N-VA BEVER en N-VA HERNE willen dat hun gemeentebesturen bezwaar indienen tegen vergunning windturbineproject Bassilly/Mark

C21 Css

N-VA BEVER en N-VA HERNE willen dat hun gemeentebesturen bezwaar indienen tegen vergunning windturbineproject Bassilly/Mark

Bezwaar_n-va_herne_-_bever_vergunning_jan_2022
N-VA BEVER en N-VA HERNE willen dat hun gemeentebesturen bezwaar indienen tegen vergunning windturbineproject Bassilly/Mark - © Deschuyffeleer
 

Jonas De Boeck van N-VA Herne en Aldo Van Der Auwera van N-VA Bever roepen de gemeentebesturen van Bever en Herne op om bezwaar in te dienen tegen de vergunning windturbineproject Bassilly/Mark. Hieronder de integrale tekst van hun persmededeling.

“Door de Waalse regering werd aan Eoly een vergunning verleend voor de bouw en uitbating van 4 windturbines te Bassilly/Mark, pal op de grens met de Vlaamse gemeenten Herne en Bever. Uit het milieueffectenonderzoek blijkt dat dit windturbineproject een aanzienlijke negatieve impact zal hebben voor de inwoners van onze gemeenten, alsook voor ons landschap en het biologisch milieu. Door N-VA Bever en Herne werd dan ook aan de gemeentebesturen gevraagd om negatief advies af te leveren in het kader van het openbaar onderzoek, hetgeen ook gebeurde. N-VA Bever en Herne vragen dan ook aan de gemeentebesturen van Bever en Herne om consequent te handelen en dus ook bezwaar in te dienen tegen de vergunning die aan Eoly werd verleend voor het windturbinepark.

Hinder voor de omwonenden

Uit het milieueffectenonderzoek blijkt dat er niet minder dan 19 woningen binnen een straal van 600m van de windturbines een aanzienlijke negatieve impact zullen hebben door o.a. geluidshinder en slagschaduw van de windturbines. Daarbij werd dan nog geen rekening gehouden met de hinder die er ook is voor de verder gelegen woningen. Door dit project wordt schade berokkend aan de gezondheid van de omwonenden. Daarnaast wordt de waarde van de woningen gedevalueerd. De omwonenden zijn blijkbaar niet van tel voor Eoly. Voor N-VA Herne en Bever, komen de omwonenden evenwel op de eerste plaats. Zonder hun akkoord kan er geen sprake zijn van een windmolenproject.

Visuele impact op het landschap

De windturbines zullen een aanzienlijke visuele impact hebben op het landschap dat zichtbaar is vanuit Herne, Bever en Galmaarden. Het project zal op een ingrijpende manier een deel van de opmerkelijke zichtpunten/lijnen en zal het landschapskader van opmerkelijke zichtpunten/lijnen veranderen. Dit is onaanvaardbaar. Voor N-VA Herne en Bever staat het behoud van ons mooi landschap voorop.

Biologisch milieu

Het windturbineproject heeft een negatieve impact op de vogelpopulatie, zowel voor de nestelende vogels (o.a. de veldleeuwerik, de patrijs, de kievit en de bruine kiekendief), alsook voor de migrerende vogels (o.a. de morinelplevier en de goudplevier, die door dit project een rustplaats verloren zullen zien gaan). Daarnaast wordt de impact van het project op de gewone dwergvleermuis als hoog ingeschat omdat deze soort in groten getale voorkomt binnen de hele perimeter van het onderzoeksgebied.

Negatief advies impliceert ook bezwaar tegen de afgeleverde vergunning

In het kader van het openbaar onderzoek heeft N-VA Bever en Herne er op aangedrongen dat de lokale gemeentebesturen een negatief advies zouden verlenen voor de windturbineproject, hetgeen ook gebeurde. Met het negatief advies werd bij het afleveren van de vergunning voor de winturbines echter geen rekening gehouden. N-VA Bever en Herne vragen dan ook aan de gemeentebesturen van Bever en Herne om consequent te handelen en dus ook bezwaar in te dienen tegen de vergunning die aan Eoly werd verleend voor het windturbinepark.

N-VA Herne en N-VA Bever zijn dan ook van mening dat er geen plaats is voor dergelijke windmolenprojecten en vragen dan ook aan de gemeente Herne en Bever om bezwaar in te dienen tegen de vergunning die voor de windturbines werd verleend.”

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
31 jan 2022
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 07 aug 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 14 jul 2022

archief