BEVER – De nieuwe gemeentelijke feestzaal blijft een beladen onderwerp.

BEVER – De nieuwe gemeentelijke feestzaal blijft een beladen onderwerp.

Feestzaal_bever_nov_2020__2a_
BEVER – De nieuwe gemeentelijke feestzaal blijft een beladen onderwerp.- © Deschuyffeleer
 
Feestzaal_bever_nov_2020__1_
BEVER – De nieuwe gemeentelijke feestzaal blijft een beladen onderwerp.- © Deschuyffeleer
 
Feestzaal_bever_nov_2020__4_
BEVER – De nieuwe gemeentelijke feestzaal blijft een beladen onderwerp.- © Deschuyffeleer
 
Feestzaal_bever_nov_2020__3_
BEVER – De nieuwe gemeentelijke feestzaal blijft een beladen onderwerp.- © Deschuyffeleer
 

Door de sluiting met nieuwjaar 2013 van de Cosmos, de enige feestzaal in het centrum van de gemeente, kwam het bijzonder rijk plaatselijk verenigingsleven in nauwe schoentjes te staan. Thans, haast 8 jaar later, is en blijft de oprichting van de definitieve gemeentelijke feestzaal achter het gemeentehuis nog steeds een netelig onderwerp. Ondanks alle beslommeringen ziet burgemeester Dirk Willem nu eindelijk licht aan het einde van de tunnel: “De komende lente met een einde aan het  coronatijdperk en met een definitieve inhuldiging van onze evenementenzaal zou beslist mooi zijn !”.

Ook de bouw van de nieuwe gemeentelijke feestzaal in het centrum loopt niet van een leien dakje. Naast de gebruikelijke belemmeringen en onvoorziene obstakels inherent aan iedere nieuwbouw heeft ook hier het Covid-19-virus het verloop van de constructie bijwijlen gehypothekeerd. Na de problemen met de tijdelijke feestzaal in Akrenbos lag het bij het verstrijken van de tijdelijke bouwvergunning in de bedoeling van de bestuursploeg van gewezen burgemeester Luc Deneyer en van de huidige burgemeester Dirk Willem zo vlug als mogelijk en bij voorkeur met eigen middelen een nieuwe feestzaal in te planten achter het gemeentehuis in de nabijheid van het voetbalterrein. Doch ook hierbij doken mettertijd tal van hindernissen op. Burgemeester Dirk Willem is er evenwel niet de man naar daarbij de verschillende uppercuts zó maar te incasseren. Immer strijdvaardig blijft hij zich inzetten om de Beverse verenigingen een leuk onderkomen voor hun eetfestijnen, bijeenkomsten en evenementen te kunnen aanbieden. De laatste rechte lijn naar het volledige plaatje blijkt nu evenwel ingezet. Burgemeester Dirk Willem licht graag één en ander toe.

Vergunning

“Om een vergunning voor de bouw van de feestzaal te bekomen moest gesleuteld worden aan het bestaand algemeen gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Op basis van stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan Ter Plasbeek en die dateren van 2014 kon uiteindelijk in 2016 een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd worden. Het RUP Ter Plasbeek is dan ook veel minder uitgebreid dat het initieel prestigieus project waarbij de conceptnota een globaal gewijzigd stedenbouwkundig beeld van de dorpskom inhield. De toenmalige bestuursploeg van burgemeester Luc Deneyer kon zich in dat grandioos project niet vinden wegens ‘te duur’.

Er werd dan gekozen om de bouwwerken van de feestzaal grotendeels uit te voeren in eigen beheer. De studieopdracht dan weer werd overgedragen aan het architecturenbureau Corvan, dat overigens eerder ook al het project begeleidde voor Haviland. De vergunning impliceerde ook het verleggen van de bedding van een stuk van de Poreelbeek. Op de bekendmaking van de omgevingsvergunning werd evenwel door een buurtbewoner gereageerd. Via een klacht bij de bevoegde instanties werd de mogelijke geluidsoverlast op de korrel genomen. Die klacht heeft thans nog niet haar beslag gekregen.

