AFFLIGEM - Er is een doorbraak voor de aanleg dorp Hekelgem

C21

AFFLIGEM - Er is een doorbraak voor de aanleg dorp Hekelgem

20230909_persbericht_affligem_doorbraak_aanleg_dorp_hekelgem__kopie_
Ingezonden foto
 

Na een constructief overleg tussen de plaatselijke directie van de vrije basisschool Sint-Vincentius, de inrichtende macht van de school en het college van burgemeester en schepenen op 5 september, wordt de omgevingsvergunning eerstdaags ingediend. De eerder geplande werken voor de heraanleg van het dorp (Kerkstraat – Bellestraat) in Hekelgem werden door het Lokaal bestuur eerst twee jaar uitgesteld om de school toe te laten hun nieuwbouw te realiseren en dus gedurende die periode de verkeershinder te beperken en de veiligheid van de schoolgaande kinderen zo veel als mogelijk te garanderen.

Om ter hoogte van de Sint- Vincentiusschool een fietspad te kunnen aanleggen en te voorzien in een voetpad samen met de inrichting van een autobusparking ten behoeve van de school, was er onvoldoende ruimte. Een eerdere vraag van het Lokaal bestuur aan de school om in een grondafstand te voorzien, werd afgewezen. Op het overleg van 5 september werd nu toch ingestemd met een grondafstand voor de uitvoering van de geplande werken. De procedure voor deze grondafstand wordt momenteel ingezet. De werken hebben in de eerste plaats namelijk tot doel om de veiligheid van de
schoolomgeving zo veel als mogelijk te garanderen.Het fietspad vanuit de Bellestraat wordt doorgetrokken worden tot voorbij de school en zal aansluiten op de recent aangelegde fietssuggestiestroken in de Fosselstraat. Deze nieuwe inrichtingen moeten de kinderen aanmoedigen om per fiets naar school te komen. Voldoende brede voetpaden zorgen voor een meer veilige toegang voor voetgangers. De verkeerslichten aan de school worden verplaatst zodanig dat er één oversteekplaats komt voor zowel het Woonzorgcentrum als de school zelf.
De autobusparkeerplaats voor de school zal bij gebruik onder toezicht staan van het personeel of vrijwilligers van de school om fietsers en voetgangers te begeleiden. Ouders die hun kinderen toch nog per auto naar school wensen te brengen maken best gebruik van de parking naast de kerk en de parking aan zaal het ‘t Gildenhuis, telkens op loopafstand. Het Lokaal bestuur bekijkt of de autobusparking ook kan dienst doen als zoen en vroemzone, al blijft de veiligheid van de kinderen prioritair. Indien het mogelijk is zal de school toezicht voorzien op het veilig gebruik hiervan.
De omgevingsvergunning voor deze werken wordt eerstdaags ingediend. De voorbereidende werken door de nutsmaatschappijen worden zoals gepland uitgevoerd in de maand januari 2024. Er is een brede communicatie over deze werken gepland, waarin de Sint-Vincentiusschool uiteraard betrokken zal blijven. 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
12 sep 2023
Marc Colpaert
Ingezonden foto
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Guido van Cauwelaert | 03 jul 2024
Marc Colpaert | 03 jun 2024

archief