PAJOTTENLAND - Bouw nieuw politiehuis blijft op schema

C21

PAJOTTENLAND - Bouw nieuw politiehuis blijft op schema

Politiehuis_kester_feb_2021__3_
PAJOTTENLAND - Bouw nieuw politiehuis blijft op schema - Voorzitter politieraad burgemeester Michel Doomst - © Deschuyffeleer
 
Politiehuis_kester_feb_2021__1_
PAJOTTENLAND - Bouw nieuw politiehuis blijft op schema - © Deschuyffeleer
 
Politiehuis_kester_feb_2021__2_
PAJOTTENLAND - Bouw nieuw politiehuis blijft op schema - © Deschuyffeleer
 

Behoudens onvoorziene omstandigheden voorziet de Gooikse burgemeester Michel Doomst als voorzitter van de politieraad van de zone Pajottenland dat het nieuw politiehuis langsheen de Edingsesteenweg in Kester nog dit najaar daadwerkelijk in gebruik zal kunnen genomen geworden. En dat is dan haast twintig jaar nadat het bouwdossier voor de eerste keer op de agenda van het politiecollege werd opgenomen. Voor het personeel komt zo wel een einde aan een jarenlange schrijnende toestand met te enge behuizing, ongezonde werkomstandigheden en tijdrovende verplaatsingen.

Eén centrale locatie

Al bij het opstarten van de politiezone in 2002 stond het in de sterren geschreven dat het nieuw korps nood had aan een centrale locatie om al zijn diensten te kunnen herbergen. De lokale politie Pajottenland diende toen immers de haast 60 personeelsleden van de voormalige rijkswachtbrigades in Vollezele, Kester en Lennik evenals van de gemeentepolities in Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen op te vangen. De eerste summiere bouwplannen zagen toen al het levenslicht doch onduidelijkheid nopens de juiste kostprijs van de politiehervorming voor de gemeenten, het alsnog niet voorhanden zijn van een geschikte locatie en het niet beschikbaar worden van de logementen van de gewezen rijkswachters naast de kazerne in de Bruneaustraat maakten dat de bouw van het broodnodig nieuw politiehuis telkenmale verdaagd diende te worden. Locaties die toen in aanmerking werden genomen waren onder meer ’t Kasteeltje in Leerbeek (thans de seniorie Kesterberg), het militair gebouw met de ijzeren toren op de Kesterheide en uiteraard de bouwstrook met de logementen naast de rijkswachtkazerne in de Bruneaustraat.

Concessie

Na een studie die de bevestiging bracht dat binnen de politiezone de omgeving van het gehucht Kesterbrugge de centrale ligging voor het nieuw politiehuis uitmaakte, de almaar grotere huisvestingsbehoeften voor het stijgend aantal personeelsleden en het verzekeren van een efficiënte dienstverlening aan de bevolking besliste het Gooiks gemeentebestuur in overleg met de vijf andere gemeentelijke besturen en met de leden van de politieraad een ruimtelijk uitvoeringsplan op te zetten voor het verwerven van gronden in de woonuitbreidingszone langsheen de Edingsesteenweg. Daarbij zouden dan de nodige gronden voor de bouw van het politiehuis kunnen onteigend worden. Wat dan ook gebeurde. Onenigheid tussen de onteigende grondbezitters aan de ene kant en het gemeentebestuur en de politie aan de andere kant over én de gegrondheid van de onteigening én van de vergoeding voor de onteigening sleepten echter jarenlang aan. Uiteindelijk kwam er begin vorig jaar daaromtrent dan toch een overeenkomst uit de bus.

Intussen was er wel met de bouwonderneming NV Peremans na het uitschrijven van een design build finance opdracht al een contract afgesloten waarbij de bouwfirma zou optreden als bouwheer en de politiezone vervolgens het gebouw gedurende 30 jaar zou leasen om er na verloop van die tijd dan het eigendomsrecht over te verkrijgen. Na de gebruikelijke archeologische onderzoeken konden de werken dan in het voorjaar van 2020 worden aangevat. Om de kosten van de nieuwbouw enigszins te compenseren werd inmiddels reeds de rijkswachtbrigade van Vollezele verkocht. Momenteel wordt ook werk gemaakt van de verkoop van het administratief complex van de rijkswachtbrigade Lennik. En op termijn zal dit ook het geval zijn voor het administratief complex van de rijkswachtbrigade Kester, waar thans nog de hoofdzetel van de politie Pajottenland is gevestigd. De naastgelegen logementen zijn nog altijd eigendom van de Regie der Gebouwen en worden thans nog door de politiezone gehuurd. Allicht zullen ook die logementen binnen afzienbare tijd verkocht worden en dit in samenwerking met de politiezone.

