PAJOTTENLAND - Sprokkels uit de politieraad van 24 oktober

C21

PAJOTTENLAND - Sprokkels uit de politieraad van 24 oktober

Politieraad_24_okt_2022
PAJOTTENLAND - Sprokkels uit de politieraad van 24 oktober 2022 - © Deschuyffeleer
 
Eedaflegging_zo___van_ballaert
PAJOTTENLAND - Sprokkels uit de politieraad van 24 oktober 2022 - Eedaflegging inspecteur Zoë Van Ballaert - © Deschuyffeleer
 

Eedaflegging

Nieuwkomer inspecteur Zoë Van Ballaert legde de eed af in handen van Kris Poelaert, voorzitter van de politieraad en tevens Herns burgemeester. Zij komt over de politie Brussel Hoofdstad/Elsene en vult de rangen van de dienst noodhulp aan.

Begrotingswijzigingen

De voorgestelde begrotingswijzigingen voor het lopend dienstjaar, waarmee bij het einde van ieder begrotingsjaar zo nauw mogelijk wordt getracht de reële toestand te benaderen, kregen groen licht van de raadsleden. In de gewone dienst wordt het geraamd algemeen begrotingsresultaat nu afgevlagd op 1.358.041€. Het dienstjaar 2022 wordt voorlopig afgesloten met een negatief saldo van 1.125.033€ waar dit voorheen nog -1.110.819€ bedroeg. Het geraamd resultaat van de begroting 2022 in de buitengewone dienst blijft behouden op 994.420€ en het geraamd algemeen begrotingsresultaat op 0€. Samen met de kredieten uit het eerder aangelegd reservefonds ten belope van 220.999€ beschikt de politiezone thans derhalve over een financieel vermogen van 1.579.013€. De gemeentelijke dotaties blijven ook nu ongewijzigd.

Personeel

Voorzitter Kris Poelaert had een bijzonder woordje van dank over aan het adres van eerste inspecteur Hugo Gabriels, die tegenover het aanhoudend nijpend personeelsgebrek in het korps, besloten heeft zijn pensionering met zes maanden uit te stellen. Waarnemend korpschef Philippe De Gelas verduidelijkte dat de dienst noodhulp momenteel slechts 13 inspecteurs telt op een organiek kader van 20. Dat maakt dat medewerkers uit andere diensten nu die dienst noodhulp moeten bijspringen. De voorzitter verwacht wel dat de ingebruikname van het nieuw politiehuis een grotere aantrekkingskracht zal uitoefenen op kandidaten om te kiezen voor Pajottenland. Het personeelstekort blijkt overigens een algemeen probleem te zijn bij de politie en zeker in de regio Halle-Vilvoorde, die aanleunt bij Brussel waar het personeel extra toelagen verkrijgt. Het korps levert wel veel promotionele inspanningen om bijkomende politiemensen te kunnen aantrekken.

Maaltijdcheques

De politiezone gaat ook gebruik maken van de meerjarige raamovereenkomst van de Federale Politie voor het aanmaken, het verdelen en het beheren van elektronische maaltijdcheques die maandelijks worden toegekend aan de personeelsleden van de geïntegreerde politie gestructureerd op 2 niveau’s. Die overeenkomst werd gesloten met de firma Edenred Belgium nv en loopt in eerste instantie tot 31 maart 2025.

Nieuw politiehuis

Volgens voorzitter Kris Poelaert zijn de stabiliteitsproblemen van het gebouw nu opgelost. Er dienen nog slechts een klein aantal zaken in orde gebracht zoals het aanbrengen van een camera in de cellen en het verzekeren van GSM-dekking in het gebouw. “Het gebouw wacht op de politie en de politie wacht op het gebouw”, stelde hij. Met het directiecomité en het syndicaal basisoverlegcomité werd wel overeengekomen dat het gebouw pas zal betrokken worden als alles volkomen in orde is. Het instappen in het gebouw wordt nu voorzien voor begin 2023.

Het inrichten van parkeerplaatsen voor het personeel met daartoe onder meer mogelijks het slopen van het huidig administratief complex langsheen de Bruneaustraat is nog ter studie.

Korpschef

Voorzitter Kris Poelaert kon de raadsleden ook nog meegeven dat de inplaatsstelling van de nieuwe korpschef eveneens verwacht wordt begin 2023. Het is nu nog wachten op de adviezen van de procureur-generaal en de gouverneur. Daarna kan de politieraad formeel de weerhouden kandidaat voordragen bij de minister van Binnenlandse zaken voor zijn aanstelling.

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
24 okt 2022
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 23 jun 2024
Marc Colpaert | 10 jun 2024
Marc Colpaert | 05 jun 2024

archief