Eerste Plus-avond met als insteek ‘Geef mee vorm aan een mooi en duurzaam PAJOTTENLAND’

C21

Eerste Plus-avond met als insteek ‘Geef mee vorm aan een mooi en duurzaam PAJOTTENLAND’

Info_p__dk_herne_dec_2022__1_
Eerste Plus-avond met als insteek ‘Geef mee vorm aan een mooi en duurzaam Pajottenland’- © Deschuyffeleer
 
Info_p__dk_herne_dec_2022__5_
Eerste Plus-avond met als insteek ‘Geef mee vorm aan een mooi en duurzaam Pajottenland’- © Deschuyffeleer
 
Info_p__dk_herne_dec_2022__4_
Eerste Plus-avond met als insteek ‘Geef mee vorm aan een mooi en duurzaam Pajottenland’- © Deschuyffeleer
 
Info_p__dk_herne_dec_2022__2_
Eerste Plus-avond met als insteek ‘Geef mee vorm aan een mooi en duurzaam Pajottenland’- © Deschuyffeleer
 
Info_p__dk_herne_dec_2022__3_
Eerste Plus-avond met als insteek ‘Geef mee vorm aan een mooi en duurzaam Pajottenland’- © Deschuyffeleer
 

Inwoners, verenigingen en lokale bedrijven van onder meer Bever, Galmaarden en Herne die willen meewerken aan het uittekenen van de nieuwe lokale en duurzame ontwikkelingsstrategie (LOS) voor het Pajottenland voor de periode 2023-2027 (PDPO IV) kregen daartoe de kans in het Dominicanessenklooster in Herne tijdens de eerste van drie Plus-avonden van Pajottenland+ met als insteek ‘Geef mee vorm aan een mooi en duurzaam Pajottenland’. Enige toelichting werd vooraf gegeven door coördinator Robrecht Geeroms en P+-voorzitter Frank Nevens. Met “Wij wonen en leven hier goed, het is aan ons om er aan te werken zodat het zo blijft” was de toon van de eerste contact- en ideeënavond meteen gezet.

Plattelandsinitiatieven

Pajottenland+ is de vzw die voor het Pajottenland de financiële  (Leader*)-middelen komende vanuit Europa, de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaamse gewest als goede huisvader beheert en verdeelt. Met die middelen ondersteunt Pajottenland+  plattelandsinitiatieven in zijn gebied ten belope van maximaal 65%. Pajottenland+ werk ook nauw samen met Toerisme Vlaams-Brabant, Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei en het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. Voor het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) IV wordt nu voor Pajottenland+ een subsidie vooropgesteld van 2 miljoen euro waarvan na aftrek van de werkingskosten zo’n 1,5 miljoen euro zal gespendeerd worden aan het realiseren van projecten.

Pajottenland+ wil nu een bottom up-strategie rond dat nieuw programmeringsdocument uitbouwen. Dit veronderstelt dat er van uit de basis initiatieven en projecten dienen aangeleverd te worden om zo te komen tot realisaties die gedragen worden door de ruime bevolking en die een echte en duurzame meerwaarde voor de streek kunnen opleveren. Naast bottom-up berust de strategie ook nog op een aantal kernbegrippen zoals gebiedsgericht, innovatief, ter bevordering van het lokaal partnerschap, creatief op gebied van netwerkvorming, samenwerking, geïntegreerd en multisectoraal. De aanwezigen werden opgedeeld in kleinere groepen. Elkeen kon daaromtrent zijn interesses en aandachtspunten meegeven opgedeeld onder de thema’s ‘landbouw’, ‘dorpen’ en ‘landschap’.

“Na onze Plus-avonden wordt werk gemaakt van aangeleverde projecten die zowel inhoudelijk als technisch onder de loep zullen worden genomen om dan tegen eind mei officieel te kunnen worden ingediend en in het najaar te kunnen van start te gaan”, aldus nog voorzitter Frank Nevens.

Al 20 jaar steun voor plattelandsontwikkeling

Het gemeenschappelijk Europees landbouwbeleid stelt zich al meer dan 20 jaar onder meer tot doel de vitaliteit en de economische levensvatbaarheid van het platteland te steunen met financiering en maatregelen en projecten voor plattelandsontwikkeling.

Pajottenland+ realiseerde in dit verband in het verleden een reeks verwezenlijkingen. Zij maken deel uit van de drie voorgaande bundels gespreid over meerdere jaren en met telkens een specifiek PDPO

Om de mogelijke initiatieven te kaderen wist voorzitter Nevens de aanwezigen ook de recente uitbreiding van het Leadergebied Pajottenland+ mee te geven. Dat Pajottenland+ strekt zich voortaan uit over negen in de plaats van zeven gemeenten. Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal krijgen er immers het gezelschap bij van Ternat en Sint-Pieters-Leeuw daar ook in Wambeek, Vlezenbeek, Sint-Laureins-Berchem en Oudenaken het typisch Pajottenland immers duidelijk te (h)erkennen valt en de plattelandstypologie er overeenstemt. In zijn nieuwe structuur omsluit Pajottenland+ dan ook een gebied met 9 partner-gemeenten, nagenoeg 104.000 inwoners, een bevolkingsdichtheid die flirt met de 350 inwoners per km² en een ruimtebeslag inferieur aan 30 %.

PDPO I 2000-2006

Machinering - De land- en tuinbouwsector in het Pajottenland zocht via dit project oplossingen voor een moeilijke toekomst. Dure machines - die op jaarbasis slechts een korte tijd gebruikt worden - werden door Pajotse landbouwers samen aangekocht. Een voorbeeld hiervan het aanschaffen van een erosieploeg.

Een website over en voor het Pajottenland - Er werd een website gecreëerd over het Pajottenland waarop ook nieuws over initiatieven en gebeurtenissen uit de streek werden opgenomen. De website wil zowel de bewoners van het Pajottenland informeren als toeristen aantrekken. De site belicht onder meer de geschiedenis, de natuur/erfgoed/recreatie/landbouw en de gastronomie van de streek.  www.pajottenland.be  heeft intussen meerdere make-overs gekregen

PDPO II 2007-2013

Wandelnetwerk Pajottenland – Dit project wilde het huidig wandelknooppuntennetwerk vervolledigen met de gemeenten Bever, Galmaarden en Herne. Op die manier zou het uiteindelijk ‘Wandelnetwerk Pajottenland’ de zeven gemeenten van Pajottenland+ omvatten en ‘t grootste wandelnetwerk in Vlaanderen worden. Er werd daaromtrent een groots wandelevenement georganiseerd rond het volledige Pajots wandelnetwerk in de zeven gemeenten van Pajottenland+.

Jeugdverblijf KLJ en Chiro Strijland - Na vele jaren begonnen die lokalen voor de jeugd verschillende gebreken te vertonen. Met vernieuwde lokalen - volledig goedgekeurd door de brandweer - kunnen meer groepen aangetrokken worden voor verhuur. Zo kunnen dus meer jeugdverenigingen kennismaken met het Pajottenland.

Het huis van het Pajottenland - Europa ondervindt altijd maar meer de invloed van klimaatverandering … zo ook in Vlaanderen. Via het project ‘Met 5 troeven samen het duurzame Pajottenland opbouwen’ wilden de openbare besturen op een innovatieve wijze en via informatie & inspraak komen tot initiatieven/integratie. Dat alles om een duurzame toekomst van het Pajottenland te bewerkstelligen.

Amateurs en volkse Pajotten - In de herfst van 2014 kwam de VTM-serie ‘Amateurs’ op het scherm. Naar aanleiding daarvan wilden de gemeentebesturen uit de LEADER-regio gezamenlijk naar buiten komen. Daarom kozen ze ervoor om een groots streekevenement op te zetten: ‘Week van de volkscafés’. Het draaiboek daarvan is eenvoudig op te vragen bij Pajottenland+.

PDPO III 2014-2022

Thuis in het Pajottenland - De zeven gemeenten uit de LEADER-regio legden een aantal projectideeën samen en besloten ze te bundelen. Naast nieuwe overnachtingslocaties voor wie de regio met camper of tent bezoekt en naast voorstellen ter ontwikkeling van verblijfslogies werden ook rustplekjes opgefrist/geïnstalleerd ter attentie van recreanten en eigen inwoners. Bijkomend werden ook digitale infoborden voor iedere gemeente aangeschaft evenals extra kansen voor bestaande en nieuwe boerenmarkten uitgebouwd.

BUITENgewoon GEZINd in het Pajottenland - Om de dienstverlening en de ondersteuning dichter bij kwetsbare gezinnen te brengen werden pop-upontmoetingsnamiddagen georganiseerd. Het project wilde ze pedagogisch ondersteunen via workshops en doe-activiteiten. Doel was ze materieel te ondersteunen door activiteiten rond delen, ruilen en weggeven … onder andere via een pop-upruilwinkeltje ‘Babytheek’ in Galmaarden.

Sociale en levendige mobipunten in het Pajottenland - Met het project 'Sociale en levendige mobipunten in het Pajottenland' willen PajoPower, Archeduc (Avansa), Innovatiesteunpunt, Autodelen.net, Infopunt Publieke Ruimte én de betrokken gemeenten zes sociale mobipunten ontwikkelen en realiseren. De aanpak moet leiden tot mobipunten die sterk aansluiten bij noden en behoeften van de beoogde doelgroepen met in eerste instantie inwoners/pendelaars en daarnaast ook toeristen en vervoersarmen. De resultaten zouden moeten zichtbaar worden ’23/’24.

175 jaar Pajottenland … Pajots werk maakt de regio sterk - 175 jaar Pajottenland wordt als (verjaardags)kans gebruikt om met de ‘regional branding’ nieuwe wegen in te slaan rond het versterken van de samenwerking binnen plattelandseconomie in het Pajottenland. Concreet doel daarbij is het verzelfstandigen van het economische plattelandsnetwerk. De vzw ‘Ambassadeurs van het Pajottenland’ speelt daarbij een belangrijke rol.

Pajotse toerismepunten - Het project 'Pajotse toerismepunten' wil de streektroeven versterken vanuit de 6 mobipunten. Er wordt in een (e-)deelfietssysteem voorzien dat zowel toeristen, bezoekers als inwoners toelaat om comfortabel grotere afstanden af te leggen in de heuvelrijke streek. Bijkomend zal een aangepast toeristisch infobord een startwijzer vormen om de streek te ontdekken.
Ook die resultaten moeten zichtbaar worden in ’23/’24.

Boerenlandschap Pajottenland-Brussel - Dit project beoogt het effectief samenwerken tussen diverse al bestaande initiatieven, de betrokken gemeenten en de verschillende stakeholders (organisaties, producenten en consumenten + politiek/stad/platteland) in ’t Pajottenland om het potentieel van de Brusselse nabijheid te exploiteren. Daartoe wordt de inzet van een verbinder beoogd, die netwerking faciliteert en daardoor zorgt voor ‘n autonome dynamiek.
www.pajottenlandboerenlandschap.be  (website met inspirerende verhalen).

Nadere informatie: PAJOTTENLAND+ maakt werk van een nieuw actieprogramma  https://www.editiepajot.com/regios/4/articles/75952 - en op www.pajottenland.be   

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
02 dec 2022
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief