Grootschalige kleinhandel en bijkomende bedrijvenzones in TERNAT ?

C21

Grootschalige kleinhandel en bijkomende bedrijvenzones in TERNAT ?

Editiepajot_ternat_bedrijvenzone_foto_guido_van_cauwelaert
Onderzoeksgebieden voor extra bedrijvenzones, zwart omrand, en voor te regulariseren grootschalige kleinhandel, paars omrand (Foto: Guido Van Cauwelaert)

Een milieueffectenrapport en een mobiliteitsstudie zullen moeten uitwijzen of de provincie een ruimtelijk uitvoeringsplan maakt om de zonevreemde grootschalige kleinhandel op Assesteenweg en Industriezone te regulariseren en bijkomende bedrijvenzones te realiseren

Het provinciaal ruimtelijk structuurplan (beleidsplan inzake ruimtelijke ordening) bepaalt: "De te consolideren concentraties van grootschalige kleinhandel zullen in aparte ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) worden opgenomen...Deze concentraties kunnen niet uitbreiden in grondoppervlakte. Binnen de bestaande perimeter blijven ontwikkelingen mogelijk in zover ze bijdragen tot de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit (zoals verdichting, optimalisatie, ontsluiting, landschappelijke inpassing en kwaliteit van de publieke ruimte). Aansnijden van de open ruimte kan niet."

Bij de concentraties van grootschalige kleinhandel buiten de stedelijke gebieden waarvoor een regularisatie met een RUP mogelijk is rekent de provincie ook "de bestaande concentratie langsheen Assesteenweg en Morettestraat" in Ternat.

De provincie voorziet in haar structuurplan ook 10 tot 20 ha aan bijkomende bedrijvenzone in Ternat, dat erin aangeduid werd als een "specifiek economisch knooppunt".

Sinds 1 juni 2008 is de overheid verplicht een plan-Mer op te stellen voor belangrijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Daarom besloot de provincie in augustus van vorig jaar om een plan-Mer op te stellen, met inbegrip van mobiliteits-effectenrapportage, in het kader van de op te stellen uitvoeringsplannen (RUP) voor extra bedrijventerreinen en de regularisatie van grootschalige kleinhandel in Ternat.

Het onderzoeksgebied voor extra bedrijvenzones omvat onder andere het ecologisch waardevolle overstromingsgebied "tussen twee beken" dat enkele jaren geleden reeds bedreigd werd door een poging om het gewestplan te wijzigen, wat toen op protest van sp.a-gras en de milieubeweging kon rekenen en uiteindelijk niet doorging.

Het onderzoeksgebied voor regularisatie van grootschalige kleinhandel omvat een gebied langsheen de Assesteenweg van het station tot de Industrielaan alsook het het hele GB-gebied met inbegrip van het 10.000 m2 grote IKEA-BRICO-gebouw en alles wat ertussen ligt.

De door een studiebureau op te stellen rapporten moeten nu uitwijzen wat de impact van bijkomende bedrijvenzones en regularisatie van grootschalige kleinhandel hebben op milieu en mobiliteit.

In een MER worden alle effecten beschreven die het project kan hebben op bodem, water, fauna en flora, geluid, aanwezige monumenten en landschappen,….

De uitvoering van een project kan ook gevolgen hebben voor de mens. Zo kunnen er effecten zijn op:

_ wonen (woningen, winkels, socioculturele voorzieningen, gezondheidszorg,…)

_ werken (landbouw, KMO's, dienstverlening, …)

_ recreatie (recreatiegebieden, parken, sport, …)

_ verkeer en vervoer

_ gezondheid, leefkwaliteit (lucht, geur, ...)

In het MER wordt ook beschreven welke alternatieven er mogelijk zijn voor (een deel van) het project. Om de effecten zo gering mogelijk te houden worden er in het MER ook milderende maatregelen voorgesteld.

zie ook : www.mervlaanderen.be

Zowel CD&V als sp.a Ternat hebben bij hun vertegenwoordigers in de provincie reeds geprotesteerd tegen de plannen.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
27 jan 2009
Guido Van Cauwelaert
Guido Van Cauwelaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Guido van Cauwelaert | 27 jan 2023
Guido van Cauwelaert | 26 jan 2023
Guido van Cauwelaert | 26 jan 2023
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Guido van Cauwelaert | 23 jan 2023
Guido van Cauwelaert | 11 jan 2023
Guido van Cauwelaert | 09 jan 2023
Guido van Cauwelaert | 05 jan 2023

archief