Vaccinatiecentra PAJOTTENLAND leverden al puik werk

C21 Css

Vaccinatiecentra PAJOTTENLAND leverden al puik werk

1_vc_19_aug_2021__3_
Vaccinatiecentra PAJOTTENLAND leverden al puik werk - Populatiemanager Patrick De Rycker en coördinator Eerstelijnsgezondheidszorg Kathleen Verkest - © Deschuyffeleer
 
Cijfermateriaal_update_19_augustus_2021_1
Vaccinatiecentra PAJOTTENLAND leverden al puik werk - Ingezonden cijfermateriaal
 
Cijfermateriaal_update_19_augustus_2021_2
Vaccinatiecentra PAJOTTENLAND leverden al puik werk - Ingezonden cijfermateriaal
 
Vc_19_aug_2021__1_
Vaccinatiecentra PAJOTTENLAND leverden al puik werk - © Deschuyffeleer
 
Vc_19_aug_2021__2_
Vaccinatiecentra PAJOTTENLAND leverden al puik werk - © Deschuyffeleer
 
Vc_19_aug_2021__4_
Vaccinatiecentra PAJOTTENLAND leverden al puik werk - © Deschuyffeleer
 

Ook in het Pajottenland gaat de vaccinatiecampagne met rasse schreden vooruit. “We hebben de kaap van 95 % voor een 1ste prik bij de populatie van 65+ overschreden  en voor de 18+ missen we nog slechts 1,5 % om 90 % met een 1ste prik te behalen”. Dat is het heuglijk nieuws dat vanuit de vaccinatiecentra Gooik en Dilbeek door de populatiemanager Patrick De Rycker en de coördinator van Eerstelijnsgezondheidszorg Kathleen Verkest werd meegedeeld. Heel belangrijk blijkt nu nog - in de rechte lijn naar de meet – te zijn nogmaals alle zorgaanbieders op te roepen en aan te zetten voor een (hopelijk) laatste keer hun niet-gevaccineerde patiënten te sensibiliseren voor de vaccinatie. In de eerstelijnszone Pajottenland gaat het dan vooral over een meerderheid van zo’n goed 5000 inwoners uit vooral groep van de 20- à 39-jarigen.

Voor wie minder digitaalvaardig is kan de zorgaanbieder zelf een afspraak maken via https://covidvaccin.doclr.be/. De vaccinatiecode moet hiervoor evenwel gekend zijn. De vaccinatiecentra informeren daarbij de zorgaanbieders op welke manier hun patiënten best kunnen worden geleid naar een gepast vaccinatiemoment in het centrum. Iedereen  kan overigens zelf een elektronisch exemplaar van zijn/haar persoonlijke uitnodigingsbrief vinden in zijn/haar Burgerprofiel of e-Box. Log in via je Burgerprofiel via https://burgerprofiel.vlaanderen.be .  Eender wie die voordien voor eender welke reden zijn eerste en tweede uitnodiging heeft genegeerd kan ook contact opnemen via het telefoonnummer 1700 om de uitnodiging te vernieuwen. Vele antwoorden op vragen staan ook vermeld op de website  https://www.laatjevaccineren.be/vaccinatie-tegen-covid-19-vraag-en-antwoord. Eens in het bezit van de QR-code kan men ook gebruik maken van de ‘vrije inloopdagen’ in de vaccinatiecentra. Dit zijn momenten waarop niet-gevaccineerden zich alsnog kunnen aanmelden voor een éénmalig Johnson&Johnson-vaccin of Pfizer.

Bijna 70  % volledig gevaccineerden (zie tabellen hierboven) 

“Voor de totale globale bevolking ontbreken we in het Pajottenland  slechts 0,45 % om 70 % volledig gevaccineerde burgers te hebben. Met ‘burgers’ bedoel ik dan de voltallige bevolking van 0 tot 100 jaar en meer”, zegt populatiemanager Patrick De Rycker.

“Qua algemene vaccinatiegraad met minimum 1 prik draaien de meeste gemeenten rond 77 à 81 %. Enkel Dilbeek zit (quasi) maar aan 70 %. Gezien de grootte van de bevolking daar trekt dit het algemeen % van onze eerstelijnszone met een paar percenten naar omlaag. In vergelijking met cijfermateriaal uit de andere vaccinatiecentra in de buurt, de provincie Vlaams-Brabant (75,83 %) en Vlaanderen (77,96 %) klokt onze zone af op een paar percentjes minder dan het gemiddelde. Dat geeft voor Bever 77,96 %, Galmaarden 82,18 %, Gooik 82,70 %, Herne 80,39 %, Lennik 79,38 %, Roosdaal 79,94 %,  Dilbeek 69,88 % en Ternat 78,01  %. Het verschil in percentage tussen de gevaccineerden met 1 prik en de volledig gevaccineerden bedraagt op dit moment slechts 6 %.

Dit is en blijft een voortreffelijk resultaat waar ik goed 6 maanden geleden zonder aarzelen had willen voor tekenen. Aandachtspunt blijven wel de 20-39 jarigen te Dilbeek, die voor die groep bijna 15 % lager scoren dan de andere gemeenten. Waarom het resultaat in Dilbeek minder hoog ligt is vooral te wijten aan het groot aantal verschillende talen en nationaliteiten daar die maken dat de bevolking niet altijd even gemakkelijk via de klassieke communicatiemiddelen te bereiken is. En ook is er veel meer invloed vanuit de hoofdstad Brussel waarvan geweten is dat ook de zorgcentra daar meer weigerachtig staan tegenover het vaccin”. 

Status 12 à 17 jarigen

“Op te merken valt hier dat Vlaanderen de leeftijdsgroepen aangepast heeft in functie van de vaccinatiestrategie. We hebben nu een groep 18-29 jarigen en een groep 12-17 jarigen. Ook hier zijn de huidige cijfers voldoening gevend maar ook hier hinkt Dilbeek achterop.  Voor de jongste leeftijdscategorie geeft dit in  Bever een vaccinatie met 1 prik van 77,95 %, Galmaarden 86,43 %, Gooik 84,47 %, Herne 81,60 %, Lennik 76,32 %, Roosdaal 77,42 %, Dilbeek 54,86 % en Ternat 74,75 %”, aldus nog de populatiemanager.

Historiek vaccinatiecentra in het Pajottenland

In januari 2021 werd voor de Eerstelijnszone (ELZ) Pajottenland in onderling overleg tussen de acht gemeenten (Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Roosdaal en Ternat) en onder de koepel van de Zorgraad van die ELZ beslist twee vaccinatiecentra te openen. Het geografisch aspect en de mobiliteitsproblematiek in het Pajottenland gaven daarbij de doorslag. Voor de inwoners van Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Roosdaal werd gekozen voor het sportcentrum De Koornmolen in Gooik als dé locatie die het best voldeed aan de gestelde voorwaarden van de Vlaamse en de federale overheid. Het gaat hierbij over een samenwerkingsakkoord voor een gebied met 47.829 inwoners. Het tweede vaccinatiecentrum, voor de inwoners van Ternat en Dilbeek - samen goed voor 59.876 inwoners - , werd de locatie van de vroegere doe-het-zelf-zaak nv Royer in Dilbeek.  Zoals in alle 94 andere vaccinatiecentra in heel Vlaanderen heeft een werkteam er ook hier voor gezorgd dat alles netjes en op tijd in gereedheid kon worden gebracht. Dit alles werd verwezenlijkt in samenspraak en in samenwerking met de betrokken gemeentebesturen Door de lokale verankering met de lokale besturen, de zorgaanbieders, de welzijnsactoren en de verenigingen van personen met een zorg- en ondersteuningsvraag bekleden de zorgraden in hun materie een unieke positie om een coördinerende rol op te nemen.

Praktisch

De zorgraad ELZ Pajottenland is de penvoerende organisatie voor het programmamanagement en ontvangt hiervoor een subsidie. Die subsidie moet naast een aantal  kleinere uitgaven ook de vergoedingen dekken van de medisch expert, de populatiemanager en de programmamanager. De rol van de medische expert werd opgenomen door dr. Guy Belsack (gepensioneerde huisarts uit Ternat). Populatiemanager is Patrick De Rycker en de functie van programmamanager is een gedeelde functie toevertrouwd aan Lieven Rampelberg en Kathleen Verkest. Naast deze specifieke functies werken de centra hoofdzakelijk door toedoen van meer dan 500 vrijwilligers. Per vaccinatiecentrum wordt ook een forfaitair bedrag voorzien voor medische en farmaceutische expertise. Die subsidie impliceert een aanwezigheid van een arts en van een apotheker. Het agentschap Zorg en Gezondheid voorzag door middel van online webinars en van een helpdeskfunctie in een opleiding en de technische ondersteuning voor het gebruik van de software om de bestelling, de registratie en de afhandeling van de vaccinatie correct uit te voeren.

Het doel van de vaccinatiecampagne was en is het progressief beschermen van iedereen tegen het covid-19-virus en hiermee vooral het beperken van een te groot aantal gehospitaliseerden en overlijdens. Zo wordt er voor gezorgd dat huisartsen en ziekenhuizen niet overbelast geraken én dat iedere inwoner in België de zorg krijgt waarop hij of zij recht heeft.

Koornmolen in afgeslankte versie

Vanaf september houdt de gemeente Gooik er aan om van zijn ‘Koornmolen’ terug ook een sporthal De Koornmolen te maken. Dit betekent echter niet dat het vaccinatiecentrum Koornmolen de deuren sluit. Er wordt gedacht aan de vaccinatieruimte te reduceren tot 2 lijnen en te voorzien van een andere toegang. Om zich nu al voluit uit te spreken over het wanneer, waar en hoe moet evenwel eerst geweten zijn wat er van hogerhand wordt beslist in verband met de al dan niet derde prik.  Ook de verantwoordelijken van het vaccinatiecentrum hebben hieromtrent nog geen duidelijke gegevens. 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
20 aug 2021
Deschuyffeleer Godelieve
Deschuyffeleer Godelieve
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Guido van Cauwelaert | 10 aug 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Guido Van Cauwelaert | 20 jul 2022
Guido Van Cauwelaert | 02 jul 2022
Guido Van Cauwelaert | 01 jul 2022
Guido Van Cauwelaert | 01 jul 2022
Guido Van Cauwelaert | 30 jun 2022

archief