BEERSEL Vragenronde duurt langer dan gemeenteraad zelf

C21

BEERSEL Vragenronde duurt langer dan gemeenteraad zelf

Editiepajot_bart_devill___beersel
EP
 

 

De agenda van de jongste gemeenteraad telde voor Beersel weinig punten en het zag er dan ook naar uit dat hij een vlot verloop zou kennen en zo was het ook….  tot de vragenronde of de mondelinge vragen. Inderdaad, deze vergde meer tijd, dan de eigenlijke gemeenteraad. Vragenstellers van dienst waren de raadsleden Jan Steyaert en Eva Fonteyn van Groen en Klaas Slootmans van Vlaams Belang. Steyaert stelde een mondelinge vraag betreffende het gemeentelijk wagenpark, het energie- en klimaatactieplan en betreffende de milieuraad. De mondelinge vragen van Eva Fonteyn gingen over het P&R Lot(Parkeer & Reis- parking aan station Lot), het landschapsbufferpark, wonen en het RUP ’t Groen Blaffetuurke. Slootmans had vragen betreffende de grondwerkzaamheden op de Hoogkouter.

In zijn mondelinge vraag betreffende het gemeentelijk wagenpark verwees Steyaert naar de vorige legislatuur-wanneer zijn echtgenote deel uitmaakte van het schepencollege- waar een “ voorzichtige start werd genomen met de verduurzaming van het gemeentelijk wagenpark en werden de eerste elektrische wagens en wagens/vrachtwagens aangedreven op aardgas aangekocht en in gebruik genomen “. Hij vroeg nu naar een concrete opdate. Het antwoord kwam van schepen Jos Savenberg, Open VLD: “Er werden nog geen nieuwe voertuigen aangekocht op duurzame brandstof. CNG werd niet weerhouden als zeker niet CO2 vriendelijk en problematisch bij gebruik op korte afstanden. “Wat de Milieuraad betreft verwees Steyaert naar de website van de gemeente waar vermeld is dat de milieuraad 4 maal per jaar vergadert en vroeg o.m. hoe dikwijls de milieuraad deze legislatuur reeds vergaderd heeft en welke dossiers daar behandeld werden. Jos Savenberg: “De Milieuraad is door omstandigheden-waaronder covid- al een tijdje niet samengekomen. Er zijn gesprekken opgestart met de voorzitter om de milieuraad nieuw leven in te blazen. “Op haar vraag naar “de stand van zaken P&R Lot, kreeg Eva Fonteyn een antwoord van schepen van Mobiliteit, Kristien Vanhaverbeke(N-VA): “De laatste vergadering met de Werkvennootschap dateert van 30 juni 2021. Daarover rapporteerde ik dezelfde avond reeds op de Gemeenteraad. Het voorlopige ontwerp dat daar besproken werd, is opgenomen in het Mobiliteitsplan. De project leider, Kaat Maes, gaf me de volgende stand van zaken: Het voorontwerp voor de P&R Lot (zoals ook in het mobiliteitsplan opgenomen) wordt op dit moment verdere technisch uitgewerkt richting een definitief ontwerp. Met het oog op deze technische uitwerking werd de afgelopen tijd heel wat technisch terreinonderzoek uitgevoerd (topografische opmeting – infiltratieproeven – sonderingen). Parallel wordt ook het vergunningstraject verder voorbereid. Hiervoor is overleg lopende met de vergunningverlener en de betrokken adviesinstanties. In november werd een aangetekend schrijven  gericht aan de eigenaars waarvan een deel van de eigendom nodig is voor de realisatie van het project Hoppinpunt Lot station. Het schrijven vertrekt vanuit DWV en landmeter Teccon samen. De landmeter zal via hetzelfde schrijven namelijk de nodige informatie van de eigenaars opvragen. De aangeschrevenen worden uitgenodigd voor een digitaal overleg. “

Op zijn vraag betreffende de grondwerkzaamheden op de Hoogkouter(Dworp) kreeg Slootmans een antwoord van burgemeester Hugo Vandaele(Lijst Burgemeester), ook met de bevoegdheid Openbare Werken. Slootmans had het o.m. over het druk aan en afrijden van vrachtwagens, aangerichte schade, lawaaihinder, scheuren in huizen, voorwaarden die niet worden nageleefd, enz…. Hugo Vandaele: “Onze diensten zijn altijd aanwezig op de werfvergaderingen, houden alles in het oog en volgen de werken van nabij. Het college heeft ook geluidsmetingen laten uitvoeren en er kon geen abnormale hinder worden waargenomen. Van veel klachten hebben wij geen weet en als er moet opgetreden worden, treden wij ook op. En wat de vergunning betreft, deze hebben wij niet afgeleverd, wel de Vlaamse Regering.”

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
26 nov 2021
Hugo Devillé
Bart Devillé
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Sluys | 16 jan 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief