HERNE - Groot en klein nieuws uit de gemeenteraad

C21

HERNE - Groot en klein nieuws uit de gemeenteraad

Klein_en_groot_nieuws_uit_herne
 

Markpad
De gemeenteraad stemde in met het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met het Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën en de gemeente Galmaarden voor het ontwikkelen van het Markpad als ruggengraat van de uitbreiding van het wandelnetwerk Pajottenland naar Herne, Galmaarden en Bever toe. Eerder dit jaar werd reeds beslist een subsidieaanvraag voor het project in te dienen. Als alles volgens plan verloopt moet het Markpad een wandelpad worden langsheen de boorden van de Mark in Herne en Galmaarden.

Fietspad naar Kokejane opnieuw stap dichterbij
Voor de aanleg van een veilig fietspad tussen de dorpskern van Herne en het gehucht Kokejane keurde de gemeenteraad thans de ontwerpplannen voor het bekomen van de stedenbouwkundige vergunning goed. De aanleg van het fietspad langsheen de Lindestraat en de Van Cauwenberghelaan gebeurt in combinatie met de aanleg van een gescheiden 2DWA-rioleringsstelsel in een gedeelte van de Lindestraat, de Van Cauwenberghelaan, de Broekstraat en de Kleine Broekstraat.
Het nieuw fietspad wordt geënt op het bovenlokaal fietsroutenetwerk. Hierdoor kan voor het project een fietsfonds subsidiëring bekomen worden van 40% van het Vlaams Gewest en van 40% van de provincie.
Terzelfdertijd kon de gemeenteraad zich ook vinden in het bijzonder bestek voor de uitvoering van de eerste fase van de werkzaamheden, die loopt in de Lindestraat en in de Van Cauwenberghelaan tot aan de Broekstraat. De totaalkosten voor deze fase, met inbegrip van de werken ten laste van Riobra en Aquafin, worden geraamd op 3 347 331 euro, waarvan 2 199 086 euro ten laste van de gemeente Herne.
In een tweede fase zal het fietspad in de Van Cauwenberghelaan doorgetrokken worden vanaf de Broekstraat tot aan het rondpunt in Kokejane.

Rijbaankussens in Lindestraat
In de Lindestraat ter hoogte van de Prima-superette komen er rijbaankussens. Dat besliste de gemeenteraad. Door de drukke toeloop en de beperkte zichtbaarheid blijkt de verkeersveiligheid er in het gedrang te komen. De rijbaankussens komen op beide rijstroken in principe op 10m voorbij de perceelsgrens van de woning met huisnummer 65.

Woonwinkel Pajottenland
De gemeenteraad wil de samenwerking met de Woonwinkel Pajottenland bestendigen. De intergemeentelijke aanpak rond wonen blijkt een antwoord te bieden aan de nood aan samenwerking op het vlak van woonbeleid in de regio. Ze vormt ook een meerwaarde voor de inwoners van de gemeente.
Het project blijkt ook financieel haalbaar op voorwaarde dat de deelnemende gemeenten voldoen aan de gevraagde engagementen en op voorwaarde dat opnieuw een beroep kan gedaan worden op subsidies voorzien in het decreet lokaal woonbeleid.             

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
29 mrt 2011
Godelieve Deschuyffeleer
GDG Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciƫle partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 17 mei 2024

archief