TERNAT - GECORO loopt leeg - adviezen worden genegeerd door gemeentebestuur

C21

TERNAT - GECORO loopt leeg - adviezen worden genegeerd door gemeentebestuur

Cfa7960d-fbd3-46b6-83d1-3adfb3fb1bce
Dit landbouwbedrijf in landschappelijk waardevol landbouwgebied werd afgebroken en vervangen door een riante villa. Van een goede ruimtelijke ordening gesproken.
 
5558bb5e-ee8f-4733-8a00-5505e79d3a8b
Bc9c83fc-bd80-48fb-b668-3a0dfc57a653
Voorzitter Oliva De Vidts en ondervoorzitter Dirk Lindemans
85f2550d-0b97-4638-96dc-6d1231b22777
In landschappelijk waardevol landbouwgebied (geel gearceerd) een villa laten zetten getuigt niet van het willen uitbouwen van een goede ruimtelijke ordening.
 

Voorzitter Oliva De Vits, ondervoorzitter Dirk Lindemans en lid Josée Malraux namen onlangs ontslag uit de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO). De algemene teneur bij de ontslagen is dat de adviezen van de commissie niet serieus genomen worden, ja zelfs volslagen genegeerd worden door het College van burgemeester en schepenen. De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) is het gemeentelijk adviesorgaan op het gebied van Ruimtelijke ordening. Ze adviseert het bestuur (College van burgemeester en schepenen en gemeenteraad) bij hun beslissingen.

De ondervoorzitter heeft het in de Ternatse Belleman over “een gebrek aan ernst bij het betrekken van het GECORO-advies in de eindbeslissingen bij ruimtelijke ordening zeker wanneer dat advies niet spoort met de beslissing die het college wenst te nemen.”  Nochtans willen de leden een ernstige inspanning leveren om een onderbouwd advies te formuleren maar enige medewerking vanwege het gemeentebestuur blijft blijkbaar achterwege. 

 Protocolakkoord afgevoerd.

Een protocolakkoord werd opgesteld tussen het gemeentebestuur en de GECORO. Dit akkoord kwam meerdere malen op de agenda van het College maar werd telkens verdaagd. Over de redenen van dit uitstel kwam nooit enige verklaring aldus ex-voorzitter Oliva De Vidts. Erger nog, op de vergadering van mei werd dit protocol afgevoerd. Over de motieven hiervoor tast het adviesorgaan in het duister. In de motivering van het ontslag van voorzitter De Vits stond zelfs vermeld dat er dossiers door het college worden behandeld tegen alle adviezen in.

Dirk Lindemans zegt verder nog dat “het bestuur beducht is voor adviezen van de GECORO die niet sporen met de beslissingen die het wenst te nemen, wat een aanwijzing lijkt te zijn dat het vaak moeilijk is om die adviezen wettig te weerleggen, gelet op hun pertinentie.” De ex-ondervoorzitter wenst niet langer uren te besteden aan de voorbereiding van dossiers om nadien te moeten merken dat er geen wettige en afdoende motivering te lezen valt waarom de adviezen zo maar genegeerd worden. 

A la tête du client

Er is ook kritiek op het afleveren van vergunningen door het college, o.a. op het toestaan van het zonevreemd afbreken en heropbouwen van gebouwen buiten het woongebied, zonder rekening te houden met de decretale regeling om te toetsen aan de ‘goede ruimtelijke ordening'. En wat moet je bijvoorbeeld denken van een vergunning om een landbouwbedrijf in landschappelijk waardevol landbouwgebied af te breken en te vervangen door een villa. De gemeente motiveert dat de villa slechts 1000 m3 is maar zwijgt als vermoord over de bestemmingswijziging. Het is maar het topje van de ijsberg.

Foto's Voorzitter Oliva De Vits en ondervoorzitter Dirk Lindemans

Eerder verschenen 

Gemeente negeert negatief advies GECORO 

Infoavond RUP Bebouwde ruimte

Infoavonden over RUP bebouwde ruimte

Provincie heeft geen ruimtelijke visie (2010)

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
17 sep 2023
Guido van Cauwelaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Sluys | 16 feb 2024
Ingezonden | 14 feb 2024
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Guido van Cauwelaert | 13 feb 2024
Guido van Cauwelaert | 09 feb 2024
Guido van Cauwelaert | 07 feb 2024
Guido van Cauwelaert | 07 feb 2024
Guido van Cauwelaert | 05 feb 2024
Guido van Cauwelaert | 04 feb 2024
Redactie Editiepajot | 03 feb 2024
Guido van Cauwelaert | 30 jan 2024

archief