HERNE/BEVER - Vaccinatiecentrum in De Koornmolen wordt in ijltempo klaargestoomd

C21

HERNE/BEVER - Vaccinatiecentrum in De Koornmolen wordt in ijltempo klaargestoomd

Vaccinatiecentrum_wordt_klaargestoomd1
Vaccinatiecentrum in De Koornmolen wordt in ijltempo klaargestoomd - Nog vrijwillige medewerkers gezocht - © Deschuyffeleer
 

Via online vergaderingen van de intergemeentelijke stuurgroep maakt ook de eerstelijnszone Pajottenland (ELZ) zich met rasse schreden op voor het inrichten en voor het vlot laten verlopen van de COVID-19 vaccinaties in het centrum ad hoc in de sporthal De Koornmolen in Gooik. Dat centrum zou begin maart moeten operationeel zijn. Naast de eigenlijke inrichting wordt er thans door de leden van de stuurgroep uit de zes betrokken gemeenten vooral werk gemaakt van het aanstellen van de verantwoordelijken en het recruteren van de nodige vrijwillige medewerkers. Het centrum moet de inwoners van Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Roosdaal bedienen.

Kerngroep

Carina Ricour, de Hernse schepen voor Welzijn en Senioren: “Voor het centrum in Gooik werd reeds een verantwoordelijke contactpersoon aangeduid. Ook werd een kerngroep samengesteld die dagelijks de vooruitgang opvolgt. Met uitzondering van de blijkbaar hoog oplopende onderhoudskosten, waarvoor door de betrokken gemeenten nog verder naar een solidaire oplossing wordt gezocht  lijken er zich geen al te grote problemen te stellen. Er wordt nu verder volop werk gemaakt van het aantrekken van de nodige zowel gespecialiseerde als niet-gespecialiseerde vrijwillige medewerkers.

Daartoe worden de eerstkomende dagen door de gemeentebesturen nog de specifieke oproepen gelanceerd. En ook de vlotte bereikbaarheid van het centrum vraagt nog wel enig onderzoek en bespreking alsook de thuisvaccinaties. Voor het invullen van de beurtrollen van de geneesheren zal dit allicht verlopen via de huisartsenkring en voor die van de farmaceutische verantwoordelijken in brede zin door de vereniging van apothekers. En ook voor de verpleegkundigen wordt een geijkte aanmeldingsprocedure in het vooruitzicht gesteld. Algemeen wordt wel verwacht dat alle kosten volledig door de hogere overheden zullen gedekt worden”.

Nog vrijwillige medewerkers gezocht  

Het spreekt voor zich dat de profielen van de vrijwilligers zich vooral in de medische en de para-medische sector situeren. Maar ook vrijwilligers buiten die sector zijn uitermate welgekomen voor het vervullen van de bijhorende administratieve en logistieke ondersteuning. Wel is het daarbij goed om weten hoe de werking van het centrum in principe gezien wordt. De start is voorzien begin maart en het centrum zou operationeel blijven tot september afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins. Er zou 7/7 gewerkt worden in blokken van twee keer 4 uren. Zo wordt de mogelijkheid geschapen één (4 uren) of twee (8 uren) blokken per dag te werken. Die blokken kunnen zich zowel in de voormiddag als in de namiddag als ’s avonds situeren. Uiterlijk 14 dagen op voorhand worden de vrijwilligers geacht hun beschikbaarheden mee te delen. Een vaccinatiecentrum in doorsnee wordt verondersteld in totaal 70.000 vaccinaties te kunnen toedienen.

Administratieve en logistieke ondersteuning

Wie zich in één van de gezochte profielen vindt kan zich alvast via onderstaande linken aanmelden.Op basis van die aanmeldingen wordt nadien een selectie gemaakt. Bovendien wordt er een reservelijst aangelegd.

Voor ‘actieve’ (=professioneel in loondienst of als zelfstandige) verpleegkundigen: zie deze link

Andere vrijwilligers: zie deze link

Administratieve en logistieke ondersteuning behelst:

Stewards: staan in voor het vlot verloop van het hele gebeuren en wachten volgende taken:

 • voorhoofdtemperatuur afnemen bij de bezoekers
 • controleren of mondmaskers gedragen worden, of de handen ontsmet worden en of de social distancing gerespecteerd wordt
 • de mensen wegwijs maken
 • ontsmetten van de stoelen in de wachtruimte
 • niet medische vragen beantwoorden......

Onthaalmedewerkers: staan onder meer in voor:

 • de controle van de identiteit , de afspraak en het bevestigen van de inschrijving
 • naam vaccin noteren (bij 2de afspraak)
 • doorverwijzen van de burger naar juiste vaccinatielijn (op basis van kleuren)
 • afspraak voor een tweede inspuiting 3 weken nadien

Medewerkers voor een callcenter, die de vele telefonische vragen van de inwoners kunnen beantwoorden.

Vereisten waaraan voldaan moet worden:

 • goede ommunicatieve vaardigheden zijn hier een meerwaarde
 • enige kennis van software zoals Office is ook een pluspunt

Voor medisch geschoold personeel rekent het centrum op:

Medisch administratieve medewerkers verantwoordelijk voor:

 • controleren of burger in de juiste vaccinatielijn is (op basis van 1ste vaccin)
 • overlopen van een vragenlijst (bevraging naar allergieën en eventuele allergische reacties op voorgaande vaccinaties)
 • bij twijfel wordt er overlegd met de aanwezige geneesheer
 • registratie van de vaccinatie in Vaccinet en in Sharepoint

Vereisten waaraan voldaan moet worden:

 • goede communicatieve vaardigheden
 • beschikken over medisch-verpleegkundige kennis voor het kunnen inschatten van risico’s en contra-indicaties
 • gebonden zijn aan het beroepsgeheim

Hiervoor komen zeker in aanmerking: verpleegkundigen, kinésitherapeuten, bachelor in de dieetleer, studenten verpleegkunde, studenten geneeskunde, …

Vaccinators in het bezit van volgende eigenschappen:

 • goede communicatieve vaardigheden
 • geven van informatie over het vaccin en de mogelijke nevenwerkingen
 • beschikken over medisch-verpleegkundige kennis
 • bevoegd zijn om te vaccineren

Komen zeker in aanmerking: artsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen met een diploma van voor 2018 (dit kunnen ook vrijwilligers, gepensioneerden, studenten en stagiairs zijn, op voorwaarde dat ze over eenzelfde professionele- of opleidingsachtergrond beschikken)

Komen ook in aanmerking na een opleiding: tandartsen, apothekers en kinesisten

Apothekers die instaan voor het voorbereiden van de vaccins die zullen toegediend worden.

Komen daarbij eveneens in aanmerking: artsen, apotheekassistenten, tandartsen, artsen in opleiding,  apothekers in opleiding, medische laboranten.

Onder het motto ‘Alleen samen kunnen wij het virus verslaan’ rekenen de ELZ Pajottenland en de zes betrokken gemeentebesturen alvast op de bijzonder gewaardeerde bereidwillige en enthousiaste medewerking van de vele vrijwilligers om de ganse vaccinatieoperatie tot een goed einde te brengen. 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
23 jan 2021
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 29 dec 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 28 dec 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 19 dec 2021

archief