participatie door omwonenden”. De 10 in het ambitiekader opgenomen ambities zijn dan: een opgewekt Pajottenland in 2040, energieneutraal en klimaatbestendig, een ruimtelijke opgave op maat van het Pajotse landschap, een hefboom voor een krachtig landschap in al zijn glorie, wel eerst besparen en dan produceren, hernieuwbaar en lokaal geproduceerd, een diversiteit aan hernieuwbare energiebronnen, elke schaal en vorm is van belang, intergemeentelijke en innovatieve gebiedsgericht samenwerkingen, een transitie met, voor en door iedereen en ten slotte woorden en daden door een sterke visie vertaald in concrete acties.
Concrete en inspirerende projecten
“Verder moet de gedragen ruimtelijke visie best meteen ook omgezet worden in concrete en inspirerende projecten. Zichtbare acties op het terrein werken immers als hefboom voor nieuwe initiatieven. Daarbij tekenen er zich vier verhaallijnen af. Dat zijn dan 'Energieke ondernemers', 'Klimaatslimme landbouw', 'Energiek landschap' en 'Klimaatambassadeurs'. Aan die vier worden dan concrete projecten aan opgehangen”, aldus nog de gedeputeerde, die daarbij ook nog graag meegaf dat het project in het Pajottenland model zou kunnen staan niet alleen voor de provincie, maar ook voor Vlaanderen. De 19 concrete projecten zijn dan voor 'Energieke ondernemers' klimaatbossen, meer groen en minder steen in onze dorpen en een omgevingsfonds. Bij 'Klimaatslimme landbouw' worden streekmotor Pamel, een intergemeentelijk bermbeheerplan en erosiewerende maatregelen naar voren geschoven. Bij 'Klimaatburgers' wordt dan weer werk gemaakt van klimaatadaptief wonen, een duurzaam mobiliteitsnetwerk, energiewijken, thermografische kaarten, klimaatambassadeurs, een bovenlokaal hemelwaterplan, rechtstreekse burgerparticipatie in gemeenteraadsbesluiten, een verordening collectieve warmte, collectieve rechten van opstal en een klimaatkaart Pajottenland. Bij 'Energieke ondernemers' ten slotte zijn warmtescreenings, een zonnekaart Pajottenland en microwaterkrachtcentrales aan de orde.
Naast de provincie zijn ook Bever, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw en Liedekerke evenals het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en Pajopower vzw bij het project betrokken. Projectleider is Carolien Ruebens van de provinciale dienst voor ruimtelijke planning.
De komende maanden maakt het projectteam onder meer aan de hand van een infobrochure werk van het op de hoogte brengen van bewoners, ondernemers, experts en lokale besturen, de bekendmaking van de eerste resultaten van de landschapsstudie en zet het ook verder in op participatie om draagvlak te creëren.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
19 sep 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Colpaert | 23 jan 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 18 jan 2021
Marc Colpaert | 14 jan 2021

archief