TOLLEMBEEK - Werken zorgen voor kopzorgen in de Statiestraat

C21

TOLLEMBEEK - Werken zorgen voor kopzorgen in de Statiestraat

Colpaert_galmaarden_kopfoto_henk_goegebuer_1
Henk. Foto Marc Colpaert
Op de gemeenteraad van 31 mei  stond opnieuw de goedkeuring van de definitieve wegenis- en rioleringswerken in de Statiestraat (incl. stationsomgeving deel Muylebeek / Kramerijk) op de agenda. Deze uit te voeren werken, nl herinrichting (incl. scheiding riolering /hemelwater) en aanleg van voetpaden en parkeervlakken, stond al sinds 2012 op de agenda doch daaropvolgend werd een ‘procedure-slag’ geleverd zodat deze opnieuw – ditmaal definitief (na de reeds voorlopige al uitgevoerde werken die voor de nodige hinder zorgde) - diende geagendeerd te worden. 
"Het tijdverlies had voornamelijk te maken met de te voorziene dwarse parkeerplaatsen (aantal : 46) aan de Kramerijkstraat (deel tussen bareel en Pausleenstraat – weidekant). Om waardevolle landschappelijke redenen werd deze optie (die beperkte onteigening met zich meebracht) niet langer weerhouden, zodat deze parkeerplaatsen dus ‘wegvallen’", aldus gemeenteraadslid Henk Goegebeur(GB.G).Omdat er op het stationsplein sowieso te weinig parkeerplaatsen voor de pendelaars voor handen zijn, verzocht de GB.G-fractie aan de meerderheid waar de bijkomende (verloren) parkeerplaatsen nu wél zullen worden voorzien.
Het antwoord van de bevoegde schepen (Ludo Persoons) verbaasde de gemeenteraad enigszins : Deze zullen zowel in de Muylebeekstraat als in de Statiestraat worden geoptimaliseerd (zonder verdere détails). De GB.G-fractie meent dat de bevolking, en meer in het bijzonder de van de Muylebeekstraat en Statiestraat, het recht heeft te weten waar deze parkeerplaatsen dan wel zullen worden voorzien. Alhoewel het aanbestedingsplan weldegelijk (en eindelijk) zal worden opgestart,bestaat er – tot op heden – geen plan waarop deze te voorziene parkeerplaatsen zich zullen situeren.
 
De GB.G-fractie is bezorgd over deze werkwijze en hoopt dat de bewoner van de betrokken straten - voorafgaandelijk enige spade wordt gestoken – wordt ingelicht of deze al dan niet aan de voordeur plots wordt geconfronteerd met 1 of meerdere parkeerplaats(en).
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
02 jun 2022
Marc Colpaert
Marc Colpaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief