BEVER - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 25 mei

C21

BEVER - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 25 mei

Radan_bever_vanaf_2019
BEVER - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad maatschappelijk welzijn van 25 mei - © Deschuyffeleer
 

Reglement klachtenbehandeling

De raadsleden keurden unaniem het reglement ‘Klachtenbehandeling’ goed. Het is vooral Rudi Geuens die in het verleden op basis van het decreet lokaal bestuur is blijven aandringen op het invoeren van een dergelijk reglement. Maar mits enkele aanmerkingen rond het volgens hem nog niet afdoend sluitend zijn van het systeem was ook hij te vinden voor goedkeuring.

Naast een omschrijving van het begrip klacht stelt het reglement de algemeen directeur aan als coördinator van het systeem. Zo kan zij ook in geval van een klacht naargelang de aard een behandelaar van de klacht aanstellen. Het reglement voorziet ook een jaarlijkse rapportering naar de gemeenteraad toe.

Varia

Op vraag van Henk Verhofstadt gaat burgemeester Dirk Willem de korpschef van de politiezone bevragen rond de mogelijkheden van het al dan niet ook kunnen gebruiken van de ANPR-camera’s voor bijkomende controledoeleinden zoals de ingevoerde tonnagebeperking op de gewestwegen doorheen het centrum. Volgens het raadslid gaat het wel om een vrij zware financiële investering die best dan toch ook zou moeten kunnen gebruikt worden voor nog andere controlemogelijkheden. Dezelfde vraag was tijdens de vorige raadszitting ook al gesteld door Ghislain Vandercapellen.

De burgemeester vroeg ook nog enig geduld van Yvo Reygaerts voor zijn eerdere opmerking rond  een volwaardig operationeel waterpunt voor de brandweer in de Kalvaar. Het blijkt immers vrij moeilijk om in contact te komen met de bevoegde personen bij de watermaatschappij.

Sabine Vermassen dan weer vroeg naar een stand van zaken van de snelheidsremmende bakken in Broeck, de plaatjes voor het stratenplan, de verkeersborden voor het parkeren aan de bank in het centrum en het advies van de GECORO met betrekking tot het provinciaal voorontwerp van het beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant.

Volgens de burgemeester is er geen beslissing gevallen rond de aard van de bakken die de snelheid zouden moeten afremmen in Broeck. Er is hem immers terug een alternatief met houten balken voorzien van reflectoren opgevallen. Een dergelijke opstelling is waar te nemen aan een rotonde op de baan van Ollignies naar Lessen.

Over het aanbrengen van de verkeersborden ‘parkeren met beperkte duur’ aan de bank in het centrum kon de burgemeester meedelen dat het aanvullend verkeersreglement digitaal is ingevoerd in de databank van het Vlaams Huis voor de Verkeerveiligheid. Die dienst beschikt echter over een termijn van 60 dagen om het reglement al dan niet te aanvaarden en die termijn is alsnog niet verstreken. Wel werden de borden al besteld.

Eerste schepen Kristof Cattie wist mee te geven dat het moeilijk blijft om een bedrijf te vinden dat wil instaan voor het vervaardigen van de nieuwe straatnaamborden. Wat wel zou vaststaan is dat die borden niet meer zozeer aan de gevels van woningen zullen bevestigd worden om reden de bewoners dat liever niet hebben. Het eigenlijk ontwerp van het stratenplan met nieuwe borden werd door de eerste schepen uitgewerkt in overleg met Ghislain Vandercapellen.

Nog volgens eerste schepen Kristof Cattie is het provinciaal voorontwerp beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant behandeld geweest in de GECORO. Het is een vrij complex ontwerp. Het gemeentelijk advies van het bestuurscollege is terug te vinden in de notulen van de zitting van 20 april 2021 van dat bestuursorgaan.       

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
27 mei 2021
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 29 dec 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 28 dec 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 19 dec 2021

archief