HERNE/LENNIK/HALLE – Ook het reilen en zeilen bij Zonnestraal ziet er nu heel anders uit

C21

HERNE/LENNIK/HALLE – Ook het reilen en zeilen bij Zonnestraal ziet er nu heel anders uit

Zonnestraal_april_2020
HERNE/LENNIK/HALLE – Ook het reilen en zeilen bij Zonnestraal ziet er nu heel anders uit - © Deschuyffeleer
 

Ook voor zorgaanbieder Zonnestraal vzw met moederhuis in Lennik en vestigingen onder meer ook in Halle en Herfelingen ziet het dagelijks reilen en zeilen in deze coronatijden er beduidend anders uit. Als erkende en vergunde dienstverlener ondersteunt Zonnestraal volwassen personen met een beperking in de regio. Binnen Zonnestraal wordt er naar gestreefd de residenten zoveel als mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving.

Sinds begin maart volgt uiteraard ook Zonnestraal scrupuleus de regelgeving voor het voorkomen van de verspreiding van het virus. “Daarbij is het ook voor ons niet altijd evident om mensen met een mentale beperking uit te leggen dat vele zaken nu eventjes niet meer kunnen”, zegt algemeen directeur Filip Slosse.

Scrupuleus naleven van de voorschriften
“Momenteel is er in onze centra geen coronabesmetting onder de bewoners. Wel heeft één enkel personeelslid de COVID19 besmetting maar die medewerker is al 14 dagen thuis. De weerstand van personen met een beperking is niet noodzakelijk lager. Wel zijn er vaak onderliggende problematieken waar te nemen bij mensen met een hersenletsel of bij personen met een meervoudige beperking.
Ook in al onze vestigingen worden de maatregelen rond vooral de handhygiëne voorschriften en de stelselmatige ontsmettingen heel nauwkeurig toegepast. Mondmaskers en ander beschermingsmateriaal zijn voorradig en aangewezen bij zieke bewoners.
Video-conferencing
In de kantoren wordt slechts één personeelslid toegelaten, de anderen staan stand-by en wisselen elkaar zo af. Vergaderingen gebeuren grotendeels met video-conferencing. Zo wordt nu dagelijks een vergadering gepland met het medisch opvolgteam. Dat is samengesteld uit een preventieadviseur, een arts, de verpleegkundigen en de afdelingscoördinator. Samen bespreken zij de toestand van de bewoners in het algemeen. Verder wordt er dan ook beraadslaagd over residenten die een nauwere opvolging behoeven. Het voltallig personeel wordt vervolgens op de hoogte gebracht van de genomen beslissingen.
Waar nodig gaan vergaderingen door van het crisisteam. Dat is samengesteld uit de directie, de afdelingscoördinatoren, de preventieadviseur en de vertegenwoordigers van de werknemers.
Sommige personeelsleden blijven voorlopig, weliswaar betaald, thuis stand-by om te kunnen inspringen wanneer collega’s zouden ziek worden. Als wijze van appreciatie krijgt al het personeel in de logistiek, de administratie, de staf en het onderhoud, dat normaal een onbetaalde middagpauze heeft, deze nu al tot 19 april betaald. Op die manier verhoogt ook de motivatie om in te springen voor collega’s in diensten waar zij niet gewoon zijn te werken.
Al tal van activiteiten uitgesteld
De gemiddelde leeftijd bij de bewoners van Zonnestraal ligt vrij hoog. Het is dan ook de oudste voorziening in België voor volwassen personen met een beperking. Ze viert dit jaar haar 70-jarig bestaan op 22 oktober met een academische zitting rond inclusie. Andere activiteiten zoals het jaarlijks lentebuffet in maart, het tuinfeest in april, de inclusieve 5-kamp in juni, de opening van de interactieve wandelroute 70 en nog meer zijn inmiddels jammer genoeg allemaal uitgesteld naar een latere datum.
Gedragsproblemen te verwachten
Door de huidige uitzonderlijke omstandigheden is de dagbesteding nu ingrijpend ingeperkt en zijn ambulante begeleidingen aan huis tot een strikt minimum teruggebracht. Bij een langere periode zijn bij sommige bewoners zeker gedragsproblemen te verwachten. Het is een moeilijke periode voor alle betrokkenen. Ook de familie van de bewoners lijdt onder de toestand want bezoek is niet toegelaten en transfers naar familie zijn eveneens uit den boze.
Het blijft een grote opgave voor ons personeel en onze bewoners om deze periode door te komen. In ieders belang hopen we met zijn allen dat we de COVID19 epidemie buiten de muren van de organisatie kunnen houden en dat deze onnatuurlijke toestand snel weer normaliseert”.
Nadere info op deze website.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
01 apr 2020
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 12 jul 2021

archief