BEERSEL Huizingen goed vertegenwoordigd op gemeenteraad

BEERSEL Huizingen goed vertegenwoordigd op gemeenteraad

Editiepajot_bart_devill___groen_blaffeturke
foto Bart Devillé
 

 Door corona vindt de gemeenteraad van Beersel al enkele maanden plaats in de foyer van CC de Meent. Hier is niet alleen meer dan voldoende ruimte om de nodige afstanden te bewaren, ook de technische mogelijkheden van de Meent kunnen worden aangewend.Het publiek kwam wel nooit in grote getale opdagen tot nu, er moesten zelfs stoelen worden bijgehaald. Bij de mondelinge vragen zouden zowel Vlaams Belang als Groen het hebben over het “RUP Groen Blaffeturke”in Huizingen. Dat ook de buurt haar zeg mag doen in dit dossier liet de gemeente van bij aanvang weten. Inwoners kregen de kans om in een vroeg stadium de ontwerpideeën te bekijken en bezorgdheden en verbeterpunten mee te delen. Inmiddels werd al een buurtplatform Huizingen Samen opgericht dat o.m. al een wandeling organiseerde om uitleg te geven over de niet door iedereen gesmaakte bouwplannen in de schoolomgeving.

Raadslid Klaas Slootmans(Vlaams belang) had het o.m. over  “een aangekondigd fiasco”. Ook de inplanting van 8 sociale duplexwoningen boven de kleuterschool zag hij niet zitten. Hij riep de omwonenden alvast op om na de raadplegingsronde werk te maken van degelijk onderbouwde bezwaarschriften, wanneer het openbaar onderzoek aanvangt. Voor Groen kwam raadslid Eva Fonteyn aan het woord. “ De ambitie van het RUP klinkt goed. Toch kan de Fractie GROEN zich niet van de indruk ontdoen dat dit RUP vooral wordt opgemaakt om meerwaarde te creëren op de gemeentelijke eigendommen, alsook het eigendom van woonpunt Zennevallei én dat er onvoldoende wordt ingezet op de uitdagingen van de volledige station- en schoolomgeving: mobiliteit, ontsluiting kartonfabriek, ontsluiting station, verkeersinrichting kruispunt Guido-Gezellelaan-Vaucampslaan ... Groen Beersel stelt vast dat dit niet de eerste keer is. Ook in de voorgaande RUPs die door het gemeentebestuur ter stemming werden gelegd stond de ruimtelijke context van de gemeentelijke eigendommen centraal. “Groen vroeg ook nog naar de plannen van de gemeente inzake “verouderde BPA’s “ en welke initiatieven hieromtrent in de toekomst zouden worden genomen. Bevoegd schepen van Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw Jos Savenberg(Open VLD): “De 4 voornaamste redenen van deze RUP? Behoefte om school uit te breiden en te vernieuwen, behalen van BSO van 5% tegen 2025, creatie van een mobi punt nabij het station en veilige omgeving rond school en station via verruimd fiets- en voetpad in de Vaucampslaan.” Wat het bouwen van appartementen boven de school betreft, stelde de schepen dat dit deel uitmaakt van een vorm van duurzaam ruimte gebruik “ om functies te combineren op dezelfde locatie en tegemoet te komen aan de wens om een betonstop te realiseren.” Ook gaf de schepen nog mee dat het aan het einde van de publieke consultatie een overzicht zal worden gemaakt van de ingekomen reacties en de thema’s die hierin aan bod komen…. “Dit zal een publiek document worden! “ 
 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
25 feb 2021
Hugo Devillé
Bart Devillé
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

roger swalens | 16 apr 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Hugo Devillé | 09 apr 2021

archief