Een gevolg was wel dat de vergunning werd herbekeken en dat werd vastgesteld dat de site dat deel uitmaakte van het RUP voorzien was van te weinig parkeerplaatsen. De vergunning voor de bouw an sich werd evenwel niet ingetrokken omdat de plaatselijke nood aan evenementen- en vergaderruimte niet te weerleggen valt. In eerste instantie zijn er nu vanuit het gemeentebestuur onderhandelingen aan de gang die een afwijking van het RUP zouden moeten mogelijk maken zodat ook de parkeerplaatsen op de plaats zouden mogen meetellen. In een visie op lange termijn dan wordt er ook werk gemaakt van de aankoop van privé-gronden die liggen tussen de achtergelegen woonhuizen en bouwgronden aan de Bosstraat en de zaal. Die uitbreiding zou dan ook nog eens goed zijn voor zo’n 60-tal bijkomende parkeerplaatsen. Via die vooropgestelde aankopen zou meteen ook een rechtstreekse doorgang naar het kerkhof mogelijk worden.

Keuringen en controles

Eens een gebouw zo goed als afgewerkt is, dient een definitieve aansluiting te gebeuren op het openbaar elektriciteitsnet. Voordien dient de installatie te worden goedgekeurd door een erkend controleorganisme. Dit gebeurde ook voor de feestzaal maar er werd echter geen geldig keuringsverslag toegekend. Vooraleer een herkeuring kan gebeuren dienen nog een paar kleine aanpassingen en bijstellingen te gebeuren. Een tweede keuring is eerstdaags voorzien.

Ook vóór de netbeheerder de gasmeter openzet moet de gasaansluiting verplicht goedgekeurd worden door een keuringsorganisme of erkende installateur. Dat is inmiddels gebeurd met een positief resultaat maar omdat het keukenpaviljoen nog niet volledig afgewerkt is wordt de gaskraan evenwel nog niet opengedraaid. 

De feestzaal dient ook in orde te zijn op gebied van brandveiligheid. Al enige tijd geleden is er een brandweerkeuring gebeurd. Op dat moment kon ook geen goedkeuring worden verleend omdat het gebouw grotendeels nog niet was afgewerkt. Zo ontbraken nog belangrijke keukenonderdelen, de binnendeuren en ook de brandwerende deuren waren nog niet geplaatst. Die keuring is weliswaar gebeurd op basis van een misverstand. Het gebouw was op dat moment immers nog helemaal niet aan een keuring toe. Nu nog zijn we steeds wachtende op de brandwerende deuren. Ook hier trok corona een fameuze streep door onze rekening.

Ook rond de verwarming en de ventilatie ontstond er onlangs commotie. Onze keuze van verwarmingssysteem viel op luchtverwarming. Dit systeem berust op een luchtcirculatie door het hele pand. Via een buissysteem wordt enerzijds warme lucht van aan de warmtebron - zeg maar de brander - afgeleverd om vervolgens via een retoursysteem terug te worden opgezogen om zo dan opnieuw naar de luchtverwarmer te gaan, waar ze gefilterd en nogmaals opgewarmd wordt.

Om te kunnen voldoen aan de regelgeving rond de energieprestatie en het binnenklimaat dient nieuwbouw ook te voldoen aan eisen op gebied van ventilatie. Alvorens een goedgekeurd EPB-certificaat te bekomen moet de zaal nog voorzien worden van een ventilatiesysteem. Die apparatuur moet dan gekoppeld worden aan het verwarmingssysteem zodat een wisselwerking kan gebeuren. Voor dit onderdeel maken wij ook gebruik van de kennis en de deskundigheid van het architectenbureau Corvan.

Intussen

Er is dan ook nog werk voor de boeg. Allen samen hopen wij dat het coronavirus niet nog meer roet in het eten zal gooien zodat wij in de vroege lente 2021 zullen kunnen overgaan tot een volwaardige ingebruikname van de feestzaal. Intussen laten we noodgedwongen wel kleine vergaderingen toe en reiken we ook de hand aan de Beverse Bloedgevers. Die vereniging is één van de meest actieve bloedinzamelverenigingen van het land. Als wij hen niet ter hulp schieten met het ter beschikking stellen van een ruimte is het best mogelijk dat hun jarenlange inspanningen zomaar teniet worden gedaan. Het parochielokaal in Poreel waarvan zij vroeger voor hun bloedafnames gebruik maakten is eigendom van het dekenaat Lennik. Gezien de hoge kosten voor het aanpassen aan de huidige wettelijke normen heeft het dekenaat de zaal inmiddels te koop gesteld".

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
28 nov 2020
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 15 feb 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 12 feb 2021

archief