TERNAT - Algemeen Directeur beloog het College van burgemeester en schepenen in zaak bouwovertreding sportstal, zegt Voor Ternat

C21

TERNAT - Algemeen Directeur beloog het College van burgemeester en schepenen in zaak bouwovertreding sportstal, zegt Voor Ternat

53d09479-395b-4bb2-a869-90b463189f18
 

In het nieuwe magazine van Voor Ternat dat dezer dagen in je brievenbus valt, stelt de politieke partij dat haar vertegenwoordigers in het schepencollege belogen werden door de ondertussen op non-actief staande algemeen directeur van de gemeente. Nadat werd vastgesteld door de bevoegde ambtenaren dat de sportstal van de burgemeester in overtreding is werd er geen regularisatiedossier ingediend. Wel werd er tijdens een collegezitting 'melding' gemaakt van de nieuwe inplanting: er werd een aangepast plan getoond. De algemeen directeur drukte de aanwezigen op het hart dat zulk een melding voldoende zou zijn.

WAAROM IS DEZE BOUWOVERTREDING OPMERKELIJK?

Maar het 'melden' van dat aangepast plan in het college had geen enkele waarde. Het is ten allen tijde de verantwoordelijkheid van de bouwheer om ervoor te zorgen dat je de verkregen vergunning naleeft en dat de correcte procedures gevolgd worden.

Tijdens het bewuste college drukte de toenmalig algemeen directeur de aanwezigen op het hart dat zulk een melding voldoende zou zijn.

Voor Ternat liet het hier echter niet bij en bleef verder aandringen op een correcte opvolging en afhandeling, 'afgaade op hun buikgevoel'. Dat bleek juist.

 

WAAR STAAN WE VANDAAG?

 

In mei kwam aan het licht dat dit bouwdossier niet in orde was. De bouwheer moest toen een aanvraag tot regularisatie indienen. Een dik half jaar later is dat dossier nog niet opgestart. Eens een regularisatie ontvankelijk is - lees correct is ingediend - moet er een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd worden, moeten de nodige adviezen opgevraagd worden en zal ook de gekende gele affiche uithangen. Dat is vandaag nog niet zo.

 

NOG STEEDS EVENEMENTEN ZONDER BOUWVERGUNNING 

 

Daardoor groeit het vermoeden dat de redelijke termijn, om welke reden dan ook, is overschreden.

Vanaf de vaststelling van de overtreding mocht er in de stal, geen enkele activiteit meer plaats- vinden: geen trainingen, geen wedstrijden, geen evenementen,... Intussen wordt de stal nog wekelijks gebruikt.

 

EERDER VERSCHENEN 

 

Wordt de positie van de burgemeester onhoudbaar na opeenvolgende bouwovertredingen? 14 dec 2023

 

Voor Ternat en VooruitGroenXL willen gelijke behandeling voor elke burger

Op de gemeenteraadscommissie van 14 december stelt het bestuur zijn handhavingsbeleid voor. Voor Ternat en VooruitGroenXL kijken uit naar deze presentatie, “we stellen vandaag vast dat niet iedereen op dezelfde manier behandeld wordt.”

Na verschillende vragen tijdens de afgelopen gemeenteraden, geeft het bestuur in de gemeenteraadscommissie van 14 december meer uitleg over haar handhavingsbeleid. De oppositie kijkt ernaar uit. “We stellen vast dat niet elke bouwovertreding op dezelfde manier behandeld wordt.” Zo kwamen er al vragen van VooruitGroenXL over de na 5 jaar nog steeds niet aangelegde groenbuffer rond het bouwmaterialenbedrijf en over illegale reclamepanelen van de burgemeester en De Marie in landbouwgebied. De burgemeester nam zijn panelen weg na een aanmaning, De Marie hield het been stijf en er werd pv opgesteld. 

VERDWENEN KLACHTEN

VooruitGroenXL vroeg ook te onderzoeken wie de klachten van burgers tegen het bedrijf liet verdwijnen maar kreeg nog een antwoord. Was de hoogste ambtenaar zelf verantwoordelijk vroeg de progressieve fractie.

SPORT IN LANDBOUWGEBIED 

VooruitGroenXL wees er reeds op dat door het schepencollege aan de burgemeester een vergunning werd afgeleverd tegen het advies van de Vlaamse administratie Landbouw en de omgevingsambtenaar van de gemeente en volgen de Vlaamse administratie voor Ruimtelijke Ordening is dit besluit niet wettelijk, en nu blijkt dat de sporthal zelfs niet op de plaats staat waarvoor de vergunning werd afgeleverd.

Voor Ternat stelde vorige gemeenteraad daarover een vraag. Het bestuur beloofde een schriftelijk antwoord dat er 14 dagen na datum nog niet kwam.

 

"Van tuinhuis tot sportstal, iedereen gelijk"

 

Voor Ternat wil duidelijke spelregels voor het aanvragen en handhaven van vergunningen of het nu over een tuinhuis of een groot project gaat. “Er zijn verschillende grote bouwovertredingen gekend in Ternat, wij verwachten dat het bestuur er correct mee omgaat en prioriteit maakt van de grote overtredingen,” zegt Ines Swaelens.

 

Een tuinhuis dat een halve meter verkeerd geplaatst werd, is niet even hoogdringend als de Sportstal van VDH Invest op de Fossebaan in Wambeek. “Voor deze gigantische trainingspiste werd een vergunning afgeleverd, maar de Sportstal werd niet conform deze vergunning gebouwd: zo staat ze een tiental meter verder dan op het vergunde plan en werd er een parking aangelegd in agrarisch gebied zonder aanvraag. Volgens onze informatie is het gebouw vandaag hoofdzakelijk onvergund en toch wordt het verder gebruikt.” Voor Ternat kaartte dit al aan in mei, net voor de meerderheidswissel en vraagt zich tot op heden af waarom er niet ingegrepen wordt.

 

https://editiepajot.com/regios/19/articles/79555

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
28 jan 2024
Guido van Cauwelaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Guido van Cauwelaert | 14 apr 2024
Guido van Cauwelaert | 14 apr 2024
Guido van Cauwelaert | 12 apr 2024
Guido van Cauwelaert | 10 apr 2024
Commerciƫle partners, advertenties en vacatures
Guido van Cauwelaert | 07 apr 2024
Guido van Cauwelaert | 04 apr 2024
Guido van Cauwelaert | 22 mrt 2024
Guido van Cauwelaert | 22 mrt 2024

archief