Oog op de toekomst

Voorzitter Michel Doomst: “Behoudens bijkomende bepalingen voor het verzekeren van de stabiliteit van de ondergrond en van het gebouw en behoudens enkele kleinere coronaperikelen hebben er zich bouwtechnisch geen onvoorziene of storende omstandigheden voorgedaan. De oplevering blijft momenteel gepland eind juni om zo de politiediensten dan toe te laten in de periode oktober/november geleidelijk het gebouw in te nemen. Het concept heeft het oog op de toekomst gericht enerzijds voor het kunnen opvangen van het ganse personeelsbestand dat mettertijd gestegen is van indertijd een 60-tal naar momenteel een 90-tal en anderzijds voor het kunnen functioneren van de diensten in de best mogelijke veilige omstandigheden. Zo zal de ruimte toegankelijk voor het publiek duidelijk afgescheiden zijn van de lokalen van de diensten op het eerste en de tweede niveau. In die zin werd ook de parking achteraan het gebouw aangelegd. Onze gemeentebesturen hebben zich overigens duidelijk uitgesproken om met onze landelijke zone wel associaties maar geen fusie met andere politiezones aan te gaan. Onze zone is momenteel immers enerzijds al zeer uitgestrekt en anderzijds worden de contactmogelijkheden almaar meer digitaal wat dan ook al de afstand verkleint. Bij een eventuele verbreding van onze zone naar hetzij Halle hetzij naar Ternat/Affligem toe kan het nieuw gebouw in een dergelijk breder geheel alleszins ook fungeren als een satellietpost. Het nieuw gebouw is bovendien ook gelegen aan het kruispunt tussen de twee grote steenwegen Asse/Edingen en Halle/Ninove wat de interventietijden naar de meest uitgestrekte locaties ook optimaliseert”.

Bijzondere financiële inspanning vanuit de gemeenten

De zes gemeenten leveren een bijzondere financiële inspanning voor het tot stand komen van het gebouw. “In feite gaan wij nu het gebouw in een soort van concessie nemen gedurende 30 jaar mits een jaarlijkse huurprijs van 140.000 euro. Na die 30 jaar worden wij dan wel eigenaar ervan. Om dit alles te bekostigen hebben wij inmiddels wel al een spaarpotje aangelegd met een reservefonds en een buitengewoon reservefonds. Daar komt dan nog bij dat wij ook nog de administratieve gebouwen van de vroegere rijkswachtbrigades van Kester en Lennik gaan verkopen. En de centralisatie van alle diensten onder één dak bij wijze van spreken moet ook nog eens de nodige besparingen kunnen opleveren”, voegt de Gooikse burgemeester er aan toe.

Buurtstructuur blijven aankleven

“Als uitgestrekte landelijke politiezone willen wij alleszins de zichtbaarheid van de politie blijven waarborgen. Zo tellen wij één wijkinspecteur per 3.000 inwoners en leggen wij voor onze buurtstructuur ook de nadruk op het samenspel met de buurtinformatiewerken en op de  contactmogelijkheden op evenementen. Wij willen dus absoluut tussen de mensen aanwezig blijven en het zal zeker zo niet zijn dat de inwoners haast niet meer tegen een politieuniform oplopen. Door de evolutie in de maatschappij is het bovendien zo dat er ook vanuit de politie meer digitaal kan gewerkt worden en dat er op basis van het vastleggen van afspraken een dienstverlening op maat komt. De inwoners dienen dus niet langer meer naar de politie te komen, het is de politie die op afroep naar hen toe komt. Blauw zal naar de straat toekomen en niet langer omgekeerd. Bovendien mogen wij ook niet klagen over de bezetting van ons huidig personeelsbestand. Ook een landelijke politiezone waar het minder avontuurlijk en minder risicovol werken is blijft kandidaten aanspreken”, aldus nog Michel Doomst.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
15 feb 2021
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 29 dec 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 28 dec 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 19 dec 2021

archief