HERNE telt voortaan 20 ere-gemeenteraadsleden

C21

HERNE telt voortaan 20 ere-gemeenteraadsleden

Prijzen_voor_bijzondere_verdienste_2023__4_
Huldiging van ere-gemeenteraadsleden en prijzen voor onthaalhouders en winnaars van de kerstwedstrijd - © Deschuyffeleer
 
Prijzen_voor_bijzondere_verdienste_2023__1_
Huldiging ere-gemeenteraadsleden Thierry Deblander, Marie-Louise Devriese en Hilde Thiebaut - © Deschuyffeleer
 
Prijzen_voor_bijzondere_verdienste_2023__3_
Bijzondere prijzen voor de onthaalmoeders Sofie, Pascale, Christelle en Magda - © Deschuyffeleer
 
Prijzen_voor_bijzondere_verdienste_2023__2_
Bijzondere prijzen voor de winnaars van de kerstwedstrijd - Familie Janquart, Luc Roobaert en Luc Mot - © Deschuyffeleer
 
Mark_janquart_1
Bijzondere prijzen voor de winnaars van de kerstwedstrijd - Familie Janquart- © Deschuyffeleer
 
Luc_roobaert_1
Bijzondere prijzen voor de winnaars van de kerstwedstrijd - Luc Roobaert - © Deschuyffeleer
 
Luc_mot_1
Bijzondere prijzen voor de winnaars van de kerstwedstrijd - Luc Mot - © Deschuyffeleer
 
Prijzen_voor_bijzondere_verdienste_2023__5_
Bijzondere prijzen voor de winnaars van de kerstwedstrijd - Familie Janquart- © Deschuyffeleer
 
Prijzen_voor_bijzondere_verdienste_2023__6_
Bijzondere prijzen voor de winnaars van de kerstwedstrijd - Familie Janquart- © Deschuyffeleer
 

De gemeenteraad gaf zijn akkoord om drie gemeenteraadsleden de titel van ere-gemeenteraadslid toe te kennen. Aansluitend op die gemeenteraad werden zij in een gezamenlijke viering door burgemeester Kris Poelaert en zijn bestuursploeg gehuldigd.

Het zijn Thierry Deblander (2 januari 1995 - 2 januari 2019), Hilde Thiebaut (2 januari 2007 - 2 januari 2019) en gewezen schepen Marie-Louise Devriese (3 januari 2001 - 2 januari 2019) die voortaan ook  de titel van ere-gemeenteraadslid mogen dragen.

Het was in 2014 dat de toenmalige gemeenteraad een reglement goedkeurde  voor het toekennen van de eretitel aan de gewezen schepenen en gemeenteraadsleden. Uiteindelijk bleken toen hiervoor 10 vroegere schepenen en 7 gemeenteraadsleden in aanmerking te komen. De toekenning van de titel van ere-burgemeester gebeurt dan weer op het Vlaams bestuursniveau en werd in het verleden toegekend aan wijlen Pierre Poelaert en Marcel Mathieu.

Burgemeester Kris Poelaert stelde dat de toekenning van de eretitel dient gezien te worden als een erkenning, een waardering en vooral een blijk van dankbaarheid voor de jarenlange expertise, de beschikbaarheid en het positief engagement bij het daadwerkelijk uitbouwen van het beeld van Herne zoals het nu is. “Partijkleuren of lid van meerderheid of van oppositie spelen hierbij geen rol”, gaf de burgemeester aan. Eén van de voorwaarden van het toekennen van die eretitel is wel dat de betrokkene er mee instemt.

Als aandenken mochten de gehuldigden een boekenpakket en een fles champagne in ontvangst nemen. Koploper is Thierry Deblander die 4 legislaturen (24 jaar)  lang onafgebroken het mandaat van gemeenteraadslid bekleedde. Marie-Louise Devriese was opeenvolgend gemeenteraadslid en twee legislaturen schepen (18 jaar) en ten slotte Hilde Thiebaut. Zij was gedurende 2 legislaturen gemeenteraadslid (12 jaar).

Lijst eremandatarissen (2014-2023 alfabetisch)

Bombaert Marc
Cochez Nestor
Cornet Marie-Josée
d’Udekem d’Acoz Raoul
Deblander Thierry
Deblander Urbain
Devriese Marie-Louise
Dewijngaert Jan
Dierickx Jean-Marie
Driscart Nestor
Everaet Denise
Mathieu Marcel†
Moonens Hugo
Ost Etienne
Pletinckx Lucien
Rassaerts Ghislain
Thiebaut Hilde
Van Cutsem Guido
Vanderstocken Aimé†
Vincent Willy

Lijst ere-burgemeesters

Pierre Poelaert†
Marcel Mathieu†

Onthaalmoeders

Tijdens de receptie werden ook de onthaalouders Sofie (Oude Stationsstraat), Pascale (Scherpstraat), Christelle (Assesteenweg) en Magda (Pausleenstraat) in de bloemetjes gezet. Dit als dank voor hun inzet en engagement om dag na dag het beste van zichzelf te geven in de zorg en opvang van onze jongste burgers. Het waren schepen Carina Ricour en coördinator Greta Thiels die beiden hun bijzondere erkenning betuigden. Ook wist de schepen mee te delen dat kinderopvang ook in het lokaal bestuur volwaardig ter harte wordt genomen. “Daarom hebben we de jaarlijkse toelage verhoogd naar 500 euro en voor mensen die zin hebben om onthaalouder te worden een installatiepremie ingevoerd”. Ook deed zij een oproep naar alle creatieve, geduldige, goed georganiseerde en flexibele burgers met vooral verantwoordelijkheidsgevoel zich te melden want er is ook in Herne een grote nood aan opvang.

Greta Thiels van haar kant betreurde de negatieve publiciteit die de kinderopvang de laatste tijd moet ondervinden: “Een minderheid is er in geslaagd om de inspanningen van velen te hypothekeren en het beroep te besmeuren. Wij zijn er zeker van dat velen dit beroep voor 100% ter harte nemen. Kinderopvang is belangrijk in onze samenleving en zal in de toekomst nog belangrijker worden. Een leven opbouwen zonder kinderopvang kan voor het overgrote gedeelte van de jonge werkkrachten gewoon niet meer.  Voor alle hulp en steun en erkenning vanuit het lokaal bestuur zijn we dan ook enorm dankbaar”.

Kerstwedstrijd

Ook voor de deelnemers aan de kerstwedstrijd met de versiering van hun voortuin had het bestuur drie prijzen veil. Prijs nummer 3 werd toegekend aan de familie Janquart (Geraardsbergsestraat), nummer 2 ging naar Luc Roobaert (Markstraat) en de hoofdprijs was weggelegd voor Luc Mot (steenweg Asse Kokejane). Wekenlang was hij aan de slag om het volledig kerstgebeuren te illustreren met levensgrote panelen die hij te kijk zette en die vanwege zowel de buren als de toevallige passanten vele ‘bravo’s’ opleverde. 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
25 jan 2023
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 15 mrt 2023
Godelieve Deschuyffeleer | 11 mrt 2023
Godelieve Deschuyffeleer | 10 mrt 2023
Godelieve Deschuyffeleer | 09 mrt 2023
Godelieve Deschuyffeleer | 09 mrt 2023

archief